Giáo án Hình học 9 - Tiết 12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nắm được :

Các hệ thức liên hệ giữa các cạnh góc vuông và các tỷ số lượng giác

2. Kỹ năng:

Có kỹ năng sử dụng các hệ thức đó vào giải các bài toán thực tế.

3. Thái độ:

Học tập nghiêm túc, hợp tác xây dựng bài.

II. Chuẩn bị:

Học sinh : Bảng số (Brađixơ), máy tính bỏ túi

Giáo viên : Bảng phụ

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức (1)

2. Kiểm tra bài cũ (5)

Giải tam giác ABC vuông tại A biết : a = 45 cm ; c = 42 cm

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 14/03/2014 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 9 - Tiết 12: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 30/9/2008 Tiết 12 Ngày giảng : 1/10/2008 9B một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Ngày giảng :4/10/2008 9A I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được : Các hệ thức liên hệ giữa các cạnh góc vuông và các tỷ số lượng giác 2. Kỹ năng: Có kỹ năng sử dụng các hệ thức đó vào giải các bài toán thực tế. 3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, hợp tác xây dựng bài. II. Chuẩn bị: Học sinh : Bảng số (Brađixơ), máy tính bỏ túi Giáo viên : Bảng phụ III. Tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (5’) Giải tam giác ABC vuông tại A biết : a = 45 cm ; c = 42 cm 3. Bài mới: (29’) Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng - Viết các TSLG của B, C - Tính b,c theo các đại lượng còn lại - Rút ra nhận xét - Cụ thể hoá bài toán rồi cho học sinh tính - Kiểm tra học sinh làm trong vở - Hướng dẫn học sinh tự làm vào vở - Cách giải tổng quát - Hướng dẫn học sinh tự làm vào vở - Cách giải tổng quát - Học sinh trả lời tại chỗ - Học sinh trả lời tại chỗ - Học sinh thảo luận nhóm - Học sinh đọc SGK - Học sinh lên bảng - Học sinh lên bảng - Học sinh thảo luận nhóm - Học sinh lên bảng - Học sinh thảo luận nhóm 1. Hệ thức tg và cotg ?1 Viết các tỷ số tgB, cotgB, tgC, cotgC trên hình vẽ sau : Tổng quát : cạnh góc vuông = cạnh góc vuông kia nhân tg góc đối hoặc cotg góc kề 2. Vận dụng 2. Giải tam giác vuông : Cho tam giác ABC vuông tại A, tính các cạnh và các góc còn lại của nó biết : a) Cho 2 cạnh góc vuông Ví dụ : b = 20 cm ; c = 15 cm Giải : Ta có : b) Cho 1 góc nhọn và 1 cạnh góc vuông Ví dụ : C = 340 ; b = 16 cm Ta có : 4. Củng cố (7’) Cách sử giải tam giác vuông trong hai trường hợp trên 5. Dặn dò (3’) Học bài và làm bài tập : 27c (SGK88) Bài thêm : giải tam giác ABC vuông tại A biết : a) a=10 cm ; c=8 cm b) b = 45 cm ; c = 42 cm Xem trước bài.

File đính kèm:

  • docHinh 9 (T12).doc