Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 25: Sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp,ứng .

Sự oxi hoá

Định nghĩa:
Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá.
Chất có thể là đơn chất hay hợp chất.

Lấy ví dụ về sự oxi hoá xảy ra trong đời sống hàng ngày?

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 29/10/2022 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 25: Sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp,ứng ., để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 25: Sự oxi hoá - phản ứng hoá hợp - ứng dụng của oxi Nội dung bài học Sự oxi hoá Phản ứng hoá hợp Ứng dụng của oxi Sự oxi hoá Oxi tác dụng với đơn chất 2Cu + O 2 → 2CuO C + O 2 → CO 2 Oxi tác dụng với hợp chất : C 2 H 4 + 3O 2 → 2CO 2 + 2H 2 O Các phản ứng trên có đặc điểm gì giống nhau ? Thế nào là sự oxi hoá một chất ? Sự oxi hoá Định nghĩa : Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá . Chất có thể là đơn chất hay hợp chất . Lấy ví dụ về sự oxi hoá xảy ra trong đời sống hàng ngày ? Phản ứng hoá hợp Phản ứng hóa học Số lượng chất tham gia Số lượng chất tạo thành CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 4Al + O 2 → 2Al 2 O 3 4NO 2 + O 2 + H 2 O → 4HNO 3 Mg + S → MgS 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O →4Fe(OH) 3 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 Phản ứng hoá hợp là gì ? Phản ứng hoá hợp Định nghĩa : Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới ( sản phẩm ) được tạo thành tử hai hay nhiều chất ban đầu . Phản ứng tổng quát : A + A 1 + A 2 + + A n → B Trong đó : A, A 1 A n là các chất tham gia B là sản phẩm Phản ứng toả nhiệt Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hoá học có nhiệt sinh ra trong quá trình xảy ra . Ứng dụng của oxi Nêu các ứng dụng của oxi mà em biết ? Ứng dụng của oxi Dùng cho sự hô hấp của con người và động vật . O 2 O 2 O 2 Ứng dụng của oxi Dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất . O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 Ứng dụng của oxi Thuốc nổ nhiên liệu tên lửa 5% Hàn cắt nhiên liệu kim loại 5% Y khoa 10% Công nghiệp hoá chất 25% Luyện thép 55% Biểu đồ tỷ lệ phần trăm ứng dụng của oxi trong các ngành công nghiệp Bài 1: Cho các phản ứng xảy ra : 1. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 2. 2Fe + 3Cl 2 → 2FeCl 3 3. CaCO 3 → CaO + CO 2 4. MgCl 2 + 2NaOH → Mg(OH) 2 + 2NaCl 5. 4NO 2 + O 2 + 2H 2 O → 4HNO 3 6. 2KOH + 2HCl → 2KCl + H 2 O Trong các phản ứng trên , phản ứng nào là phản ứng hoá hợp . Chọn câu trả lời đúng . A. 3, 4, 5 C. 1, 5, 6 B. 1, 2, 3 D. 2, 5 Bài 2: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí ? Chọn câu trả lời đúng . A. Sự cháy của than, củi , bếp ga B. Sự quang hợp của cây xanh C. Sự gỉ của các đồ vật bắng sắt D. Sự hô hấp của động vật Bài tập về nhà 1, 2, 3, 4, 5 Sách giáo khoa trang 87

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_25_su_oxi_hoa_phan_ung_hoa_hopun.ppt