Kế hoạch tổ chức tổ chức thi nói Tiếng Anh Lớp 8 - Học kì I - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Ngô Gia Tự

I. Hình thức tổ chức thi:

- Tổ chức một buổi thi nói riêng cho học sinh khối 8.

- Thông báo chủ đề cho học sinh để học sinh chuẩn bị trước khi thi.

- Mỗi học sinh được bốc thăm chủ đề, chuẩn bị trong thời gian 5 phút, trình bày tối đa 5 phút.

- Bài thi gồm 2 phần:

+ Phần trả lời câu hỏi của GV: 5 câu hỏi (name/age/hobby/family/ .)

+ Phần nói theo topic đã chuẩn bị.

II. Thời gian tổ chức thi:

Theo kế hoạch của Ban giám hiệu.

III. Địa điểm thi:

Tại phòng học của các lớp: 8A, 8B, 8C, 8D

 

doc4 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch tổ chức tổ chức thi nói Tiếng Anh Lớp 8 - Học kì I - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Ngô Gia Tự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỔ CHỨC THI NÓI TIẾNG ANH LỚP 8 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Hình thức tổ chức thi: Tổ chức một buổi thi nói riêng cho học sinh khối 8. Thông báo chủ đề cho học sinh để học sinh chuẩn bị trước khi thi. Mỗi học sinh được bốc thăm chủ đề, chuẩn bị trong thời gian 5 phút, trình bày tối đa 5 phút. Bài thi gồm 2 phần: + Phần trả lời câu hỏi của GV: 5 câu hỏi (name/age/hobby/family/..) + Phần nói theo topic đã chuẩn bị. Thời gian tổ chức thi: Theo kế hoạch của Ban giám hiệu. Địa điểm thi: Tại phòng học của các lớp: 8A, 8B, 8C, 8D IV. Phân công giáo viên coi thi: STT Họ và tên giáo viên Lớp Ghi chú 1 Trần Minh Xuân 8A 2 Nguyễn Thị Quế Lan 8B 3 Đặng Thị Thu Loan 8C 4 Trần Minh Xuân 8D V. Cách đánh giá theo thang điểm: Talking about yourself - Name (1m) - Age (1m) - Family (1m) - Friend (1m) - Hobby (1m) 5m Topic - Fluency (2m) - Pronunciation (2m) - Grammar (2m) - Content (7m) 13m Teacher’s questions 2m Total 20m Topics: 1/ Talk about your favourite leisure activity. ˳ What is it . ˳ How you do it. ˳ What benefit/negetive effects it bring you. ˳ How to solve the negative. 2/ Describe the countryside you have lived or visited. ˳ Where is it. ˳ When/How you visited. ˳ Who you went with. ˳What you did there. How you felt. 3/ Talk about an ethnic group. ˳ Located. ˳ Population. ˳ Production activities. ˳ Festivals/famous for. 4/ Talk about custom and tradition. ˳ In your family. ˳ In your country. ˳ What you think should be continued ˳ What you think should be broken down. Why? 5/ Talk about a festival in your hometown. ˳ What it is. ˳ When/Where is it held? ˳ What activities there are. ˳ What you need Nhóm tiếng Anh 8 lập bảng Ngày 24/11/2017 Nhóm trưởng đã duyệt Trần Minh Xuân BGH duyệt KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Song Đăng PART TWO UNIT 1 How do you spend your spare time at weekends? How much time do you spend on your hobby? Is there any kind of entertainment you don't like? Why not? When you go out in the evening, what do you like to do? What are the advantages of reading books? Do you think people will continue to read printed books in the future? Should schools develop a reading culture among children? UNIT 2 Think about your school. What needs to be done to make it a better place? Talk about health problems. How can you help with them? Something you can do to improve your health. What do most people do to keep fit in your home place? Which activities use a lot of / less calories ? Would you like to change anything about your school ? How has your school changed since last year? What is your school like? Do you like it? Why? Is your school clean ? UNIT 3 What do the people in your local community need ? What can you do to help the people in your local community or class ? Do you know any people who need a help? Tell me some volunteer activities . Name some benefits of volunteer activities. What can you use to donate ? UNIT 4 How can music and art help you at school and in your life? What kinds of music are popular with young people now? What kinds of music will be popular among the young people in the future? Should children be taught about the types of music at school? Why? What kind of social events are most popular in your home city? Do you think festivals are important in life? Why? What problems can occur (happen) at a festival? How do you relax? UNIT 5 Talk about your favorite food or drink and how to make it. Talk about a popular dish in Viet Nam. Talk about a popular dish in Tra Vinh ? Do you like it ? What food / drink can you make? UNIT 6 Which places in Vietnam / Tra Vinh do you think visitors would enjoy visiting most? Name some interesting places to visit in Tra Vinh. How often do you visit Ba Om lake / uncle Ho temple / Ba Động beach? Are there any problems of these places ?

File đính kèm:

  • docke_hoach_to_chuc_to_chuc_thi_noi_tieng_anh_lop_8_hoc_ki_i_na.doc