Bài giảng Học vần Bài : eng- Iêng (tiết 2)

Họat động 1: LUYỆN ĐỌC

Họat động 2: LUYỆN VIẾT

Họat động 3: LUYỆN NÓI

 

ppt13 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 887 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần Bài : eng- Iêng (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TIỂU HANH THÔNG MÔN TIẾNG VIỆT MÔN TIẾNG VIỆT Họat động 1: LUYỆN ĐỌC Họat động 2: LUYỆN VIẾT Họat động 3: LUYỆN NÓI Họat động 1: LUYỆN ĐỌC eng xeûng löôõi xeûng troáng, chieâng ieâng chieâng cuû rieàng bay lieäng caùi keûng xaø beng Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân. Họat động 2: LUYỆN VIẾT eng lưǫ xẻng iêng trống chiêng Thö giaõn Họat động 3: LUYỆN NÓI Chủ đề luyện nói : Ao, hồ, giếng * Đọc lại bài nhiều lần * Đọc trước bài : uông- ương Daën doø

File đính kèm:

  • pptBAI ui ui Tuan 8- môn tiếng việt lớp 1.ppt
Giáo án liên quan