Bài tập Hình 10: Phương trình đường thẳng

Bài 1:

Viết PTTS & PTTQ của d:

1. d đi qua điểm M(2; -3) & có VTCP

2. d đi qua điểm N(3; 4) & có VTPT

3. d đi qua điểm P(1; 2) & có hệ số góc

4. d đi qua 2 điểm A(-2; 4) & B(1;0).

 

doc2 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 22/11/2016 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Hình 10: Phương trình đường thẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG III : PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Bài 1: Viết PTTS & PTTQ của d: d đi qua điểm M(2; -3) & có VTCP d đi qua điểm N(3; 4) & có VTPT d đi qua điểm P(1; 2) & có hệ số góc d đi qua 2 điểm A(-2; 4) & B(1;0). Bài 2: Viết phương trình đường thẳng d: d đi qua giao điểm của 2 đường thẳng và đi qua điểm A(2;0). d đi qua giao điểm của 2 đường thẳng và song song với đường thẳng d đi qua giao điểm của 2 đường thẳng và vuông góc với đường thẳng Đi qua A(3;2) và tạo với trục hoành góc . Bài 3: Viết phương trình đường thẳng d biết d cắt các tia Ox, Oy tại A, B trong mỗi trường hợp sau: a. là trung điểm AB. b. vuông cân và d qua c. và d qua . d. và d vuông góc với đường thẳng Bài 4: Cho biết A(3;-5), B(1;-3), C(2;-2) Viết phương trình tổng quát của: Ba cạnh tam giác ABC Đường thẳng qua A và song song cạnh BC Trung tuyến AM và đường cao AH. Tìm tọa độ chân đường cao H. Đường trung trực cạnh BC. Đường trung bình song song cạnh AB Đường phân giác trong góc A. Bài 5: Cho Tìm tọa độ hình chiếu H của M lên d. Tìm tọa độ điểm N đối xứng của M qua d Viết phương trình đường thẳng đối xứng của qua . Bài 6: Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau và tìm giao điểm của chúng (nếu có ) a) b) c) d) e) Bài 7: Cho hai đường thẳng . Tìm m để cắt , , Bài 8: Trong mp tọa độ cho biết A(1;1), B(4;-3), C(0;-2) Tính . Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng x-2y-1=0 sao cho Bài 9: Cho 2 đường thẳng Tìm trên Ox điểm M cách một khoảng bằng 3. Tính khoảng cách giữa và Bài 10: Cho Tính góc giữa và Viết phương trình đường thẳng đi qua A(1;2) và hợp với góc . Viết phương trình đường thẳng song song với và có khoảng cách đến bằng 1. Bài 11: Trong mp tọa độ cho A(1;-1), B(1;1), C(3;-4) Viết phương trình đường thẳng qua A và cách đều B và C. Viết phương trình đường thẳng qua B và khoảng cách từ C đến bằng 2. Bài 12: Tìm tập hợp các điểm cách đều 2 đường thẳng: 1. & 2. & ( phân giác góc tạo bởi và ) Bài 13: Cho hai đường thẳng: và Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trên Tính khoảng cách từ A(5 ;4) đến đường thẳng Viết phương trình các đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng trên. Tìm điểm M thuộc sao cho khoảng cách từ M đến bằng 5. Tìm điểm N thuộc đường thẳng sao cho khoảng cách từ N đến bằng hai lần khoảng cách từ N đến . Bài 14: Cho hình bình hành ABCD có tâm và hai cạnh nằm trên và . Viết phương trình các cạnh còn lại của hình bình hành.

File đính kèm:

  • docbtap_pt duong thang.doc