Giáo án Giải tích lớp 12 - Hàm trùng phương

 I/ Mục tiờu :

 1/ Kiến thức :

Học sinh nắm được cỏc bước khảo sỏt hàm trựng phương , nắm rừ cỏc dạng của đồ thị hàm số

 2/ Kĩ năng:

 Thành thạo cỏc bước khảo sỏt ,vẽ được đồ thị trong cỏc trường hợp

 3/ Tư duy và thỏi độ :

 Rốn luyện tư duy logic

 Thỏi độ cẩn thận khi vẽ đồ thị

 Tớch cực trong học tập

 

doc4 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 19/11/2016 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giải tích lớp 12 - Hàm trùng phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 4/8/08 hàm trùng phương Tiết : (1 tiết) ( chương trình chuẩn) I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh nắm được các bước khảo sát hàm trùng phương , nắm rõ các dạng của đồ thị hàm số 2/ Kĩ năng: Thành thạo các bước khảo sát ,vẽ được đồ thị trong các trường hợp 3/ Tư duy và thái độ : Rèn luyện tư duy logic Thái độ cẩn thận khi vẽ đồ thị Tích cực trong học tập II/ Chuẩn bị về phương tiện dạy học : GV: giáo án ,bảng phụ , phiếu học tập HS: học kỹ các bước khảo sát h/s ,xem lại cách giải pt trùng phương Phiếu học tập III/ Phương pháp : Đặt vấn đề ,giảI quyết vấn đề ,xen kẻ hoạt động nhóm IV/ Tiến hành dạy học : 1/ -ổn định lớp : 2/ -Bài cũ : - hãy nêu các bước khảo sát hàm số ? - cho h/s y=f(x)=-2 -+3 . hãy tính f(1)=? Và f(-1)=? 3/ -Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng HĐ1: GIới thiệu cho hs dạng của hàm số HĐ2: Nêu h/s trong vd3 sgk để HS khảo sát H1? Tính H2? Hãy tìm giao điểm của đồ thị với trục ox? H2? Tính f(-x)=? F(x)=? H3?hãy kết luận tính chẵn lẽ của hs? H4? Hãy nhận xét hình dạng đồ thị HĐ3:phát phiếu học tập 1 cho hs *GV: gọi các nhóm lên bảng trình bày và chỉnh sửa *GV: nhấn mạnh hình dạng của đồ thị trong trường hợp : a>0;a<0 HĐ4: thực hiện vd4 sgk H1? Tính H2? Hãy tìm giao điểm của đồ thị với trục hoành HĐ5: Cho HS ghi bảng phân loại 4 dạng của hàm trùng phương vào vở và nhận xét hình dạng đồ thị trong 4 trường hợp. Củng cố toàn bài: Yêu cầu học sinh thực hiện hoạt đông 5 SGK Nhận dạng h/s và cho 1 số vd về dạng đó Thực hiện các bước khảo sát dưới sự hướng dẫn của GV Tìm giới hạn của h/s khi x Giải pt :y=0 f(-x)= f(x)= h/s chẵn Nhận oy làm trục đối xứng HS chia 4 nhóm để thực hiện hoạt động HS: thực hiện các bước khảo sát dưới sự hướng dẫn của GV Tìm giới hạn của h/s khi x Giải phương trình y=0 1. Hàm số y=a (a Vd1:Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của h/s: Y= Giải a/ TXĐ: D=R b/ Chiều biến thiên : * * hoặc x=0 x= x=0 *giới hạn : BBT x - -1 0 1 + - 0 + 0 - 0 + y + -3 + -4 -4 c/ giao điểm với các trục toạ độ : giao điểm với trục tung : A(0;-3) giao điểm với trục hoành : B(-;0); C ( ;0) Hàm số đã cho là một hàm số chẵn do đó đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng. VD: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: y= --x+ Giải: * TXĐ: D=R. * y’=-2x-2x * y’ =0 x=0 y= * Giới hạn: * BBT x - 0 + y’ + 0 - y - * Đồ thị: Hàm số đã cho là hàm số chẵn do đó đò thị nhận trục tung là trục đối xứng. VD2: Hai hàm số sau có y’=0 có một nghiệm: 1) y= 2)y= - V. Phục lục: - Phiếu học tập:(HĐ4) - H1? Kháo sát hàm số : y=-x(C). - H2? Trên cùng một hệ trục toạ độ hãy vẽ đt y=m (d). H3? Xét vị trí tương đối của đồ thị (C) và (d) từ đó rút ra kết luận về tham số m.

File đính kèm:

  • docHtrungphuong.doc