Kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 1

Câu 1 (3 điểm ): Cho các mệnh đề sau kéo theo:

Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a + b chia hết cho c ( a, b, c là các số nguyên )

Các số nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.

a/. Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên và xét tính đúng sai.

b/. Hãy phát biểu các mệnh đề trên bằng cách sủ dụng khái niệm “điều kiện đủ”.

c/. Hãy phát biểu các mệnh đề trên bằng cách sủ dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ ” và xét tính đúng sai.

 

doc1 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 22/11/2016 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 15 PHÚT Đề 01 Câu 1 (3 điểm ): Cho các mệnh đề sau kéo theo: Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a + b chia hết cho c ( a, b, c là các số nguyên ) Các số nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5. Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau. a/. Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên và xét tính đúng sai. b/. Hãy phát biểu các mệnh đề trên bằng cách sủ dụng khái niệm “điều kiện đủ”. c/. Hãy phát biểu các mệnh đề trên bằng cách sủ dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ ” và xét tính đúng sai. Câu 2 (3 điểm ): Dùng kí hiệu , để viết các mệnh đề sau: a/. Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó. b/. Có một số cộng với chính nó bằng 0. c/. Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng 0. Câu 3 (2 điểm ): Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó. a/. b/. c/. d/. Câu 4 (2 điểm ): Dùng phương pháp chứng minh bằng phản chứng minh định lý: Nếu 2 sô nguyên dương a, b có tổng bình phương chia hết cho 3 thì cả 2 số đó đều chia hết cho 3 _______________________________________________________________________________________ KIỂM TRA 15 PHÚT Đề 02 Câu 1(3 điểm ): Cho các mệnh đề sau kéo theo: Nếu a + b chia hết cho c thì a và b cùng chia hết cho c ( a, b, c là các số nguyên ) Các số nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau. a/. Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên và xét tính đúng sai. b/. Hãy phát biểu các mệnh đề trên bằng cách sủ dụng khái niệm “điều kiện đủ”. c/. Hãy phát biểu các mệnh đề trên bằng cách sủ dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ ” và xét tính đúng sai. Câu 2 ( 3 điểm ): Dùng kí hiệu , để viết các mệnh đề sau: a/. Mọi số cộng với 0 đều bằng chính nó. b/. Có một số (khác 0) cộng với nghịch đảo của nó bằng hai lần số đó . c/. Mọi số (khác 0) nhân với nghịch đảo của nó đều bằng 1. Câu 3 ( 2 điểm ): Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó. a/. b/. c/. d/. Câu 4( 2 điểm ): Dùng phương pháp chứng minh bằng phản chứng minh định lý: Nếu 2 sô nguyên dương a, b có tổng bình phương chia hết cho 3 thì cả 2 số đó đều chia hết cho 3

File đính kèm:

  • docKIỂM TRA 15 PHÚT.doc