Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 27: Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

1. Những chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong PTN?

a) Fe3O4 b) KClO3 c) KMnO4

d) CaCO3 e) Al2O3

Chỉ có b)KClO3 và c)KMnO4

/ Có thể thu khí oxi bằng mấy cách ? Vì sao?

Bằng 2 cách : Đẩy không khí và đẩy nước . Vì khí oxi nặng hơn không khí và ít tan trong nước.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: yencn352 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 27: Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/ Oxit là gì? Cho ví dụ minh họa?KIỂM TRA BÀI CŨOxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.- Canxi oxit CaO- Đồng (II) oxit CuOKIỂM TRA BÀI CŨ2/ Oxit được chia làm mấy loại chính? Cho ví dụ từng loại?Có 2 loại oxit chính: Oxit axit và Oxit bazơ Oxit axit: Na2O, ..Oxit bazơ: SO2, ..3. Gọi tên các oxit sau: FeO; SO3; CO; P2O5KIỂM TRA BÀI CŨFeO: Sắt (II) oxitSO3 : Lưu huỳnh trioxitCO: Cacbon monooxitP2O5: điphotpho pentaoxitPTHH: S + O2 SO2toTIẾT 41: BÀI 27 ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI- PHẢN ỨNG PHÂN HỦYTIẾT 41 BÀI 27ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶKMnO4 hoặc KClO3O2I/ Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:1/ Thí nghiệm:Que đóm bùng cháy chứng tỏ điều gì?Que đómNguyên liệu điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm là gì?:Tiết 41:ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶI/ Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:1/ Thí nghiệm:a/ Với KMnO4:(Thuốc tím)PTHH:KMnO4t0K2MnO4 + MnO2 + O2 2Tiết 41: ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶI/ Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:1/ Thí nghiệm:a/ Với KMnO4:(Thuốc tím)PTHH:t0K2MnO4 + MnO2 + O2 2KMnO4b/ Với KClO3 : (Kali clorat)KClO3KCl + O2 223t0Không khíKhí OxiCho biết phương pháp thu khí oxi ?Quan sát mô hình 1:Quan sát mô hình 2:Qua các thí nghiệm và mô hình trên các em có nhận xét gì về nguyên liệu, phương pháp điều chế và cách thu khí oxi trong PTN ?NướcI/ Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:1/ Thí nghiệm:a/ Với KMnO4:(Thuốc tím)PTHH:t0K2MnO4 + MnO2 + O2 2KMnO4b/ Với KClO3 : (Kali clorat)ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ2KClO3 2KCl + 3O2t02/ Kết luận:Trong phòng thí nghiệm:- Khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng các hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3.- Khí oxi được thu bằng 2 cách : Đẩy không khí và đẩy nướcTiết 41:ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶI/ Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:II/ Sản xuất khí oxi trong công nghiệp:1/ Sản xuất khí oxi từ không khí:2/ Sản xuất khí oxi từ nước:III/ Phản ứng phân huỷ:Phản ứng hóa họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm2KClO3 2KCl + 3O22KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2CaCO3 CaO + CO2t0t0t0111232Điền vào chỗ trống các số thích hợp trong bảng sau:Có nhận xét gì về số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học dưới đây?Số chất phản ứng chỉ có 1, số chất sản phẩm 2 hoặc nhiều chất.Tiết 41:ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶVí dụ:t0K2MnO4 + MnO2 + O2 KMnO42III/ Phản ứng phân huỷ:Phản ứng phân huỷ là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra 2 hay nhiều chất mới.CỦNG CỐBài tập:1. Những chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong PTN?a) Fe3O4 b) KClO3 c) KMnO4 d) CaCO3 e) Al2O3Chỉ có b)KClO3 và c)KMnO4 2/ Có thể thu khí oxi bằng mấy cách ? Vì sao?Bằng 2 cách : Đẩy không khí và đẩy nước . Vì khí oxi nặng hơn không khí và ít tan trong nước.3/ Dãy các chất sau dãy chất nào dùng để điều chế oxi trong PTN ?H2O, CaO.H2O, KClO3KMnO4, KClO3KMnO4, H2O A.B.C.D.4/ Hoàn thành các phản ứng hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì? a/ Fe(OH)323Fe2O3 + H2OPhản ứng phân hủyb/ Na2O + H2ONaOH2Phản ứng hóa hợpc/ KHCO3K2CO3 + H2O + CO22d/ C + O2 CO2Phản ứng phân hủyPhản ứng hóa hợp Làm bài tập số 2 , 3, 4, 5, 6 SGK Tìm hiểu bài mới : Không khí - Sự cháyDẶN DÒ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_27_dieu_che_khi_oxi_phan_ung_pha.ppt