Kiểm tra chất lượng học kỳ I - Năm học: 2012 - 2013 môn thi: Toán lớp 10 - Đề 8

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7.0 điểm)

Câu I: (1,0 điểm) Cho hai tập hợp và .

1) Liệt kê các phần tử của tập hợp A và B.

 2) Xác định

Câu II: (2,0 điểm)

1) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .

2) Xác định parabol , biết rằng parabol đó đi qua điểm và cắt trục tung tại điểm .

Câu III: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

 1) 2)

 

doc3 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 24/11/2016 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra chất lượng học kỳ I - Năm học: 2012 - 2013 môn thi: Toán lớp 10 - Đề 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN - Lớp 10 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: //2012 ĐỀ ĐỀ XUẤT (Đề gồm có 01 trang) Đơn vị ra đề: THPT Hồng Ngự 3 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7.0 điểm) Câu I: (1,0 điểm) Cho hai tập hợp và . 1) Liệt kê các phần tử của tập hợp A và B. 2) Xác định Câu II: (2,0 điểm) 1) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số . 2) Xác định parabol , biết rằng parabol đó đi qua điểm và cắt trục tung tại điểm . Câu III: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau: 1) 2) Câu IV: (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ, cho ba điểm . 1) Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB và tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. 2) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) 1. Theo chương trình chuẩn Câu Va: (2,0 điểm) 1) Giải hệ phương trình sau (không sử dụng máy tính bỏ túi): 2) Chứng minh rằng: Câu VIa: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có A(1; 2), B(–2; 6), C(9; 8). Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác ABC. 2. Theo chương trình nâng cao Câu Vb: (2,0 điểm) 1) Giải hệ phương trình: 2) Cho phương trình . Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm. Câu VIb: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có A(1; 2), B(–2; 6), C(9; 8). Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác ABC.HẾT. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN – Lớp 10 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT (Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang) Đơn vị ra đề: THPT Hồng Ngự 3 Câu Nội dung yêu cầu Điểm Câu I (1,0 đ) 1) , 0.5 2) 0.5 Câu II (2,0 đ) 1) Lập bảng biến thiên đúng. 0.5 Vẽ đồ thị đúng. 0.5 2) Parabol đi qua điểm ta có: 0.25 Parabol cắt trục tung tại điểm ta có: 0.25 0.25 Vậy 0.25 Câu III (1,0 đ) 1) ĐK: 0.5 Thay vào phương trình ta được: 2=2 (đúng) 0.25 Vậy là nghiệm của phương trình đã cho. 0.25 2) ĐK: 0.25 Ta có: 0.25 0.25 Phương trình có nghiệm 0.25 Câu IV (1,0 đ) 1) 0.5-0.5 2) ABCD là hình bình hành 0.25 0.5 Vậy 0.25 Câu Va (1,0 đ) 1) 0.5 0.25 Thay vào ta được 0.25 2) Sử dụng BĐT Côsi ta có: 0.5 0.5 Câu VIa (1,0 đ) Gọi H(x;y) Ta có: 0.25-0.25-0.25 Vậy H(1;2) 0.25 Câu Vb (1,0 đ) 1) 0.25 và là nghiệm pt: 0.25 * vô nghiệm. 0.25 * 0.25 2) Phương trình bậc hai có nghiệm 0.5 0.25-0.25 Câu VIb (1,0 đ) Gọi H(x;y) Ta có: 0.25-0.25-0.25 Vậy H(1;2) 0.25 ¯Lưu ý: Học sinh có cách giải khác nếu đúng vẫn được hưởng trọn số điểm theo từng câu.

File đính kèm:

  • doc9 TOAN 10 DE HK1 2013 DONG THAP.doc