Giáo án Toán 10 - Tiết 37: Luyện tập

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học trong bài về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và ba ẩn.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải và biện luận hệ 2 phương trình bậc nhất hai ẩn có chứa tham số bằng phương pháp tính định thức cấp hai; giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.

 

doc3 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 10 - Tiết 37: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết pp: 37 Bài: LUYỆN TẬP Tuần: 14 ( HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN) Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học trong bài về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và ba ẩn. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải và biện luận hệ 2 phương trình bậc nhất hai ẩn có chứa tham số bằng phương pháp tính định thức cấp hai; giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn. Tư duy: Rèn luyện tư duy lôgic qua việc giải và biện luận hệ phương trình bậc nhât hai ẩn. 4. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận Thiết bị, phương tiện: Phương pháp dạy học: Phương pháp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. Tiến trình bài học: Kiểm tra bài cũ: Không. Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Củng cố giải và biện luận hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. * Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài tập 39a, b * Yêu cầu các HS ở dưới theo dõi và nhận xét bài làm của HS trên bảng. * Cùng HS nhận xét bài làm trên bảng và sửa sai (nếu có). * Trình bày bài 39 a),, + hệ có 1 nghiệm duy nhất (x ; y) = + m = 0, hệ vô nghiệm + m = - 3, hệ có vô số nghiệm tính theo công thức b) + hệ có nghiệm duy nhất (x ; y) = + m = - 1, hệ vô nghiệm + m = 2, hệ có vô số nghiệm tính theo công thức Hoạt động 2: Bài toán liên quan đến việc giải và biện luận hệ hai pt bậc nhất 2 ẩn ? Em hiểu hệ có nghiệm nghĩa là như thế nào? * Giảng: Hệ có nghiệm tức là hệ có nghiệm duy nhất hoặc hệ có vô số nghiệm. * Yêu cầu HS làm bài 40 b ? Hệ pt bậc nhất 2 ẩn vô nghiệm khi nào? * Yêu cầu HS làm bài tập 41 ? Cách giải bài 42? * Yêu cầu Hs lên bảng trình bày bài 42. * Cùng HS nhận xét bài làm trên bảng và sửa sai (nếu có). * Trả lời * Thực hiện bài 40 b Ta có D = (a + 1)(a + 5), Dx= (a + 2)(a + 5) Dy= - (a + 5) hệ có nghiệm duy nhất a = - 5 hệ có vô số nghiệm Vậy hệ có nghiệm khi * Hệ pt bậc nhất 2 ẩn vô nghiệm khi D = 0, Dx0 hoặc Dy0 * Giải bài 41 Kết quả: Có 7 cặp số thoả mãn điều kiện bài toán là (1;6), (-1;-6), (6;1), (-6;-1),(2;3),(-2;-3), (-3;-2) * Chuyển về bài toán tìm điều kiện để hệ phương trình bậc nhât 2 ẩn có 1 nghiệm, có vô số nghiệm, vô nghiệm * Thực hiện bài 42 Kết quả: a) , b) m = -2, c) m = 2 Hoạt động 3: Củng cố giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn * Yêu cầu 2 HS làm bài 34, 43 * Nhận xét và sửa sai (nếu có) * Giải bài 34 * Giải bài 43 Củng cố: Cách giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, cách giải hệ ba phương trình bậc nhất 3 ẩn Hướng dẫn về nhà: Hoàn thành các bài tập chưa giải, chuẩn bị bài mới. Rút kinh nghiệm: .

File đính kèm:

  • docDS Tiết 37.doc