Bài giảng Học vần bài 38:eo, ao

Kiểm tra bài cũ

cái túi gửi quà

 vui vẻ ngửi mùi

 

ppt30 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 857 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Học vần bài 38:eo, ao, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ bảy ngày 13 thỏng 10 năm 2012 Học vần cái túi gửi quà vui vẻ ngửi mùi Dì Na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá. Đọc Thứ bảy ngày 13 thỏng 10 năm 2012 Học vần Viết bảng con Thứ bảy ngày 13 thỏng 10 năm 2012 Học vần eo Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 eo - ao Học vần Bài 38 e eo mốo Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 eo - ao Học vần Bài 38 eo mốo chỳ mốo Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 Bài 38 eo - ao Học vần eo ao mốo chỳ mốo Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 Bài 38 eo - ao Học vần eo ao Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 Bài 38 eo - ao Học vần eo ao mốo chỳ mốo sao Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 Bài 38 eo - ao Học vần eo ao mốo chỳ mốo sao Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 Bài 38 eo - ao ngụi sao Học vần Luyện viết bảng con cái kéo Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 Bài 38 eo - ao Học vần cái kéo leo trèo Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 Bài 38 eo - ao Học vần cái kéo leo trèo trái đào Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 Bài 38 eo - ao Học vần cái kéo leo trèo trái đào Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 Bài 38 eo - ao Học vần cái kéo leo trèo trái đào chào cờ Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 Bài 38 eo - ao Học vần cái kéo leo trèo trái đào chào cờ eo ao mốo chỳ mốo sao Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 Bài 38 eo - ao ngụi sao Học vần cái kéo leo trèo trái đào chào cờ quả táo cái kẹo tờ báo ao bốo cái áo Chỳc cỏc em chăm ngoan học giỏi !

File đính kèm:

  • pptHV 38 eoao.ppt
Giáo án liên quan