Bài giảng Giáo dục công dân 9 - Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Nhóm 4: Việc làm của anh đã đem lại lợi ích gì cho bản thân , mọi người và xã hội?

 TRẢ LỜI:

- Bản thân đã đạt danh hiệu “Anh hùng lao

 động trong thời kì đổi mới”.

- Công ty là đơn vị tiêu biểu của ngành xây dựng.

- Uy tín của công ty giúp cho nhà nước ta mở rộng quan hệ với các nước khác,đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

ppt39 trang | Chia sẻ: yencn352 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân 9 - Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Những hành vi, việc làm nào trong các hành vi, việc làm dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?a. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ;b. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định;c. Báo cho cơ quan có trách nhiệm khi phát hiện những hành có nguy hại đến an ninh quốc gia;d. Tham gia luyện tập ở cơ quan trường học.Haønh vi qua hai böùc aûnh theå hieän maët naøo cuûa cuoäc soáng ?ÑAÏO ÑÖÙCPHAÙP LUAÄTTiết 31 : BÀI 18SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬTI/ĐẶT VẤN ĐỀ : SGK/66-67Nguyễn Hải Thoại- Một tấm gương về sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật.Nguyễn Hải Thoại: sinh 1939 THẢO LUẬN NHÓM (5Phút) Nhóm 1: Những chi tiết nào thể hiện anh hùng lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức? Nhóm 2: Những biểu hiện nào chứng tỏ anh hùng lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống và tuân theo pháp luật? Nhóm 3: Động cơ nào thúc đẩy anh Nguyễn Hải Thoại có suy nghĩ và hành động sáng tạo để phát triển tổng công ty xây dựng Thăng Long? Động cơ đó thể hiện phẩm chất gì của anh? Nhóm 4: Việc làm của anh Nguyễn Hải Thoại đã đem lại lợi ích gì cho bản thân, mọi người và xã hội ?Trả lời. - Biết tự trọng, tự tin, tự lập, trung thực. - Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người (ăn,ở,học hành, vui chơi ,thể thao, văn hóa,văn nghệ). -Có trách nhiệm năng lực sáng tạo bồi dưỡng đào tạo cán bộ công nhân nâng cao trình độ kiến thức, mở rộng sản xuất. - Nâng cao uy tín của đơn vị, công ty.Nhóm 1: Những chi tiết nào thể hiện anh hùng lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức?Nhóm 2: Những biểu hiện nào chứng tỏ Nguyễn Hải Thoại là người sống và tuân theo pháp luật?Trả lời.- Làm theo đúng pháp luật (hoàn thành quy định đóng thuế, đóng bảo hiểm thực hiện đúng quy trình kĩ thuật, kĩ luật lao động). Giáo dục mọi người ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện kĩ luật lao động. Luôn phản đối, đấu tranh với những hiện tượng làm ăn phi pháp, tiêu cực, tham nhũng, trốn thuếNhóm 3: Động cơ nào thúc đẩy Nguyễn Hải Thoại có suy nghĩ và hành động sáng tạo để phát triển tổng công ty xây dựng Thăng Long? Động cơ đó thể hiện phẩm chất gì của anh?Trả lời.Động cơ thúc đẩy Nguyễn Hải Thoại là phát triển công ty ngang tầm với sự nghiệp đổi mới của đất nước. Động cơ đó biểu hiện anh là người “sống có đạo đức và tuân theo pháp luật”.Nhóm 4: Việc làm của anh đã đem lại lợi ích gì cho bản thân , mọi người và xã hội? TRẢ LỜI:- Bản thân đã đạt danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới”.- Công ty là đơn vị tiêu biểu của ngành xây dựng.- Uy tín của công ty giúp cho nhà nước ta mở rộng quan hệ với các nước khác,đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiết 31: BÀI 18 SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUÂTI/ ĐẶT VẤN ĐỀ : SGK / 66-67“Nguyễn Hải Thoại- Một tấm gương về sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật”Kết luận:- Bản thân anh đã đạt danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới”.- Công ty là đơn vị tiêu biểu của ngành xây dựng.- Uy tín của công ty được nâng cao,mở rộng được mối quan hệ hợp tác. Tiết 31 :Bài 18 SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK/66-67 II/ NỘI DUNG BÀI HỌC: 1/Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? * Sống có đạo đức: * Tuân theo pháp luật: Khi bố, mẹ bị bệnh em sẽ làm gì? Khi tham gia giao thông gặp đèn đỏ bạn sẽ làm gì? Vậy em hãy cho biết thế nào là sống có đạo đức ? Thế nào là tuân theo pháp luật ?Tiết 31 : BÀI 18SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT1/Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật?+Sống có đạo đức: là suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội.+Tuân theo pháp luật là: là sống và hành động theo các quy định của pháp luật. I/ ĐẶT VẤN ĐỀ : SGK/ 66-67 II/ NỘI DUNG BÀI HỌC: Những chuẩn mực đạo đức : Hiếu – Trung – Tín – Lễ - Nghĩa.Người sống có đạo đức là người thể hiện được các giá trị đạo đức.+ Đối với mọi người : Chăm lo lợi ích chung.+ Đối với công việc: Có trách nhiệm cao.+ Đối với môi trường sống :Lành mạnh, bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn xã hội.+ Có lí tưởng sống đẹp.+ Bản thân: Tự tin, tự lập.Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện là người có đạo đức, hành vi nào thể hiện tuân theo pháp luật.Chăm sóc ông bà lúc ốm đau. Làm việc nhà giúp cha mẹ. Giúp em học tập ở nhà. Tham gia tích cực các công việc của lớp. Rủ nhau đến thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11. Tham gia hiến máu nhân đạo. Không đua xe máy.Không tàn trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy. Không vượt đèn đỏ, không đi đường ngược chiều. Giúp các nhà chức trách ngăn chặn các hành vi phạm pháp.Tiết 31: BÀI 18SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT 1/Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật? 2/ Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật:Tình huống.Việt là một học sinh lớp 11 ham chơi, lơ là học tập. Thường ngày Việt hay bỏ tiết để theo nhóm bạn xấu chơi Game. Do cá độ nên Việt đã mắc nợ tiền của bà chủ và nhóm bạn rất nhiều. Để có tiền trả nợ, Việt đã khống chế bà nội để lấy tiền, bị bà khảng kháng quyết liệt, Việt đã dùng cây đánh vào đầu của bà, làm bà chết tại chỗ, Việt bị công an bắt và chờ ngày truy tố trước pháp luật.Hỏi:Hãy cho biết hành vi của Việt có vi phạm pháp luật và đạo đức không ? Vì sao ? Trả lời.Hành vi của Việt vừa vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật. - Vi phạm đạo đức vì :Việt không hiếu thảo với bà mà còn khống chế, đánh bà. - Vi phạm pháp luật :dùng cây đánh vào đầu bà nội dẫn đến cái chết 2. Nếu em là Việt trong tình huống đó em sẽ hành động như thế nào? 2. Nếu em là Việt trong tình huống đó em sẽ hành động: Nói thật với gia đình, để có hướng giải quyết êm đẹp, và hứa sẽ không tái phạm nữa và sẽ cố gắng học tập tốt.Tiết 31: BÀI 18SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT1/Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật?2/ Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật: Sống có đạo đức là phải tuân theo pháp luật và ngược lại việc sống tuân theo pháp luật cũng là thực hiện theo một số giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội. ? Quan saùt aûnh: Neâu söï khaùc nhau giöõa ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät?Tiết 31: BÀI 18SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬTKhaùc nhau :ĐẠO ĐỨCPHÁP LUẬTĐiều chỉnh hành vi con người mang tính tự nguyện.Sự điều chỉnh hành vi con người mang tính bắt buộcVi phạm: - Dư luận xã hội lên án. - Lương tâm cắn rứtVi phạm:- Sẽ bị xử lí theo luật định như: phạt cảnh cáo,phạt tiền,phạt tù.Tiết 31: BÀI 18SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT1/ Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật?2/ Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật:3/ Ý nghĩa của sống có đạo đức và tuân theo pháp luật : Tại sao một số người cố tình làm những việc dù biết rằng những việc đó là vi phạm pháp luật(làm hàng giả, buôn bán, vận chuyển ma túy...? -Vì họ chỉ nghĩ đến quyền lợi và lợi ích của bản thân,coi thường tính mạng quyền lợi của người khác.-suy nghĩ và hành động không theo những chuẩn mực đạo đức xã hội.-Do sự cám dỗ về mặt vật chất đã khiến cho nhiều người đánh mất mình chạy theo đồng tiền.Tình huống .Baùc Hoà daïy: “Ñieàu gì phaûi thì coá gaéng laøm cho kì ñöôïc, duø laø vieäc nhoû. Ñieàu gì traùi thì heát söùc traùnh, duø laø ñieàu traùi nhoû. Ngöôøi naøo chòu reøn luyeän ñaïo ñöùc môùi deã taäp thoùi quen tuaân theo phaùp luaät. Ngöôïc laïi coù hieåu phaùp luaät vaø tuaân theo phaùp luaät môùi giöõ vöõng ñöôïc ñaïo ñöùc. Phaán ñaáu laøm con ngoan troø gioûi, ñoäi vieân chaêm. Ñoàng thôøi laø coâng daân nhoû tuoåi coù yù thöùc phaùp luaät”? Quan saùt aûnh? Hình ảnh này cho em hiểu được điều gì? Đây là hành vi sống có đạo đức cần học tập và noi theoTiết 31: BÀI 18SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT1/ Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật?2/ Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật:3/ Ý nghĩa của sống có đạo đức và tuân theo pháp luật :- Là điều kiện để con người phát triển, tiến bộ, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, được mọi người kính trọng.- Là điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc thúc đẩy xã hội phát triển.Tiết 31: BÀI 18SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT1/ Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật?2/ Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật:3/ Ý nghĩa của sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?4/ Trách nhiệm của công dân, học sinh :Năm Cam và đồng bọn với các tội danh đánh bạc ,giết người ,hối lộ, nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Mỳ (SN 1975) dùng dao, kéo cắt gân con gái Nguyễn Thị Hảo mới 4 tuổi, khiến cháu Hảo bị thương tật 40%. (Bị phạt 24 tháng tù giam) TÌNH HUỐNG: Em đến nhà bạn để rủ bạn cùng đi tham gia mít tinh ngày môi trường thế giới, nhưng bạn không muốn đi vì đang xem đá bóng trên vô tuyến. Em xử sự như thế nào?Vì sao? Trả lời: -Em sẽ thuyết phục, giải thích cho bạn hiểu ý nghĩa của buổi mit tinh nhằm bảo vệ môi trường sống của con người.Còn bóng đá không xem trận này thì chúng ta có thể xem trận khác. -Nói cho bạn biết là học sinh phải tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân.Hãy cho một số ví dụ về hành vi vi phạm đạo đức và pháp của học sinh? Hậu quả của những hành vi đó?Vô lễ với thầy cô, ba mẹ,lười học, bỏ giờ trốn tiết, nói tục chửi thề,đua xe,chạy xe máy khi chưa đến tuổi....Hậu quả: Gây phiền lòng cha mẹ thầy cô, học hành sa sút, hư hỏng,bị đuổi hoc, vi phạm pháp luật....Bản thân em đã làm gì để thể hiện là người sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?Tiết 31: BÀI 18SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT1/ Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật?2/ Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật:3/ Ý nghĩa của sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?4/Trách nhiệm của công dân, học sinh Cần thường xuyên tự kiểm tra đánh giá hành vi của bản thân trong việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.Nhaän xeùt haønh vi qua hai böùc aûnh? Tiết 31: Bài 18 SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬTI/ ĐẶT VẤN ĐỀ:II/ NỘI DUNG BÀI HỌC:1/ Thế nào là sốngcó đạo đức và tuân theo pháp luật?2/ Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật.3/ Ý nghĩa của sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.4/ Trách nhiệm của công dân và học sinh.III/ BÀI TẬP: BÀI 4: SGK/68ĐÁP ÁN BÀI 4 Hành vi của một số thanh niên vừa vi phạm chuẩn mực đạo đức vừa vi phạm quy định của pháp luật.Bởi vì những hành vi đó trái với những quy định của pháp luật nhưng đồng thời trái với những chuẩn mực đạo đức mà xã hội đặt ra. Thiếu đạo đức.Nếu là em , em sẽ giúp đỡ người mù tất cả mọi việc và không trêu chọc người mù. Đó là biểu hiện tôn trọng người khác, và là người sống có đạo đức. Chọc ghẹo người mù là hành vi gì?Nếu là em trong hoàn cảnh đó em sẽ xử sự như thế nào?Đó là chuẩn mực gì mà em đã học?Bài tập.Làm bài tập 1; 5; 6 SGK /68Hoïc baøiXem lại lại các bài đã học tiết sau thực hành ngoại khóa.Dặn dò

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_9_bai_18_song_co_dao_duc_va_tuan.ppt
Giáo án liên quan