Giáo án Toán 10 - Tiết 75, 76: Góc và cung lượng giác

I. MỤC TIÊU

 Giúp HS

 Kiến thức: - Hiểu rõ số đo độ, số đo rađian của cung tròn và góc, độ dài của cung tròn (hình học)

 -Hiểu rằng với 2 tia ou và ov (Có thứ tự đầu ,cuối) xác định một họ góc lượng giác có số đo hoặc , . Hiểu được ý nghĩa hình học của trong trường hợp . Tương tự cho cung lượng giác

 Kỉ năng: -Biết đổi từ độ sang rađian và ngược lại; Biết tính độ dài cung tròn ( Hình học); Biết mối liên hệ giữa góc hình học và góc lượng giác; Biết sử dụng hệ thức Salơ

II.PHƯƠNG TIỆN: sgk, sgv

III.PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, Vấn đáp gợi mở, nhóm.

IV.TIẾN TRÌNH

1. ổn định

2. Kiểm tra

3. Bài mới

 

doc3 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 10 - Tiết 75, 76: Góc và cung lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC (Tpp:75-76) I. MỤC TIÊU Giúp HS Kiến thức: - Hiểu rõ số đo độ, số đo rađian của cung tròn và góc, độ dài của cung tròn (hình học) -Hiểu rằng với 2 tia ou và ov (Có thứ tự đầu ,cuối) xác định một họ góc lượng giác có số đo hoặc , . Hiểu được ý nghĩa hình học của trong trường hợp . Tương tự cho cung lượng giác Kỉ năng: -Biết đổi từ độ sang rađian và ngược lại; Biết tính độ dài cung tròn ( Hình học); Biết mối liên hệ giữa góc hình học và góc lượng giác; Biết sử dụng hệ thức Salơ II.PHƯƠNG TIỆN: sgk, sgv III.PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, Vấn đáp gợi mở, nhóm. IV.TIẾN TRÌNH ổn định Kiểm tra Bài mới HĐ1: Đơn vị độ và công thức tính độ dài cung tròn theo số đo độ. Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Vấn đáp. - Cho cung tròn bán kính R và có số đo độ là a0, tính độ dài cung tròn đó? -Tính độ dài cung tròn số đo 720 và bán kính R? -Làm HĐ1/184? - ( C/m) - HĐ2: rađian và công thức tính độ dài cung tròn theo số đo rađian. Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Vấn đáp -Rađian là gì? -Cung cả một đường tròn có số đo bao nhiêu ra đian? -Cung có độ dài l thì có số đo ra đian là? -Cung tròn bán kính R có số đo ra đian thì có độ dài bao nhiêu? - Đặc biệt khi R=1 hãy so sánh số đo ra đian và số đo độ dài ? -Từ công thức tính độ dài cung theo độ và theo ra đian hãy rút ra quan hệ giữa số đo độ và số đo rađian của m ột cung tròn? -1 rađian bằng bao nhiêu đô? -1độ bằng bao nhiêu ra đian? - Giải thích bảng chuyển đôỉ giữa số đo độ và rađian của một số cung đặc biệt ở trang 186? Lưu ý cho HS c ách nhớ để tính nhanh: 1800 tương ứng với rad từ đó suy ra 300 tương ứng với rad, vv -Cung tròn có độ dài bằng bán kính g ọi là cung có số đo 1 rađian - Cung cả một đường tròn có số đo l à rađian (Vì độ dài cả đường tr òn là ) - Cung có độ dài l thì có số đo ra đian là - -Khi R=1 thì số a đo rađian trùng v ới số đo độ dài - - -Giải thích HĐ3. Góc lượng giác và số đo của chúng Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò -Dùng hình vẽ, mô tả và giới thiệu trên hình vẽ về khái niệm góc lượng giác (ou, ov) và số đo của chúng - Củng cố : vd2/187; HĐ3/187; vd3/188 Bài tập 5,6,7/190 và 191(sgk) -Theo dõi và trả lời, rút ra kiến thức : Với 2 tia ou và ov cho trước , ta có vô số góc lượng giác nhận ou làm tia đầu và ov làm tia cuối, chúng cùng chung kí hiệu là (ou,ov) và số đo của chúng có dạng hoặc , -Trả lời -HĐ theo nhóm và trả lời HĐ4. cung lượng giác và số đo của chúng Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò - Dùng hình vẽ để mô tả và giới thiệu khái niệm : Đường tròn định hướng, cung lượng giác và số đo của chúng. (sgk) - Theo dõi, tham khảo sgk để rút ra kiến thức: Đường tròn định hướng; Cung lượng giác tương ứng với góc lượng giác và số đo cung lượng giác (tương tự số đo góc lượng giác) Các yếu tố xác định một cung lượng giác. Quan hệ giữa cung lượng giác và cung hình học. (sgk) HĐ5. Hệ thức Sa-Lơ Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò - Lấy vdụ cụ thể về hệ thức Salơ trên đường tròn định hướng, sau đó cho học sinh phát biểu kết luận tổng quát. Lưu ý: -Đối với góc lượng giác ta cũng có hệ thức Salơ tương tự. -Đó là một hệ thức quan trọng trong tính toán về số đo của cung, góc lượng giác Củng cố: vd4/190 - Theo dõi và trả lời qua vd cụ thể - Từ vd cụ thể, rút ra hệ thức tổng quát - Làm vd4/190 4.CỦNG CỐ : củng cố từng phần 5.HDVN. Bài tập 8,9 ,10,11,12, trang 191 và 192. Bài 12/192: Dùng hệ thức Salơ.

File đính kèm:

  • docGóc và cung lgiác-T7576.doc