Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 năm học 2011- 2012

I. Mục tiêu :

1. Về kiến thức :

- Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải ,những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải .

- Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải; Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải.

2. Về kỹ năng :

- Kĩ năng bài học: - Học sinh có thói quen suy nghĩ và hành động theo lẽ phải .

- Kĩ năng sống: :

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ,ý tưởng về những biểu hiẹn và ý nghĩa của việc tôn trọng lẽ phải.

- Kĩnăng phan tích, so sánh về những biểu hiện tôn trọng lẽ phải hoặc không tôn trọng lẽ phải.

- Kĩ năng ứng xử giao tiếp, kĩ năng tự tin trong các tình huống để thể hiện sự tự trọng bảo vệ lẽ phải.

3. Về thái độ

- Học sinh có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải.

- Không đồng tình với những hành vi là trái lẽ phải, trái đạo lí của dân tộc.

II. Phương pháp:

1.Phương pháp dạy học

- Nêu vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Đàm thoại , giản giãi.

2. Kĩ thuật dạy học

- Thảo luận nhóm/lớp

- Động não

- Xử lí tình huống

III. Tài liệu phương tiện:

- SGK, SGV GDCD 8.

- Câu chuyện, ca dao, tục ngữ, danh ngôn có nội dung

liên quan.

IV.Các hoạt động dạy học .

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra .

3. Bài mới :

 

doc93 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Ngày: 18/06/2014 | Lượt xem: 801 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 năm học 2011- 2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn Ngày dạy Tiết 1 Bài 1 : TÔN TRỌNG LẼ PHẢI I. Mục tiêu : 1. Về kiến thức : - Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải ,những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải . - Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải; Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải. 2. Về kỹ năng : - Kĩ năng bài học: - Học sinh có thói quen suy nghĩ và hành động theo lẽ phải . - Kĩ năng sống: : - Kĩ năng trình bày suy nghĩ,ý tưởng về những biểu hiẹn và ý nghĩa của việc tôn trọng lẽ phải. - Kĩnăng phan tích, so sánh về những biểu hiện tôn trọng lẽ phải hoặc không tôn trọng lẽ phải. - Kĩ năng ứng xử giao tiếp, kĩ năng tự tin trong các tình huống để thể hiện sự tự trọng bảo vệ lẽ phải. 3. Về thái độ - Học sinh có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải. - Không đồng tình với những hành vi là trái lẽ phải, trái đạo lí của dân tộc. II. Phương pháp: 1.Phương pháp dạy học - Nêu vấn đề. - Thảo luận nhóm. - Đàm thoại , giản giãi. 2. Kĩ thuật dạy học - Thảo luận nhóm/lớp - Động não - Xử lí tình huống III. Tài liệu phương tiện: - SGK, SGV GDCD 8. - Câu chuyện, ca dao, tục ngữ, danh ngôn có nội dung liên quan. IV.Các hoạt động dạy học . 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra . 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1 : Giới thiệu bài Sống trung thực dám bảo vệ những điều đúng đắn ,không chấp nhận và không làm những điều sai trái đó là những nội dung cốt lõi của tôn trọng lẽ phải .Vậy tôn trọng lẽ phải là gì ? Nó có ý nghĩa như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc đó . Hoạt động 2 : Tìm hiểu phần đặt vấn đề . GV : Gọi học sinh đọc phần đặt vấn đề Chia học sinh thành 3 nhóm ,mỗi nhóm thảo luận 1 trường hợp trong phần đặt vấn đề. Nhóm 1: Em có nhận xét gì việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích trong câu chuyện trên ? Nhóm 2: Tong các cuộc tranh luận ,có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số bị các bạn khác phản đối .Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em sẽ xử sự như thế nào ? Nhóm 3: Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra em sẽ làm gì ? HS : Các nhóm cử đại diện trình bày HS : nhóm khác bổ sung GV : Nhận xét : Để có cách ứng xử phù hợp lí trong những trường hợp trên đòi hỏi mỗi người không chỉ có nhận thức mà còn phải có hành vi và cách ứng xử phù hợp trên cơ sở tôn trọng sự thật ,bảo vệ lẽ phải, phê phán những hành vi sai trái. Hoạt động 3 Tìm hiểu những hành vi biết hoặc không biết tôn trọng lẽ phải mà HS thường gặp trong cuộc sống Gv yêu cầu HS nêu các hành vi tôn trọng lẽ phải mà em thường gặp trong các lĩnh vực của cuộc sống *Gv nêu kết luận: Tôn trọng lẽ phải biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau: qua cử chỉ, thái độ, lời nói… Tôn trọng lẽ phải là phẩm chất cần thiết của mỗi người, chúng ta cần phải rèn luyện trở thành người biết tôn trọng lẽ phải để có hành vi ứng xử cho phù hợp Hoạt động 3 : Tìm hiểu nội dung bài học Gv nêu câu hỏi: - Theo em lẽ phải là gì ? Tôn trọng lẽ phải là gì? - Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào? -HS trả lời. Hoạt động 3 Hướng dẫn học sinh luyện tập Bài 1 : GV : Treo bảng phụ bài tập HS : Lựa chọn và giải thích Bài 2 : Tiến hành như bài tập 1 Bài 3: GV Treo bảng phụ bài tập HS Theo dõi làm bài tập I. Đặt vấn đề N1 : Hành động của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích ,chứng tỏ ông là một người dũng cảm ,trung thực ,dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lý ,lẽ phải ,không chấp nhận những điều sai trái . N2: Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em cần ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho các bạn khác thấy những điểm em cho là đúng , hợp lý . N3: Em phải thể hiện thái độ không đồng tình của em đối với hành vi đó .Phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm sai trái đó và khuyên bạn lần sau không nên làm như vậy . * HS thảo luận và nêu: - Việc chấp hành luật lệ giao thông - Việc chấp hành nội qui của trường , lớp, của cơ quan đơn vị - Việc thực hiện pháp luật. - Cách ứng xử trong các mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày. II. Nội dung bài học - Lẽ phải là những điều đúng dắn phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội . - Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, bảo vệ và tuân theo những điều đúng dắn không chấp nhận và làm theo những điều sai trái. - Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm đẹp các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển III. Bài tập : Bài 1: Lựa chọn ý kiến c Lắng nghe ý kiến của bạn , tự phân tích đánh giá xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo . Bài 2: Lựa chọn cách ứng xử c Chỉ rõ cái sai của bạn và khuyên bạn ,giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa . Bài 3: Hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải: a.Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống ,làm việc và học tập . c. Phê phán nhữnh việc làm sai trái . e. Lắng nghe ý kiến của mọi người ,nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải . 4. Củng cố – Dặn dò GV : Đọc cho hs nghe truỵện “Vụ án trái đất quay” để củng cố bài HS :làm bài tập 4,5, Chuẩn bị bài : Liêm khiết V. Rút kinh nghiệm Ngày soạn Ngày dạy Tiết 2 Bài 2 LIÊM KHIẾT I. Mục tiêu bài học : 1. Về kiến thức : - Học sinh hiểu thế nào là liêm khiết - Mét sè biÓu hiÖn cña liªm khiÕt - Ý nghĩa cña liêm khiết . 2. Về kỹ năng : * Kĩ năng bài học: - Phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính. - Biết sống liêm khiết, không tham lam. * Kĩ năng sống: - Kĩ năng xác định giảtị về ý nghĩa của sống liêm khiết. - Kĩ năng phân tích so sánh. Những biểu hiiện liêm khiết và những biểu hiện trái với liêm khiết.. - Kĩ năng tư duy phê phán đối với những biểu hiện liêmkhiết và không lêm khiết. 3. Về thái độ : Có thái độ kính trọng, đồng tình ,ủng hộ và học tập tấm gương cả những người liêm khiết đồng thời phê phán những hành vi thiếu liêm khiết trong cuộc sống . II. Phương pháp: - Giảng giãi. - Đàm thoại. - Nêu gương, kể chuyện. - Thảo luận nhóm 2. Kĩ thuật dạy học - Nghiêncứu trường hợp điển hình - Động não - Thảo luận nhóm - Xử lí tình huống III. Tài liệu phương tiện: - SGK, SGV GDCD 8 - Câu chuyện , ca dao, tục ngữ… có nội dung liên quan. IV. Các hoạt động dạy học . 1. Ổn định tổ chức . 2. Kiểm tra bài cũ : Nêu một vài hành vi tôn trọng lẽ phải của bản thân em ?Ý nghĩa . của những hành vi đó ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1 : Giới thiệu bài GV Đọc truyện Lưỡng Quốc trạng nguyên ( T26-sgv ) gợi dẫn học sinh vào bài Hoạt động 2 Tìm hiểu phần đặt vấn đề . Gv : Gọi hs đọc phần đặt vấn đề . Chia hs thành 3 nhóm thảo luận các câu hỏi phần gợi ý . Nhóm 1: Em có suy nghĩ gì về cách ứng xử của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn,và của Bác Hồ trong những câu truyện trên ? Nhóm 2 : Những cách xử sự đó có điểm gì chung ? vì sao ? Nhóm 3: Trong điều kiện hiện nay , theo em ,việc học tập những tấm gương đó có còn phù hợp nữa không ? Vì sao ? Hs : Các nhóm cử đại diện trình bày/bảng Hs : Nhóm khác bổ sung Gv : Bổ sung hoàn thiện . Hoạt động 3 Tìm hiểu nội dung bài học . -Gv : Yêu cầu hs lấy VD những biểu hiện trái với lối sống liêm khiết . -Hs : Lấy Vd Gv liên hệ ví dụ trong thực tế hiện nay về những hành vi, việc làm cả một số người có chức, có quyền trái với liêm khiết.Từ đó nêu câu hỏi: + Liêm khiết là gì? + Ý nghĩa của sống liêm khiết ? -HS trả lời -Gv nhận xét và nêu nội dung bài học Hoạt động 4 H­íng dÉn häc sinh luyÖn tập Gv : treo b¶ng phô bµi tËp 1: Hs : quan s¸t , lµm bµi tËp trªn b¶ng . Hs : nhËn xÐt , bæ sung . TiÕn hµnh bµi tËp 2 nh­ bµi tËp 1 . I. Đặt vấn đề . *N1 : Trong những câu truyện trên ,cách xử sự của Ma-ri Quy-ri , Dương Chấn và Bác Hồ là những tấm gương đáng để chúng ta học tập noi theo và kính phục * N2 : Những cách xử sự đó đều có điểm chung giống nhau : sống thanh cao ,không hám danh, làm việc một cách vô tư có trách nhiệm mà khônng đòi hỏi bất cứ một điều kiện vật chất nào . Vì thề người sống liêm khiết sẽ nhận được sự quý trọng của mọi người ,làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn . * N3 : Trong điều kiện hiện nay lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền có xu hướng ngày càng gia tăng thì việc học tập những tấm gương đó càng trở nên và có ý nghĩa thiết thực Vì : + Giúp mọi người phân biệt được những hành vi thể hiện sự liêm khiết hoặc không liêm khiết trong cuộc sống hằng ngày . + Đồng tình ,ủng hộ ,quý trọng người liêm khiết ,phê phấn những hành vi thiếu liêm khiết : Tham ô ,tham nhũng .hám lợi .. + Giúp mọi người có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết . II. Nội dung bài học 1, Liêm khiết là một phẩm chất của con người thÓ hiÖn lèi sèng trong s¹ch , kh«ng h¸m danh , h¸m lîi , kh«ng b¹n t©m vÒ nh÷ng toan tÝnh nhá nhen Ých kû . * HS trình bày: - Trái với liêm khiết: Trong cuộc sống luôn tìm cách bớt xén của công, tìm mọi cách để đạt được mục đích của cá nhân bằng bất cứ cách nào… - Nêu ví dụ thực tế 2, Sèng liªm khiÕt sÏ lµm cho con ng­êi thanh th¶n , nhËn ®­îc sù quý träng tin cËy cña mäi ng­êi , gãp phÇn lµm cho x· héi tèt ®Ñp h¬n . III. Bµi tËp . Bµi 1: Hµnh vi b,d,e thÓ hiÖn tÝnh kh«ng liªm khiÕt . Bµi 2: Kh«ng t¸n thµnh víi viÖc lµm trong phµn avµ c v× chóng ®Òu biÓu hiÖn nh÷ng khÝa c¹ch kh¸c nhau cña kh«ng liªm khiÕt . 4. Củng cố - dặn dò - GV ®äc cho hs nghe chuyÖn “Chän ®»ng nµo ” trang 27-sgv ®Ó cñng cè bµi häc . -HS häc bµi , lµm bµi tËp 3,4,5 . - ChuÈn bÞ bµi 3 V. Rut kinh nghiệm. Ngày soạn Ngày dạy Tiết 3 Bài 3 TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC I..Môc tiªu bµi häc 1. VÒ kiÕn thøc : - Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng ng­êi kh¸c - Nh÷ng biÓu hiÖn cña t«n träng ng­êi kh¸c trong cuéc sèng h»ng ngµy . - ý nghÜa cña viÖc t«n träng ng­êi kh¸c . 2.VÒ kü n¨ng : * Kĩ năng bài hoc: -Hs biÕt ph©n biÖt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn sù t«n träng ng­êi kh¸c vµ kh«ng t«n träng ng­êi kh¸c trong cuéc sèng h»ng ngµy . - BiÕt t«n träng b¹n bÌ vµ mäi ng­êi ë mäi n¬i mäi lóc . * Kĩ năng sống - Kĩ năng tu duy phê phán trong việc nhận xét đánh giá hành vi thể hiện sự tôn trọng hoặc không tôn trọng người khác. - Kĩ năng phân tích, so sánh những biểu hiện tôn trọng và thiếu tôn trọng người khác. - Kĩ năng ra quyết định, kiểm soát cãmúc, kĩ năng giao tiếp thểhện sự tôn trọngngười khác. VÒ th¸i ®é : - Cã th¸i ®é ®ång t×nh ñng hé vµ häc tËp nh÷ng c¸ch øng xö ®Ñp cña nh÷ng ng­êi biÕt t«n träng ng­êi kh¸c , ®ång thêi phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu t«n träng mäi ng­êi . II. ph­¬ng ph¸p: - Gi¶ng giải - §µm tho¹i - Nªu vÊn ®Ò - Nªu g­¬ng. - Th¶o luËn nhãm. 2. Kĩ thuật dạy học - Động não - Thảo luận nhóm - Xử lí tình huống III. Tµi liÖu ph­¬ng tiÖn: - SGK, SGV GDCD 7 . - MÉu chuyÖn, ca dao, tôc ng÷, danh ng«n cã néi dung nãi vÒ sù t«n träng ng­êi kh¸c. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1.æn ®Þnh tæ chøc:. 2 KiÓm tra bµi cò : - ThÕ nµo lµ liªm khiÕt? nªu mét sè hµnh vi thÓ niÖn tÝnh liªm khiªt trong cuéc sèng hµng ngµy. 3. Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi: GV ®äc cho häc sinh nghe truyÖn ®äc : “ChuyÖn líp t«i” gîi dÉn häc sinh vµo bµi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 2 H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Gv : gäi hs ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Gv nªu c©u hái: 1. Em cã nhËn xÐt g× vÒ th¸I ®é vµ viÖc lµm cña c¸c b¹n trong c¸c tr­êng hîp nªu trªn? 2. Theo em nh÷ng hµnh vi nµ lµ lµ ®¸ng ®Ó chóng ta häc tËp ? V× sao ? - Gv nªu kÕt luËn: -Lu«n biÕt l¾ng nghe ý kiÕn ng­êi kh¸c , kÝnh träng ng­êi trªn , nh­êng nhÞn trÎ nhá , kh«ng c«ng kÝch chª bai ng­êi kh¸c khi hä cã së thÝch kh«ng gièng m×nh lµ biÓu hiÖn hµnh vi cña nh÷ng ng­êi biÕt c­ xö cã v¨n ho¸ , ®µng hoµng ®óng mùc khiÕn ng­êi kh¸c c¶m thÊy hµi lßng dÔ chÞu vµ v× thÕ sÏ nhËn ®­îc sù quý träng cña mäi ng­êi . -Trong cuéc sèng t«n träng lÉn nhau lµ ®iÒu kiÖn , lµ c¬ së ®Ó x¸c lËp vµ cñng cè mèi quan hÖ tèt ®Ñp , lµnh m¹nh gi÷a mäi ng­êi víi nhau . V× vËy t«n träng ng­êi kh¸c lµ c¸ch c­ sö cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ mäi ng­êi ë mäi n¬i mäi lóc. Ho¹t ®éng 3 H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu néi dung bµi häc Gv nªu c©u hái: 1. ThÕ nµo lµ t«n träng ng­êi kh¸c ? * Gv : yªu cÇu hs t×m mét sè hµnh vi thÓ hiÖn sù t«n träng vµ thiÕu t«n träng ng­êi kh¸c . * Hs : lÊy vÝ dô : - Ở tr­êng, líp. - Trong bÖnh viÖn, n¬I c«ng céng. - Lóc ®I dù ®¸m tang. - §èi xö víi ng­êi giµ, ng­êi tµn tËt… Gv : t«n träng ng­êi kh¸c kh«ng cã nghÜa lµ ®ång t×nh ñng hé , l¾ng nghe mµ kh«ng cã sù phª ph¸n , ®Êu tranh víi nh÷ng viÖc lµm kh«ng ®óng . T«n träng ng­êi kh¸c ph¶I ®­îc thÓ hiÖn b»ng hµnh vi cã v¨n ho¸, kh«ng xóc ph¹m, miÖt thÞ mµ cÇn ph¶I chØ râ c¸i ®óng c¸i sai cho hä ®Î gióp hä biÕt ®iÒu chØnh h¸nh vi cña mÝnh theo ®óng chuÈn mùc 2. Y nghÜa cña t«n träng ng­êi kh¸c lµ g× ? Ho¹t ®éng 4 : H­íng dÉn hs luyÖn tËp . Bµi 1 : -GV treo b¶ng phô trªn b¶ng . -HS quan s¸t lµm bµi tËp -HS nhËn xÐt , bæ sung -GV kÕt luËn bµi tËp ®óng . Bµi 2 : -HS trao ®æi , thùc hiÖn yªu cÇu cña bµi tËp Bµi 3: Gv nªu c¸c t×nh huèng, Hs nªu c¸ch øng xö. Néi dung cÇn ®¹t I . §Æt vÊn ®Ò . -Tr­êng hîp 1: Mai lµ HS ngoan, cëi më, chan hßa, tù gi¸c vµ biÕt t«n träng ng­êi kh¸c. - Tr­êng hîp 2: c¸c b¹n cña H¶i ch­a biÕt t«n träng H¶i. - Tr­êng hîp 3: Qu©n vµ Hïng ch­a biÕt t«n träng thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n g©y mÊt trËt tù trong giê häc. - Hµnh vi cña b¹n Mai lµ ®¸ng ®Ó chóng ta häc tËp v× ®ã lµ nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù t«n träng ng­êi kh¸c II. Néi dung bµi häc . 1, T«n träng ng­êi kh¸c lµ sù ®¸nh gi¸ ®óng mùc , coi träng danh dù phÈm gi¸ vµ lîi Ých cña ng­êi kh¸c , thÓ hiÖn lèi sèng cã v¨n hãa cña mçi ng­êi . 2, Cã t«n träng ng­êi kh¸c th× míi nhËn ®­îc sù t«n träng cña ng­êi kh¸c ®èi víi m×nh . T«n träng lÉn nhau ®Ó x· héi trë nªn lµnh m¹nh , trong s¸ng vµ tèt ®Ñp h¬n - CÇn ph¶i t«n träng mäi ng­êi ë mäi n¬I mäi lóc , c¶ trong cö chØ hµnh ®éng vµ lêi nãi . III. Bµi tËp Bµi 1 Hµnh vi a,g ,i thÓ hiÖn sù t«n träng ng­êi kh¸c Bµi 2: T¸n thµnh víi ý kiÕn b,c Bµi 3: HS tù nªu c¸ch øng xö cña m×nh 4. Cñng cè - dÆn dß . - GV kh¸i qu¸t néi dung bµi häc - HS häc bµi , lµm bµi tËp và chuÈn bÞ bµi míi . V. Rút kinh nghiệm Ngay soạn Ngày dạy Tiết 4 Bài 4 GIỮ CHỮ TÍN I Môc tiªu bµi häc 1.KiÕn thøc - Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn , nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c nhau cña gi÷ ch÷ tÝn trong cuéc sèng h»ng ngµy . . - ý nghÜa cña viÖc gi÷ ch÷ tÝn . 2 . VÒ kü n¨ng : * Kĩ năng bài học Phânbiệtđược hành vi giữ chư tín hay không giữchữ tín - Häc sinh biÕt gi÷ ch÷ tÝn víi mäi ng­êi trong cuéc sèng hµng ngµy. * Kĩ năng sống - Kĩ năng xác định giá trị, trình báy suy nghĩ , ý tưởng về phẩm chất giữ chữ tín. - Kĩ năng tư duy phê phán đối với các biểu hiện giũ chữ tín hoặc không giữ chữ tín. -Kĩ năng giải quyết vấn đè ra quyết định trong những tình huống liên quan đến phẩm chất giữchữ tín 3. VÒ th¸i ®é : - Cã gi÷ ch÷ tÝn . II. Ph­¬ng ph¸p: - §µm tho¹i. - Gi¶ng gi¶i - Nªu vÊn ®Ò - Th¶o luËn nhãm. 2. Kĩ thuật dạy học - Động não - Thảo luận nhóm - Xử lí tình huống III. Tµi liÖu ph­¬ng tiÖn: - SGK, SGV GDCD 8. - C©u chuyÖn , ca dao, tôc ng÷, danh ng«n nãi vÒ gi÷ ch÷ tÝn Bµi tËp t×nh huèng. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. ¤n ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : T«n träng ng­êi kh¸c lµ g× ? KÓ mét sè viÖc lµm thÓ hiÖn sù t«n . träng ng­êi kh¸c cña b¶n th©n . KiÓm tra bµi tËp vÒ nhµ cña häc sinh . Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi Trong cuéc sèng x· héi , mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó t¹o dùng vµ cñng cè mèi quan hÖ x· héi tèt ®Ñp gi÷a con ng­êi víi nhau ®ã lµ lßng tin . Nh­ng lµm thÕ nµo ®Ó cã ®­îc lßng tin cña mäi ng­êi ? T×m hiÓu bµi häc h«m nay chóng ta sÏ hiÓu ®­îc ®iÒu ®ã . Ho¹t ®éng 2 H­íng dÉn HS t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Gv : gäi hs ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Hs : ®äc . Gv nªu c©u hái: 1. NhËn xÐt vÒ viÖc lµm cña Nh¹c ChÝnh Tö . 2. Em cã suy nghÜ g× vÒ viÖc lµm cña B¸c Hå. 3. V× sao ng­êi s¶n suÊt kinh doanh l¹i ph¶I lµm tèt viÖc gi÷ long tin ®èi víi kh¸ch hµnh? 4. Khi kÝ kÕt hîp ®ång v× sao kh«ng ®­îc lµm trai nh÷ng qui ®Þnh ®· kÝ kÕt? Hs tr×nh bµy . Gv nªu c©u hái: 1. Muèn gi÷ lßng tin cña mäi ng­êi ®èi víi m×nh th× ph¶I lµm g×? 2. Cã ý kiÕn cho r»ng: Gi÷ ch÷ tÝn chØ lµ gi÷ lêi høa. Em cã ®ång ý kh«ng? V× sao? Hs th¶o luËn nhãm vµ tr×nh bµy Gv : bæ sung , kÕt luËn. Ho¹t ®éng 3 H­íng dÉn HS t×m hiÓu néi dung bµi häc: - Gv nªu c©u hái: 1. Gi÷ ch÷ tÝn lµ g× ? Nªu vÝ dô. 2. Tr¸I víi gi÷ ch÷ tÝn lµ nh­ thÕ nµo? H·y t×m vµ nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi kh«ng gi÷ ch÷ tÝn ( trong gia ®×nh , nhµ tr­êng , xh ). * GV l­u ý cho häc sinh : Cã nh÷ng tr­êng hîp kh«ng thùc hiÖn ®óng lêi høa , song kh«ng ph¶i do cè ý mµ do hoµn c¶nh kh¸ch quan m¹ng l¹i ( vÝ dô : bè mÑ bÞ èm kh«ng ®­a con ®I ch¬I c«ng viªn nh­ ®· høa) 3.Gi÷ ch÷ tÝn cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ? 4.RÌn luyÖn b¶n th©n nh­ thÕ nµo ®Ó trë thµnh ng­êi biÕt gi÷ ch÷ tÝn ? Ho¹t ®éng 4 : H­íng dÉn hs luyÖn tËp . Bµi 1 : Gv : gäi häc sinh lµm bµi tËp Hs : lµm bµi tËp . Hs : nhËn xÐt , bæ sung Gv kÕt luËn bµi tËp ®óng . Bµi 2 : Gv : chi ahs thµnh 2 nhãm Nhãm 1: t×m vÝ dô biÓu hiÖn cña hµnh vi gi÷ ch÷ tÝn Nhãm 2 : t×m vÝ dô biÓu hiÖn cña hµnh vi kh«ng gi÷ ch÷ tÝn . I . §Æt vÊn ®Ò . Nhãm 1: Muèn gi÷ ®­îc lßng tin cña mäi ng­êi ®èi víi m×nh th× mçi ng­êi cÇn lµm tèt chøc tr¸ch , nhiÖm vô cña m×nh , gi÷ ®óng lêi høa , ®óng hÑn trong mèi quan hÖ víi mäi ng­êi xung quanh , nãi vµ lµm ph¶i ®I ®«i víi nhau . -Nhãm 2: Gi÷ lêi høa lµ biÓu hiÖn quan träng nhÊt cña gi÷ ch÷ tÝn , song gi÷ ch÷ tÝn kh«ng ph¶i chØ lµ gi÷ lêi høa mµ cßn thÓ hiÖn ë ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ quyÕt t©m cña m×nh khi thùc hiÖn lêi høa . II. Néi dung bµi häc . - Gi÷ ch÷ tÝn lµ coi träng lßng tin cña mäi ng­êi ®èi víi m×nh , biÕt träng lêi høa vµ biÕt tin t­ëng nhau - Ng­êi biÕt gi÷ ch÷ tÝn sÏ nhËn ®­îc sù tin cËy, tÝn nhiÖm cña ng­êi kh¸c ®èi víi m×nh , gióp mäi ng­êi ®oµn kÕt vµ dÔ dµng hîp t¸c víi nhau - §Ó trë thµnh ng­êi biÕt gi÷ ch÷ tÝn th× mçi ng­êi cÇn lµm tèt chøc tr¸ch nhiÖm vô , gi÷ ®óng lêi høa , ®óng hÑn trong mèi quan hÖ cña m×nh víi mäi ng­êi xung quanh . III. Bµi tËp Bµi 1: - T×nh huèng b: Bè Trung kh«ng ph¶I lµ ng­êi kh«ng biÕt gi÷ ch÷ tÝn . - C¸c t×nh huèng cßn l¹i ®Òu biÓu hiÖn cña hµnh vi kh«ng gi÷ ch÷ tÝn , V× ®Òu kh«ng gi÷ lêi høa ( Cè t×nh hay v« t×nh ) - T×nh huèng a : hµnh vi kh«ng ®óng khi thùc hiÖn lêi høa Bµi 2: HS tù liªn hÖ mét sè hµnh vi gi÷ ch÷ tÝn hoÆc kh«ng gi÷ ch÷ tÝn. 4. Cñng cè - dÆn dß . - Gv yªu cÇu hs b×nh luËn c©u : “Nãi chÝn th× nªn lµm m­êi Nãi m­êi lµm chÝn kÎ c­êi ng­êi chª .” -Gv kh¸i qu¸t néi dung bµi häc - HS häc bµi, lµm bµi tËp vµ chuÈn bÞ bµi míi V. Rut kinh nghiệm Ngày soạn Ngày dạy Tiết 5 Bài 5 PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Häc sinh hiÓu thế nào là ph¸p luËt, kû luËt , mèi quan hÖ gi÷a ph¸p luËt vµ kû luËt; ý nghĩa của ph¸p luật và kỉ luật 2. Kĩ năng * Kĩ năng bài học - BiÕt thùc hiÖn ®óng nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kØ luËt ë mäi n¬I, mäi lóc. - BiÕt nh¾c nhì b¹n bÌ vµ mäi ng­êi xung quanh thùc hiÖn ®óng kØ luËt vµ ph¸p luËt. * Kĩ năng sống - Kĩ năng xác định giá trị về sự cần thiết phải sống có đạo đức, tuân theo pháp luật. - Kĩ năng so sánh những biểu hiện tôn trọng kỉ luật và tuân theo pháp luật. - Kĩ năng ra quyếtđịnh kiếmoát hành vi của bản thân tôn trọng moi quy định 3. VÒ th¸i ®é : - Häc sinh cã ý thøc t«n träng ph¸p luËt vµ kØ luËt - §ång t×nh, ñng hé nh÷ng hµnh vi tu©n thñ ®óng ph¸p luËt vµ kØ luËt; phª phµn nh÷ng hµnh vi vi ph¹m kØ luËt vµ ph¸p luËt. II. Phương pháp - Thảo luận nhóm. - Thuyết trình. - Giải quyết tình huống. 2. Kĩ thuật dạy học - Động não - Thảo luận nhóm - Xử lí tình huống III. Tài liệu phương tiện: - SGK, SGV GDCD 8. - Các văn bản pháp luật. - Nội qui của trường. - Tư liệu về một số vụ án… IV. Các hoạt động dạy học. 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ :- Em h·y kÓ mét vµi vÝ dô vÒ hµnh vi gi÷ ch÷ tÝn ( hoÆc k«ng gi÷ . ch÷ tÝn ) mµ em biÕt . - Theo em , häc sinh muèn gi÷ ch÷ tÝn cÇn ph¶I lµm g× ? 3.Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi Gv : §­a c¸c vÝ dô : - Vøt r¸c n¬i c«ng céng . - ¨n trém xe m¸y . - §i häc mu«n . - V­ît ®Ìn ®á khi tham gia giao th«ng . Hs NhËn xÐt c¸c vÝ dô trªn? - Vi ph¹m ph¸p luËt nhµ n­íc vµ kû luËt cña tæ chøc . Gv : Ph¸p luËt lµ g× ? kû luËt lµ g× ? ph¸p luËt vµ kû luËt cã mèi quan hÖ nh­ thÕ nµo ? Ho¹t ®éng 2 H­íng dÉn HS t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Gv : gäi hs ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Gv : chia hs thµnh 3nhãm th¶o luËn c¸c c©u hái . Nhãm 1: Theo em Vò Xu©n Tr­êng vµ ®ång bän cã nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt nh­ thÕ nµo? Nhãm 2 : Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña Vò Xu©n Tr­êng vµ ®ång bän ®· g©y ra hËu qu¶ nh­ thÕ nµo ? chóng ®· bÞ trõng ph¹t nh­ thÕ nµo? Nhãm 3 : §Ó chèng l¹i nh÷ng ©m m­u x¶o quyÖt cña bän téi ph¹m ma tuý, c¸c chiÕn sÜ c«ng an cÇn cã nh÷ng phÈm chÊt g× ? Hs : th¶o luËn , cö ®¹i diÖn tr×nh bµy . Hs : nhËn xÐt , bæ sung . Gv : bæ sung , kÕt luËn. Ho¹t ®éng 3 H­íng dÉn HS t×m hiÓu néi dung bµi häc: Gv nªu c©u hái:. 1. Ph¸p luËt lµ g× ? 2. Kû luËt lµ g× ? 3.Ph¸p luËt vµ kû luËt cã mèi quan hÖ nh­ thÕ nµo ? 4. Tu©n theo ph¸p luËt vµ kû luËt cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ? 5.Ng­êi häc sinh cÇn cã tÝnh kû luËt vµ tu©n theo ph¸p luËt kh«ng ? V× sao ?VÝ dô ? * Gv ph©n tÝch c¸i lîi cña ph¸p luËt vµ kØ luËt vµ c¸I h¹i nÕu thiÕu kØ luËt , ph¸p luËt. Tõ ®ã rót ra kÕt luËn vµ sù cÇn thiÕt cña ph¸p luËt vµ kØ luËt. Ho¹t ®éng 4 Th¶o luËn c¸c biÖn ph¸p RÌn luyÖn tÝnh kØ luËt ®èi víi HS -Gv nªu c©u hái: 1. TÝnh kØ luËt cña HS ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo trong häc tËp vµ trong sinh ho¹t ë nhµ vµ n¬I c­ tró? 2. Nªu c¸c biÖn ph¸p rÌn luyÖn tÝnh kØ luËt cña HS. Hs th¶o luËn nhom vµ tr×nh bµy Gv nhËn xÐt, bæ sung. Ho¹t ®éng 4 H­íng dÉn hs luyÖn tËp . Gv yªu cÇu Hs lµm bµitËp :Bµi 1, bµi 2 Hs : lµm bµi tËp vµ tr×nh bµy. Gv cho Hs nhËn xÐt , bæ sung Gv kÕt luËn bµi tËp ®óng . . I . §Æt vÊn ®Ò . N1 : Vò Xu©n Tr­êng vµ ®ßng bän bu«n b¸n , vËn chuyÓn hµng t¹ thuèc phiÖn mang vµo ViÖt Nam hµng tr¨m kg hª- r«-in ®Ó tiªu thô . Mua chuéc c¸n bé nhµ n­íc N2 : Chóng g©y ra téi ¸c reo r¾c c¸I chÕt tr¾ng . L«I kÐo ng­êi ph¹m téi , g©y hËu qu¶ nghiªm träng , che giÊu téi ph¹m , vi ph¹m kû luËt . N3 : Tæ chøc ®iÒu tra bÊt chÊp khã kh¨n trë ng¹i , triÖt ph¸ vµ ®­a ra xÐt xö vô ¸n tr­íc ph¸p luËt .Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra c¸c chiÕn sÜ tu©n thñ tÝnh kû luËt cña lùc l­îng c«ng an vµ nh÷ng ng­êi ®iÒu hµnh ph¸p luËt . II. Néi dung bµi häc . 1 . Ph¸p luËt lµ nh÷ng quy t¾c sö xù chung cã tÝnh b¾t buéc , do nhµ n­íc ban hµnh , ®­îc nhµ n­íc ®¶m b¶o thùc hiÖn b»ng c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc thuyÕt phôc, c­ìng chÕ. 2 . Kû luËt lµ nh÷ng quy ®Þnh , quy ­íc cña mét céng ®ång ( tËp thÓ ) vÒ nh÷ng hµnh vi cÇn tu©n theo nh»m ®¶m bµo sù phèi hîp hµnh ®éng thèng nhÊt . 3 . Nh÷ng quy ®Þnh cña tËp thÓ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt , kh«ng ®­îc tr¸i víi ph¸p luËt . 4 . Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kû luËt gióp cho mäi ng­êi cã chuÈn mùc chung dÓ rÌn luyÖn vµ thèng nhÊt trong ho¹t ®éng . 5 . Häc sinh cÇn th­êng xuyªn vµ tù gi¸c thùc hiÖn ®óng kû luËt cu¶ nhµ tr­êng , t«n träng ph¸p luËt . Nhãm 1: BiÓu hiÖn cña tÝnh kØ luËt: - Tù gi¸c v­ît khã v­¬n lªn trong häc tËp, ®i häc ®óng giß, kh«ng bá tiÕt, kh«ng quay cãp trong giê kiÓm tra, biÕt tù lËp kÕ ho¹ch trÌn luyÖn , kh«ng sa ng· tr­íc c¸m dç... - Nhãm 2: Nh÷ng biÖn ph¸p rÌn luyÖn: - biÕt tù kiÒm chÕ b¶n th©n, cÇu thÞ , v­ît khã. -Lµm viÖc cã kÕ ho¹ch. - BiÕt tù kiÓm tera ®¸nh gi¸ hµnh vi, biÕt l¾ng nghe ý kiÕn cña ng­êi kh¸c. - biÕt theo giái t×nh h×nh thíi sù ®ang diÔn ra xung quanh, biÕt lµm theo nh÷ng g­¬ng tèt... III. Bµi tËp Bµi 1: Ph¸p luËt cÇn thiÕt cho tÊt c¶ mäi ng­êi , kÓ c¶ ng­êi cã ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn ph¸p luËt vµ kû luËt , v× ®ã lµ nh÷n

File đính kèm:

  • docGiao_an_GDCD_lop_8_ca_nam.doc