Giáo án Toán 10 - Tiết 40, 41: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

I.MỤC TIÊU

- HS nắm vững các tính chất cơ bản của BĐT và các BĐT về giá trị tuyệt đối.

- Bước đầu biết sử các tính chất cơ bản BĐT vào việc c/m các BĐT đơn giản trong sgk.

-HS biết sử dụng phương pháp biến đổi tương đương để c/m BĐT.

-Tư duy: phân tích, tổng hợp

II.CHUẨN BỊ: Giáo án, sgk, sgv , câu hỏi trắc nghiệm.

III.PHƯƠNG PHÁP: Hoạt động nhóm

IV.TIẾN TRÌNH

1.Bài cũ: không.

2.Bài mới.

 

doc3 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 10 - Tiết 40, 41: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức (Tiết 40-41) I.Mục tiêu - HS nắm vững các tính chất cơ bản của BĐT và các BĐT về giá trị tuyệt đối. - Bước đầu biết sử các tính chất cơ bản BĐT vào việc c/m các BĐT đơn giản trong sgk. -HS biết sử dụng phương pháp biến đổi tương đương để c/m BĐT. -Tư duy: phân tích, tổng hợp II.Chuẩn bị: Giáo án, sgk, sgv , câu hỏi trắc nghiệm. III.Phương pháp: Hoạt động nhóm IV.Tiến trình 1.Bài cũ: không. 2.Bài mới. HĐ1: Ôn tập và bổ sung tính chất của bất dẳng thức Hoạt động của Trò Hoạt động của Thầy *Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi trên Các tính chất: SGK ý tưởng giảI quyết vd1 là đưa về so sánh 2 số nguyên bằng cách bình phương(Sử dụng tính chất BĐT) vd2: Muốn c/m A-B>0 ta biến đổi A-B thành tổng các số không âm Vd3: Trong tam giác tổng 2 cạnh lớn hơn 2 cạnh còn lại Các nhóm trả lời và bổ sung *Cho HS thảo luận nhóm, tham khảo SGK, mục 1/trang 104-105,từ đó trả lời các câu hỏi sau: 1,Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức? Phát biểu thành lời các tính chất đó? 2,ý tưởng để giảI quyết vd1 là gì? giảI thích từng bước biến đổi đã sử dụng tính chất nào về bất dẳng thức? Tương tự cho vd2 và vd3? Câu hỏi trắc nghiệm. Đúng- Sai? *Lưu ý cho HS: Không được trừ 2 bđt cùng chiều Không được nhân 2 bđt cùng chiều nếu các vế chưa đảm bảo đk không âm. *Gọi các nhóm trả lời và đánh giá, cho điểm HĐ2: BĐT giả trị tuyệt đối Hoạt động của Trò Hoạt động của Thầy *Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi . 1, sgk 2, 3, sgk *Cho HS thảo luận nhóm,tham khảo sgk và trả lời các câu hỏi sau: 1, phát biểu các BĐT về giá trị tuyệt đối. 2, Tìm x biết: 3, Cm *Gọi các nhóm trả lời và đánh giá cho điểm. HĐ3. Củng cố Hoạt động của Trò Hoạt động của Thầy *Thảo luận nhóm và làm các bài tập trên 4/109: Tương tự vd1/104 1/109: Để c/m A > B ta c/m A- B> 0 (Không được qui đồng bỏ mẫu vì mẫu có thể dương, âm) 7/110: a, Nhóm về hằng đẳng thức b, Chuyển vế, C/m : Nhóm các số hạng thành tích và sử dụng câu a. 3/109: Sử dụng các BĐT hiển nhiên Cách2: Nhân 2 vế cho 2 và nhóm về các hằng đẳng thức. *Cho Hs thảo luận nhóm và làm các bài tập sgk: 4-1-7-3/Trang 109-110 *Gọi đại diện các nhóm trình bày lời giảI trên bảng. 4. Hướng dẫn về nhà Bài6/110: Chuyển vế c/m VT- VP > 0 Bài 10 a, Vì x, y dương nên qui đồng khử mẫu và chuyển vế , c/m VT -VP>0 b, Sử dụng câu a. 5.Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docBat dang thuc(40-41).doc