Giáo án Toán 11 - Tiết 29, 30: Luyên tập về đạo hàm

I - MỤC TIÊU BÀI HỌC

Học sinh cần nắm được:

1. Về mặt kiến thức

- Những kiến thức cơ bản về đạo hàm: định nghĩa, các công thức tính đạo hàm

- Đạo hàm của hàm số lượng giác

- Ý nghĩa của đạo hàm.

2. Về kĩ năng

- Biết tính đạo hàm theo công thức

- Viết được phương trình tiếp tuyến. Giải các bài toán về đạo hàm của hàm số lượng giác

- Hệ thống hoá được kiếnthức.

3. Về tư duy, thái độ

- Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác

 

doc5 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 25/11/2016 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 11 - Tiết 29, 30: Luyên tập về đạo hàm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn: luyên tập về đạo hàm Tiết thứ: 29 - 30 Ngày soạn: 15 - 5 - 2011 Chương trình Cơ bản Dạy lớp 11C5, Ngày dạy:.. I - Mục tiêu bài học Học sinh cần nắm được: 1. Về mặt kiến thức - Những kiến thức cơ bản về đạo hàm: định nghĩa, các công thức tính đạo hàm - Đạo hàm của hàm số lượng giác - ý nghĩa của đạo hàm. 2. Về kĩ năng - Biết tính đạo hàm theo công thức - Viết được phương trình tiếp tuyến. Giải các bài toán về đạo hàm của hàm số lượng giác - Hệ thống hoá được kiếnthức. 3. Về tư duy, thái độ - Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác II - Chuẩn bị, phương tiện, phương pháp dạy học Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp Phương tiện: Thước kẻ, máy tính bỏ túi, máy chiếu, phần mềm, máy tính (nếu có) Chuẩn bị: Tài liệu tham khảo III – Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Nêu các công thức tính đạo hàm 2. Dạy bài mới Đặt vấn đề: Đạo hàm là vấn đề quan trọng của Giải tích toán học. Bài hôm nay ta sẽ luyện tập một số bài cơ bản. Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức Thời gian: 10 phút Mục tiêu: Nắm được kiến thức trọng tâm của bài Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Bây giờ, ta nhắc lại những kiến thức chính. Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt Nhắc lại những kiến thức HĐTP 2: Hệ thống hoá kiến thức Xây dựng mối liên hệ các kiến thức HĐTP3: Củng cố bài giải Lưu ý vấn đề Mở rộng, tổng quát hoá Tìm hiểu Nêu các mối liên quan Ghi nhận Đạo hàm của hàm sụ́ sơ cṍp cơ bản Đạo hàm của hàm hợp Quy tắc Hàm sụ́ lũy thừa 1. 2. 3. Hàm sụ́ lượng giác (sinx)’ = cosx (cosx)’=-sinx (tanx)’ = (cotx)’= (sinu)’= u’cosu (sinnu)’ = n.u’sinn-1u.cosu (cosu)’ = -u’sinu (cosnu)’ = -n.u’cosn-1u.sinu (tanu)’= (cotu)’ = Hoạt động 2: Tính đạo hàm Thời gian: 20 phút Mục tiêu: Vận dụng các công thức tính đạo hàm một số hàm cơ bản Hình thức tiến hành:Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Ta giải một số bài tính đạo hàm bằng công thức đơn giản Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt Ghi đề Phân tích HĐTP 2: Thực hiện giải Gọi HS lên bảng Nhận xét bài làm Chính xác hoá HĐTP3: Củng cố bài giải Lưu ý khi giải bài toán Mở rộng, tổng quát hoá bài toán Tìm hiểu Mỗi HS giải 1 câu HS khác nhận xét Ghi nhận Bài 1: Tính đạo hàm của hàm số: a) ; b) ; c) d) HD: y’ = 3x2 – 6x + 2 y’ = Hoạt động 3: Về ý nghĩa của đạo hàm Thời gian: 20 phút Mục tiêu: Nắm được ý nghĩa hình học của đạo hàm Hình thức tiến hành:Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Ta giải một số bài về phương trình tiếp tuyến Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt Tìm hiểu đề, phân tích HĐTP 2: Thực hiện giải Gọi HS lên bảng Nhận xét bài làm Chính xác hoá HĐTP3: Củng cố bài giải Lưu ý khi giải bài toán Mở rộng, tổng quát hoá bài toán Suy nghĩ tìm lời giải Thực hiện theo yêu cầu GV HS khác nhận xét Ghi nhận Bài 2: Cho hàm số . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số: Tại tiếp điểm có hoành độ x = 2 Tại tiếp điểm có tung độ y = Có hệ số góc k = - 5. HD: y = -5x + 17 b) c) y = -5x + 17, y = -5x – 3. Hoạt động 4: Phương trình và bất phương trình đạo hàm Thời gian: 20 phút Mục tiêu: Nắm được cách giải phương trình và bất phương trình đạo hàm Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Phương trình và bất phương trình đạo hàm là những vấn đề quan trọng khi hoc sinh học lớp 12. Cho nên, bài này ta nghiên cứu một số vấn đề cơ bản. Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt Đọc đề và hướng dẫn HĐTP 2: Thực hiện giải Gọi HS lên bảng Nhận xét bài làm Chính xác hoá HĐTP3: Củng cố bài giải Lưu ý khi giải bài toán Mở rộng, tổng quát hoá bài toán Phân tích cách làm Lên bảng giải HS khác nhận xét Ghi nhận Bài 3: a Cho hàm số : . Tỡm để : a) ; b) cú hai nghiệm cựng dấu. HD: Không có Hoạt động 5: Đạo hàm hàm số lượng giác Thời gian: 10 phút Mục tiêu: Nắm được cách tính đạo hàm của một số hàm số lượng giác Hình thức tiến hành:Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Ta vận dụng công thức để giải quyết các bài toán tổng hợp Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt Đọc đề và hướng dẫn HĐTP 2: Thực hiện giải Gọi HS lên bảng Nhận xét bài làm Chính xác hoá HĐTP3: Củng cố bài giải Lưu ý khi giải bài toán Mở rộng, tổng quát hoá bài toán Phân tích cách làm Lên bảng giải HS khác nhận xét Ghi nhận Bài 3: Tớnh đạo hàm của cỏc hàm số sau: a) b) c) d) HD: a) b) c) d) 3. Luyện tập, củng cố, hướng dẫn về nhà Hoạt động 6: Củng cố toàn bài Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu Nêu câu hỏi củng cố bài Tìm hiểu những kĩ năng cơ bản, kiến thức trọng tâm Qua tiết này các, em cần nắm được gì? Kiến thức nào là trọng tâm? Hướng dẫn HS làm bài ở nhà Ghi nhớ Bài tập về nhà (gv tự ra thêm)

File đính kèm:

  • docminh mau giao an Luyen tap ve dao ham Bam sat 11 CB.doc