Bài tập Phương trình, bất phương trình mũ và logarit - Phần 5

Bài 1: Giải phương trình:

Bài 2:Giải phương trình:

Bài 3:Giải phương trình:

 

doc6 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 19/11/2016 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Phương trình, bất phương trình mũ và logarit - Phần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1: Giải phương trình: a. b. c. d. e. f. g. Bài 2:Giải phương trình: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Bài 3:Giải phương trình: a. b. c. d. Bài 4:Giải các hệ phương trình: a. b. b. d. e . với m, n > 1. Bài 5: Giải và biện luận phương trình: a . . b . Bài 6: Tìm m để phương trình có nghiệm: Bài 7: Giải các bất phương trình sau: a. b. c. d. e. f. Bài 8: Giải các bất phương trình sau: a. b. c. d. e. f. Bài 9: Giải bất phương trình sau: Bài 10: Cho bất phương trình: a. Giải bất phương trình khi m=. b. Định m để bất phương trình thỏa. Bài 11: a. Giải bất phương trình: (*) b.Định m để mọi nghiệm của (*) đều là nghiệm của bất phương trình: Bài 12: Giải các phương trình: a. b. c. d. e. Bài 13: Giải các phương trình sau: a. b. c. d. e. f. Bài 14: Giải các phương trình sau: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Bài 15: Giải các phương trình: a. b. c. d. Bài 15: Giải các hệ phương trình: a. b. c. d. e. f. Bài 16: Giải và biện luận các phương trình: a. b. c. d. Bài 17 : Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất: a. b. Bài 18: Tìm a để phương trình có 4 nghiệm phân biệt. Bài 19: Giải bất phương trình: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. Bài 20: Giải bất phương trình: a. b. c. d. Bài 21: Giải hệ bất phương trình: a. b. c. Bài 22: Giải và biệ luận các bất phương trình(): a. b. c. d. Bài 23: Cho bất phương trình: thỏa mãn với: . Giải bất phương trình. Bài 24: Tìm m để hệ bất phương trình có nghiệm: Bài 25: Cho bất phương trình: Giải bất phương trình khi m = 2. Giải và biện luận bất phương trình. Bài 26: Giải và biện luận bất phương trình:

File đính kèm:

  • docBT-Phuong_trinh_mu_logarit_Phan5.doc