Đề kiểm tra 45 phút môn: Toán lớp 10 - Trường THPTHoà Bình

Câu 1 (3 điểm): Cho hình bình hành ABCD, tâm O (giao điểm hai đường chéo).

a) Hãy chỉ ra các vectơ khác vectơ cùng phương với ? Các vectơ bằng với ?

b) Tìm tọa độ các vectơ sau:

 ;

Câu 2 (4 điểm): Trong mặt phẳng Oxy cho

a) Tìm tọa độ của vectơ

b) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB và tọa độ trọng tâm tam giác ABC

c) Tìm tọa độ của D để ABCD là hình bình hành

Câu 3 (3 điểm): Cho hai véc tơ và

a) Tìm tọa độ véc tơ

b) Tìm tọa độ véc tơ

 

doc2 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 24/11/2016 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn: Toán lớp 10 - Trường THPTHoà Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Së GD & §T L¹ng S¬n Tr­êng THPT Hoµ B×nh -------bóa------ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT M«n: To¸n LỚP 10 CB Họ và Tên: ... Lớp: . Điểm Lời phê của các thầy cô giáo M· ®Ò 001 Đề bài: Câu 1 (3 điểm): Cho hình bình hành ABCD, tâm O (giao điểm hai đường chéo). a) Hãy chỉ ra các vectơ khác vectơ cùng phương với ? Các vectơ bằng với ? b) Tìm tọa độ các vectơ sau: ; Câu 2 (4 điểm): Trong mặt phẳng Oxy cho a) Tìm tọa độ của vectơ b) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB và tọa độ trọng tâm tam giác ABC c) Tìm tọa độ của D để ABCD là hình bình hành Câu 3 (3 điểm): Cho hai véc tơ và a) Tìm tọa độ véc tơ b) Tìm tọa độ véc tơ Bài làm ....

File đính kèm:

  • docde so 1.doc
Giáo án liên quan