Giáo án bám sát 11 nâng cao - Học kì II - Tiết 18: Ôn tập về dãy số

I - MỤC TIÊU BÀI HỌC

Học sinh cần nắm được:

1. Về mặt kiến thức

- Khái niệm dãy số

- Cách cho dãy số

- Dãy số đơn điệu, bị chặn

2. Về kĩ năng

- Tìm các số hạng của dãy số

- Xét tính tăng giảm của dãy số

- Xét tính bị chặn của dãy số.

3. Về tư duy, thái độ

- Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

 

doc4 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 25/11/2016 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án bám sát 11 nâng cao - Học kì II - Tiết 18: Ôn tập về dãy số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn: ôn tập về dãy số Tiết thứ: 18 Ngày soạn: 19 - 1 - 2011 Chương trình Nâng cao Dạy lớp 11B1, Ngày dạy:.. I - Mục tiêu bài học Học sinh cần nắm được: 1. Về mặt kiến thức - Khái niệm dãy số - Cách cho dãy số - Dãy số đơn điệu, bị chặn 2. Về kĩ năng - Tìm các số hạng của dãy số - Xét tính tăng giảm của dãy số - Xét tính bị chặn của dãy số. 3. Về tư duy, thái độ - Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II - Chuẩn bị, phương tiện, phương pháp dạy học Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp Phương tiện: Thước kẻ, máy tính bỏ túi Chuẩn bị: Tài liệu tham khảo. III – Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Nêu định nghĩa giới hạn của dãy số 2. Dạy bài mới Đặt vấn đề: Dãy số có rất nhiều vấn đề lí thú. Bài hôm nay ta sẽ giải một số bài tập cơ bản. Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức Thời gian: 10 phút Mục tiêu: Hệ thống hoá được kiến thức. Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Những kiến thức chính Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt - Giới thiệu bài HĐTP 2: Tiếp cận khái niệm - Lấy ví dụ - Hướng dẫn HĐTP 3: Hình thành khái niệm - Hướng dẫn HS định nghĩa - Chính xác hoá HĐTP 4: Củng cố khái niệm - Lấy ví dụ - Chính xác hoá - Lắng nghe Thực hiện Phát biểu Nhận xét Thực hiện giải ví dụ Định nghĩa Dãy số đơn điệu, dãy số bị chặn Phương phỏp: (n ẻ N*) - Trường hợp 1. Xột hiệu Nếu H > 0 thỡ dóy số tăng Nếu H < 0 thỡ dóy số giảm - Trường hợp 2. Nếu un > 0 lập tỉ số rồi so sỏnh với 1 Nếu thỡ dóy số tăng Nếu thỡ dóy số giảm Hoạt động 2: Tìm số hạng của dãy số Thời gian: 10 phút Mục tiêu: Biết tìm các số hạng của dãy số Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Làm thế nào để tìm được các số hạng của dãy số? Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt Ghi đề Phân tích HĐTP 2: Thực hiện giải Gọi HS lên bảng Nhận xét bài làm Chính xác hoá HĐTP3: Củng cố bài giải Lưu ý khi giải bài toán Mở rộng, tổng quát hoá bài toán Tìm hiểu Mỗi HS giải 1 câu HS khác nhận xét Ghi nhận Bài 1: Cho dóy số (un) xỏc định bởi u1 = 1 và un + 1= un + 7 " n ≥ 1 a)Tớnh u2, u4 và u6 b)Chứng minh rằng: un = 7n – 6 "n ≥ 1 HD: a) 8, 22, 36 Hoạt động 3: Về dãy số bị chặn Thời gian: 10 phút Mục tiêu: Nắm được khái niệm và cách xác định dãy số bị chặn Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Để chứng minh một dãy số bị chặn, ta làm thế nào? Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt Tim hiểu đề, phân tích HĐTP 2: Thực hiện giải Gọi HS lên bảng Nhận xét bài làm Chính xác hoá HĐTP3: Củng cố bài giải Lưu ý khi giải bài toán Mở rộng, tổng quát hoá bài toán Suy nghĩ tìm lời giải Thực hiện theo yêu cầu GV HS khác nhận xét Ghi nhận Bài 2: Cho dóy số (un) xỏc định bởi un = a)Tỡm 5 số hạng đầu tiờn b)Chứng minh rằng (un) bị chặn HD: a) Hoạt động 4: Về tính đơn điệu của dãy số Thời gian: 10 phút Mục tiêu: Nắm được khái niệm dãy số tăng, giảm Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Bài này ta cần biết cách xét tính đơn điệu của một dãy số Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt Đọc đề và hướng dẫn HĐTP 2: Thực hiện giải Gọi HS lên bảng Nhận xét bài làm Chính xác hoá HĐTP3: Củng cố bài giải Lưu ý khi giải bài toán Mở rộng, tổng quát hoá bài toán Phân tích cách làm Lên bảng giải HS khác nhận xét Ghi nhận Bài 3: Xột tớnh tăng, giảm của dóy: a) an=2n3-5n+1 b) bn=3n-n c) cn= HD: 3. Luyện tập, củng cố, hướng dẫn về nhà Hoạt động 5: Củng cố toàn bài Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu Nêu câu hỏi củng cố bài Tìm hiểu những kĩ năng cơ bản, kiến thức trọng tâm Qua tiết này các, em cần nắm được gì? Kiến thức nào là trọng tâm? Hướng dẫn HS làm bài ở nhà Ghi nhớ Bài tập về nhà (gv tự ra thêm)

File đính kèm:

  • docminh giao an Day so Bam sat 11 Nc.doc