Bài giảng Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 14: Ôn tập bài hát Hò ba lí; Ôn tập đọc nhạc TĐN số 4 - Linh Phương

Tiết 12
Ôn tập bài hát: Hò ba lí
Nhạc lí:Thứ tự các dấu thăng giáng ở hoá biểu-giọng cùng tên
Tập đọc nhạc: TĐN số 4

ppt15 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 08/11/2022 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 14: Ôn tập bài hát Hò ba lí; Ôn tập đọc nhạc TĐN số 4 - Linh Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 12 Ôn tập bài hát: Hò ba lí Nhạc lí:Thứ tự các dấu thăng giáng ở hoá biểu-giọng cùng tên Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Trả lời: Dấu luyến 2 nốt hoặc 3 nốt . 1.Ôn tập bài hát:Hò ba lí Ở bài hát này em cần đặc biệt chú ý điều gì? Ví dụ 1 2. Nhạc lí a.Thứ tự các dấu thăng,giáng ở hoá biểu. *Hoá biểu có dấu thăng. Ví dụ 2 Ví dụ 3 * Hoá biểu có dấu giáng Ví dụ 1: Ví dụ 2 : Ví dụ 3: b.Giọng cùng tên Giọng la thứ Ví dụ 1: Giọng la trưởng Giọng đô trưởng Giọng đô thứ Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu. Khái niệm : 3. Tập đọc nhạc số 4 ? So sánh sự giống và khác nhau giữa giọng song song và giọng cùng tên? Trả lời: Giọng song song. Giọng cùng tên. Giống nhau: Có một giọng trưởng và một giọng thứ. Khác nhau. Cùng chung hoá biểu, khác âm chủ. Cùng âm chủ khác hoá biểu

File đính kèm:

  • pptbai_giang_am_nhac_lop_8_tiet_14_on_tap_bai_hat_ho_ba_li_on_t.ppt
Giáo án liên quan