Giáo án Toán 10 - Tiết 78, 79: Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác

I. MỤC TIÊU

 Giúp HS

 Kiến thức: Hiểu đường tròn lượng giác và hệ tọa độ vuông góc gắn với nó; Điểm M trên đưòng tròn lượng giác xác định bỡi số .

- Hiểu được các đ/n cốin, sin, tang, cotang của góc và ý nghĩa hình học của chúng.

- Nắm được các công thức lượng giác cơ bản

 Kỉ năng: - Biết tìm điểm M trên đường tròn lượng giác xác định bỡi số thực

-Biết xác định dấu các giá trị lưọng giác của góc ; biết các giá trị lượng giác của một số góc thường gặp

-Sử dụng thành thạo công thức lưọng giác cơ bản

 

doc4 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 10 - Tiết 78, 79: Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC (CUNG) LƯỢNG GIÁC. I. MỤC TIÊU Giúp HS Kiến thức: Hiểu đường tròn lượng giác và hệ tọa độ vuông góc gắn với nó; Điểm M trên đưòng tròn lượng giác xác định bỡi số . Hiểu được các đ/n cốin, sin, tang, cotang của góc và ý nghĩa hình học của chúng. Nắm được các công thức lượng giác cơ bản Kỉ năng: - Biết tìm điểm M trên đường tròn lượng giác xác định bỡi số thực -Biết xác định dấu các giá trị lưọng giác của góc ; biết các giá trị lượng giác của một số góc thường gặp -Sử dụng thành thạo công thức lưọng giác cơ bản II.PHƯƠNG TIỆN: sgk, sgv III.PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, Vấn đáp gợi mở, nhóm. IV.TIẾN TRÌNH ổn định Kiểm tra Bài mới HĐ1: Đường tròn lượng giác. Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Vấn đáp: -Em hãy nhắc lại, trong trường hợp R=1, thì độ dài cung và số đo bằng rađian của cung đó có mối liên quan đặc biệt như thế nào? -Đường tròn lượng giác là gì? - Khi R=1 thì (Đặc biệt) - Phát biểu đ/n đường tròn lượng giác : đơn vị, định hướng, có chọn một điểm A làm gốc. HĐ2. tương ứng giữa số thực và điểm trên đường tròn lượng giác. Hoạt động của thầy Hoạt động của Trò - Dựa vào HĐ1 và hình vẽ 6.10/193 để giúp hS nắm k/n : điểm M trên đường tròn lượng giác xác định bỡi số thực . -vấn đáp: Cho trước số thực . Điểm M trên đường tròn lượng giác xác định bỡi số là điểm được xác định như thế nào? Lưu ý: Điểm M đó còn được gọi là điểm biểu diễn cho cung (góc) lượng giác có số đo . - Vấn đáp: mỗi số thực tương ứng với mấy điểm M trên đường tròn lượng giác ; Ngược lại mõi điểm M trên đường tròn lượng giác tương ứng với bao nhiêu số thực trên trục số , các số đó có dạng như thế nào? - HS : trình bày k/n điểm M trên đường tròn lượng giác xác định bỡi số thực .(sgk) - Mõi tương ứng với duy nhất một điểm M; ngược lại mỗi M tương ứng với vô số số thực có dạng . HĐ3. Hệ tọa độ vuông góc gắn với đường tròn lượng giác Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò - vấn đáp: Hệ tọa độ vuông góc gắn với đường tròn lượng giác là gì? - trả lời (sgk) HĐ4. Giá trị lượng giác sin và côsin Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò - Cho HS hoạt động nhóm , tham khảo sgk để rút ra đ/n : , ? - Củng cố: Tìm , khi ? khi , em có nhận xét gì về , ở đ/n trên với đ/n đã biết trước đây ? - Vấn đáp: Gọi H,K lần lượt là hình chiếu của M trên Ox và Oy, ta có . Vì sao? - Cho HS làm HĐ3/195 - Hoạt động nhóm và trình bày đ/n. (sgk) - Dựa theo đ/n tìm tọa độ điểm M. -Trùng nhau -V ì . - . Khi đ ó H Đ5.T ính chất Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò -Cho HS ho ạt động nhóm và giải th ích các tính chất 1,2, 3 (sgk) -Cho HS làm HĐ4/195 - HS trả lời , vì các góc lượng giác và cùng xác định một điểm M trên đường tròn lượng giác - v ì - vì HĐ6. Giá trị lượng giác của tang và côtang Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò vấn đáp: -? Củng cố: - vd2/196 - ĐK đối với để , có nghĩa? Trả lời - ( Khi : ) - làm vd2 (sgk) - . HĐ7. Ý nghĩa hình học của tan và cot Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Yêu cầu HS c/m T(1; ) từ đó rút ra ý nghĩa hình học của Tương tự đối với cot củng cố: vd3/197 HĐ5/197 - Trình bày cách c/m (sgk) từ đó rút ra được ý nghĩa hình học . - - Học sinh giải thích kết quả trên hình vẽ (ý nghĩa hình học) HĐ8. Tính chất Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò - Gợi ý : dựa vào ý nghĩa hình học của tan và cot hãy suy ra các tính chất; 1, 2, 3,4 sgk? - HS Thảo luận nhóm và c/m và cm các tính chất (Dựa vào ý nghĩa hh) (Dựa vào đ/n) (Dựa vào ) (Dựa vào ) HĐ9. Tìm giá trị lượng giác một số góc đặc biệt (sgk) Củng cố: HS nhắc lại các đ/n: ? Làm vd4, vd5/199 Làm bài 14/199 HDVN. Làm các bài tập sgk theo thứ tự sau: 20/201 ; 16/200; 17/200; 18/200; 19/200; 22/201

File đính kèm:

  • docGiá trị lg-T78,79.doc