Luyện tập khối đa diện và thể tích - Lớp 12

a)Cho hình hộp với 6 mặt hình thoi cạnh a góc nhọn 600 , khi đó thể tích hình hộp là ?

b)Đáy của một hình hộp là hình thoi cạnh 6 cm và góc nhọn 450 , cạnh bên hình hộp dài 10cm, và tạo với mặt đáy góc 450 . Khi đó thể tích hình hộp là ?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 02/12/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luyện tập khối đa diện và thể tích - Lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÂN HOAN CHÀO ĐÓNQUYÙ THAÀY COÂVÀCAÙC EM HOÏC SINH 12 THAÂN MEÁNNỘI DUNG TIẾT DẠYLUYEÄN TAÄP Khoái ña dieän vaø theå tích - lôùp 12 DABCX3X 4 Hiện mặt phẳngMp chuyển độngA’ABCDB’C’D’MNMNMở mặt ngoàiHiện mặt phẳngMp chuyển độngV = V1 + V2V1V2ABCDEFABCDEFABCDA’B’C’D’ABCDA’B’C’D’V1V2V1 = V2V1V2ABCDA’B’C’D’MNPQM’N’P’Q’MNPQABCDV1 = V2Một số khối đa diện thông dụng ABCDEFABCDThể tích V = Bha)Một hình chóp đều có chiều cao và cạnh đáy cùng tăng lên n lần thì thể tích của nó tăng bao nhiêu lần ? n3 lần !b)Một hình chóp tứ giác đều có diện tích đáy là 4 ; diện tích một mặt bên bằng thể tích của nó bằng bao nhiêu ? V=Hình chóp Thể tích V= Bh 180cm3b)Đáy của một hình hộp là hình thoi cạnh 6 cm và góc nhọn 450 , cạnh bên hình hộp dài 10cm, và tạo với mặt đáy góc 450 . Khi đó thể tích hình hộp là ?a)Cho hình hộp với 6 mặt hình thoi cạnh a góc nhọn 600 , khi đó thể tích hình hộp là ?Hình hộp ,Lăng trụ 322a1)Cho khối chóp tam giác S.ABC .Trên 3 đường thẳng SA;SB;SC lần lượt lấy 3 điểm A/;B/ C/ khác S gọi V và V/ là thể tích khối chóp S.ABC và SA/B/C/. Chứng minh rằng B/A/C/SACBHH/H và H/ là hình chiếu của A và A/ trên m/p SBC 2)Khối chóp S.ABCD đáy là hình bình hành ,M là trung điểm SC. Mặt phẳng đi qua AM song song BD chia khối chóp 2 phần .Tính tỷ số thể tích của 2 phần đó .SBCDAMEFÁp dụng GG là trọng tâm tam giác SAC3)Cho một hình chóp tam giác S.ABC đáy là tam giác vuông cân tại A cạnh a , SC =a và vuông góc với đáy , mặt phẳng qua C vuông góc SB cắt SB tại M cắt SA tại N , tính thể tích hình chóp SCMN ? ABCSMNÁp dụng Ta có : SB =SM.SB=SC2 vậy SM =4)Trong mặt phẳng (p) cho đường tròn đường kính AB và điểm C ( khác với A;B ) chạy trên đường tròn đó .Trên đường thẳng qua A và vuông góc với (p) , lấy điểm S sao cho SA=AB gọi B/ ,C/ thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ A đến SB;SC ; a) Tính thể tích tứ diện SAB/C/ theo AB=a, AC=b b) Tìm vị trí của C để thể tích đó lớn nhất ?BB/CSAC/baaQUÍ THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺCÁC EM HỌC SINH

File đính kèm:

  • pptLUYEN TAP KHOI DA DIEN VA THE TICH.ppt