Giáo án Toán 10 - Tiết 81: Giá tri lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt

I. I. MỤC TIÊU

 Kiến thức : HS hiểu được các công thức về mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc (cung ) có liên quan đặc biệt

 Kỉ năng: Biết dùng hình vẽ để tìm và nhớ các công thức về giá trị lgiác của các cung (góc) liên quan và sử dụng được chúng.

II.PHƯƠNG TIỆN: Sgk, sgv, Giáo án

III.PHƯƠNG PHÁP: vấn đáp gợi mở

IV.TIẾN TRÌNH

1. ổn định

2. Kiểm tra: Kiểm tra các công thức lưọng giác cơ bản.

3. Bài mới.

HĐ1.Hai góc đối nhau

 

doc2 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 10 - Tiết 81: Giá tri lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁ TRI LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT (Tpp: 81) I. I. MỤC TIÊU Kiến thức : HS hiểu được các công thức về mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc (cung ) có liên quan đặc biệt Kỉ năng: Biết dùng hình vẽ để tìm và nhớ các công thức về giá trị lgiác của các cung (góc) liên quan và sử dụng được chúng. II.PHƯƠNG TIỆN: Sgk, sgv, Giáo án III.PHƯƠNG PHÁP: vấn đáp gợi mở IV.TIẾN TRÌNH 1. ổn định 2. Kiểm tra: Kiểm tra các công thức lưọng giác cơ bản. 3. Bài mới. HĐ1.Hai góc đối nhau Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Cho 2 góc lượng giác có số đo đối nhau: và ? Nhận xét các điểm M và N trên đường tròn lượng giác xác định bỡi và ? Từ đó so sánh các giá trị lượng giác của và ? Sau khi HS rút ra được công thức GV gọi 1 HS lên bảng ghi cộng thức. Nhận xét trên hình vẽ và trả lời M và N đối xứng qua trục hoành Rút ra công thức Ghi công thức (sgk) HĐ2.Hai góc hơn kém nhau Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Cho 2 góc lượng giác có số đo hơn kém nhau : và . Nhận xét các điểm M và N trên đường tròn lượng giác xác định bỡi và ? (GV: vẽ đường tròn lượng giác.) Từ đó so sánh các giá trị lượng giác của và ? Sau khi HS rút ra được công thức GV gọi 1 HS lên bảng ghi cộng thức. Nhận xét trên hình vẽ và trả lời: M và N đối xứng qua gốc O Rút ra công thức Ghi công thức (sgk) HĐ3.Hai góc bù nhau Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Cho 2 góc bù nhau: và . Nhận xét các điểm M và N trên đường tròn lượng giác xác định bỡi và ? Từ đó so sánh các giá trị lượng giác của và ? Sau khi HS rút ra được công thức GV gọi 1 HS lên bảng ghi cộng thức. Nhận xét trên hình vẽ và trả lời: M và N đối xứng nhau qua trục tung Rút ra công thức Ghi công thức (sgk) HĐ4.Hai góc phụ nhau Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Cho 2 góc phụ nhau : và . Nhận xét các điểm M và N trên đường tròn lượng giác xác định bỡi và ? Từ đó so sánh các giá trị lượng giác của và ? Sau khi HS rút ra được công thức, GV gọi 1 HS lên bảng ghi cộng thức. Nhận xét trên hình vẽ và trả lời: M và N đối xứng nhau qua đường phân giác góc phần tư thứ nhất. Rút ra công thức Ghi công thức (sgk) 4. Củng cố “ Cos - Đối; Sin – Bù ; Phụ - chéo; Khác- tan” Cho HS tham khảo sgk và giải thích vd/204-205 (tại sao? Theo công thức nào) (Lưu ý: ta coi phụ với ) Cho HS làm các bài 24,25,26. 5.BTVN. 30 đến 35

File đính kèm:

  • docCung lquan-T81.doc