Bài giảng Âm nhạc: Tiết 15 Ôn tập Tập đọc nhạc số 3 -Ôn tập Tập đọc nhạc số 4 -Kể chuyện Âm nhạc

Kiểm tra bi cũ

TÊN MỘT BÀI HÁT CỦA NHẠC SĨ HOÀNG LONG NÓI VỀ NGÀY HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO VIỆT NAM?

NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA

 

ppt38 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 797 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Âm nhạc: Tiết 15 Ôn tập Tập đọc nhạc số 3 -Ôn tập Tập đọc nhạc số 4 -Kể chuyện Âm nhạc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
03:37:27 Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 03:37:54 Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 TÊN MỘT BÀI HÁT CỦA NHẠC SĨ HOÀNG LONG NÓI VỀ NGÀY HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO VIỆT NAM? 03:38:06 Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 Bức tranh này muốn nĩi đến bài hát nào? Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 Nhạc và lời Vũ Thanh TĐN SỐ 3 Nhạc và lời Vũ Thanh TÔI HÁT SON LA SON ĐÔ RÊ MI SOL LA TĐN SỐ 3 TÔI HÁT SON LA SON đen đen trắng đơn đơn đơn đơn trắng Đen đơn đơn đen đen đen đen trắng đen đen trắng Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 X X X (--) x x x x X(--) X x x X X X X X (--) X X X (--) ĐỌC NỐT CÓ GIAI ĐIỆU VÀ KẾT HỢP VỖ TAY THEO TIẾT TẤU NỐT Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 X X X X x x x x XX X x x X X X X XX X X XX GHÉP LỜI THEO GIAI ĐIỆU VÀ KẾT HỢP VỖ TAY THEO PHÁCH Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu TĐN SỐ 4 NHỚ ƠN BÁC (trích) Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu THẢO LUẬN NHĨM 1.Hãy thành lập khuơng cao độ bài TĐN số 4 ? 2.Hãy viết lại dãy âm hình tiết tấu bài TĐN số 4 ? 3.Đọc tên nốt cĩ giai điệu khuơng nhạc số 1 trong bài TĐN số 4 ?Kết hợp vỗ tay theo tiết tấu nốt. 4.Đọc tên nốt cĩ giai điệu khuơng nhạc số 2 trong bài TĐN số 4 ? Kết hợp vỗ tay theo tiết tấu nốt. 5.Ghép lời theo giai điệu câu hát trên khuơng nhạc số 1 ? Kết hợp vỗ tay theo phách ? 6.Ghép lời theo giai điệu câu hát trên khuơng nhạc số 2 ? Kết hợp vỗ tay theo phách ? TĐN SỐ 4 NHỚ ƠN BÁC (trích) Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu NHỚ ƠN BÁC (trích) TĐN SỐ 4 Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu TĐN SỐ 4 NHỚ ƠN BÁC (trích) Đọc nốt có giai điệu bài Tập đọc nhạc số 4 Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu TĐN SỐ 4 NHỚ ƠN BÁC (trích) Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu Ghép lời theo giai điệu bài Tập đọc nhạc số 4 Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011 1892-1976 Nghệ sĩ CAO VĂN LẦU Thành Gia định năm 1982 Thành Gia định năm 1982 VÙNG ĐẤT LONG AN HỌC THẦY ĐỒ TỈNH LONG AN LỚP NHẠC TÀI TỬ NAM BỘ TỒ SỨ BẠC LIÊU GIAO LƯU TÀI TỬ NAM BỘ CẢI LƯƠNG ViỆT NAM CẢI LƯƠNG ViỆT NAM CẢI LƯƠNG ViỆT NAM Bài hát vọng cổ đầu tiên cĩ tên là gì ? Hát nhĩm bài Những bơng hoa những bài ca Nghệ sĩ Cao Văn Lầu mất vào năm nào? Thực hiện vài động tác múa đơn giản theo bài hát Ước mơ 1 3 2 4 Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2011

File đính kèm:

  • ppttiet 15 hoigiangV1 G.ppt
Giáo án liên quan