Giáo án Đại số 11 - Tiết 62: Kiểm tra chương IV

1. Về mặt kiến thức

 - Những kiến thức cơ bản của chương về giới hạn

2. Về kĩ năng

- Biết tính giới hạn của dãy số, của hàm số

- Xét tính liên tục của hàm số và ứng dụng hàm số liên tục để giải các bài toán khác.

3. Về tư duy, thái độ

- Có khẳ năng đánh giá kiến thức đã học trong chương

- Phát triển tư duy trừu tượng

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

 

doc4 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 25/11/2016 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 11 - Tiết 62: Kiểm tra chương IV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn: Kiểm tra chương iV Tiết thứ: 62 Ngày soạn:23 - 2- 2011 Chương trình Cơ bản Kiểm tra lớp 11C1, Ngày kiểm tra:.. 11C5 Ngày kiểm tra:.. I - Mục tiêu bài học Học sinh cần nắm được: 1. Về mặt kiến thức - Những kiến thức cơ bản của chương về giới hạn 2. Về kĩ năng - Biết tính giới hạn của dãy số, của hàm số - Xét tính liên tục của hàm số và ứng dụng hàm số liên tục để giải các bài toán khác. 3. Về tư duy, thái độ - Có khẳ năng đánh giá kiến thức đã học trong chương - Phát triển tư duy trừu tượng - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II - Chuẩn bị, phương tiện, phương pháp dạy học Phương tiện: Thước kẻ, máy tính bỏ túi. Chuẩn bị: Tài liệu tham khảo, đề kiểm tra, đáp án. III – Tiến trình dạy học A. Ma trận Các chủ đề cần kiểm tra Các mức độ nhận thức Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Câu Điểm TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Câu Điểm Câu Điểm Câu Điểm Câu Điểm Câu Điểm Câu Điểm Giới hạn dãy số 1  0.5  7a 1.5  7b 0.5 2.5 Giới hạn hàm số  2 0.5  8a 2  5 0.5 8b  1  6 0.5 4.5 Hàm số liên tục  3 0.5  9a 1  4 0.5  9b 1 3 Tổng cộng 1.5 3.5 0.5 2.5 1 1 10 B. Nội dung đề: Đề bài:Trắc nghiệm khách quan (3điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất để điền vào bảng trên trong các câu sau: Giới hạn lim bằng bao nhiêu? A. 1 B. 0 C. 4 D. 2 Giỏ trị là: A. B. C. 5 D. 2 Hàm số y = không liên tục tại điểm A. x = 1 B. x = 0 C. x= -1 D. x = 2 Phương trình có mấy nghiệm trong khoảng (-10; 88)? A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 E. 0 là: A. 6 B. -3 C. -6 D. -5 là: A. 2 B. C. D. Phần tự luận ( 7 điểm) Bài 7: (2 điểm). Tìm các gới hạn sau: a) b) Bài 8: (3 điểm). Tính các giới hạn: a) b) Bài 9 (2 điểm). a) Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó y = f(x) = , với a là tham số. b) Chứng minh rằng phương trình x3 – 3x + 1 = 0 có ít nhất một nghiệm trong khoảng (-2 ; 2). C. Đáp án Câu Nội dung Điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bài 7 (2 điểm) Câu a ( 1,5 điểm) Câu b (0,5 điểm) Bài 8 ( điểm) Câu a ( điểm) Câu b ( 1 điểm) Câu c ( 1 điểm) Bài 8 ( 2 điểm) Câu a (1 điểm) Câu b (1 điểm) Phần trắc nghiệm (3 điểm) Đáp án: 1B , 2C , 3A , 4D , 5A , 6C . Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm. Phần tự luận (7 điểm): Chia cả tử và mẫu cho n, ta được: Ta có: . Chia cả tử và mẫu cho 5n, ta được: lim 1.0 0.5 0,25 0,25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 D. Nhận xét về ý thức chấp hành quy chế thi khi làm bài kiểm tra Học sinh không tham gia kiểm tra: Học sinh vi phạm quy chế: Hình thức xử lí: Cho điểm 0.

File đính kèm:

  • docminh giao an Kiem tra Dai 11 CB chuong 4.doc