Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

1. Cộng hai số nguyên dương.

 Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.

2. Cộng hai số nguyên âm.

Ví dụ: Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là -20C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 40C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C?

Trả lời: Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là: -6 0C

 

ppt21 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Cộng hai số nguyên dươngVí dụ: (+3) + (+4) = ?Cộng Hai Số Nguyên Cùng Dấu Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.+ 4+ 3+ 7+6+5+4+2+3+10-1-2+7=> (+3) + (+4) = (+7)Minh họa trên trục số :Ví dụ: (+3) + (+4) = 3 + 4 = 71. Cộng hai số nguyên dươngÁp dụng: cộng trên trục số: (+6) + (+2)Cộng Hai Số Nguyên Cùng Dấu Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.= 8+ 6+ 2+ 8+8+7+6+4+5+3+2+10-1-21. Cộng hai số nguyên dương.Cộng Hai Số Nguyên Cùng Dấu Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.2. Cộng hai số nguyên âm.Một số Quy ước:- Khi số tiền giảm 10 000 đ, ta có thể nói số tiền tăng - Khi nhiệt độ giảm 20C, ta có thể nói nhiệt độ tăng­20C.- 10.000 đVí dụ: Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là -20C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 40C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C?-4-2-6+2+10-2-1-3-4-5-6-7 (-2) + (-4) = ?- 61. Cộng hai số nguyên dương.Cộng Hai Số Nguyên Cùng Dấu Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.2. Cộng hai số nguyên âm.Ví dụ: Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là -20C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 40C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C?Trả lời: Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là: -6 0CTăng -40CoC 0120-7-6-4-5-2-3-11. Cộng hai số nguyên dương.Cộng Hai Số Nguyên Cùng Dấu Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.2. Cộng hai số nguyên âm. Áp dụng: Tính trên trục số: (­4) + (­5) -5-4-9-8+10-2-1-3-4-5-6-7-9= -91. Cộng hai số nguyên dương.Cộng Hai Số Nguyên Cùng Dấu Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.2. Cộng hai số nguyên âm. Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.Tổng của 2 số nguyên âm bằng số đối của tổng 2 giá trị tuyệt đối của chúng (­4) + (­5) = -9- (|-4| + |-5|) = ?- 9=>(­4) + (­5) = - (|-4| + |-5|) |-4| + |-5| = 91. Cộng hai số nguyên dương.Cộng Hai Số Nguyên Cùng Dấu2. Cộng hai số nguyên âm.Thực hiện các phép tính: a) (+37) + (+81)b) (­23) + (­17)c) (-43) + (-9) d) (-12) + (-26) Bài Tập: Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.Nhóm 1Nhóm 3Nhóm 2Nhóm 4VD: Tính (-15) + (-6) Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.PHIẾU HỌC TẬPBài tập: Thực hiện phép tínha. ( - 7) + ( - 14) c. ( - 15) + ( - 11)b. (+ 13) + ( + 12) d. Kết quả:a. ( - 7) + ( - 14) = - 21 c. ( - 15) + ( - 11) = - 26b. (+ 13) + ( + 12) = 25 d. = 46Đáp án: = 21 + 25 = - ( 7 + 14)= - 21a. ( - 7) + ( - 14) b. (+ 13) + ( + 12) = 13 + 12= 25c. ( - 15) + ( - 11) = - ( 15 + 11)= - 26= 46d..Dấu của tổngGiá trị tuyệt đối của tổngCộng 2 số nguyên dươngCộng 2 số nguyên âmCộng 2 số nguyên cùng dấuDấu “ + ”Dấu chungDấu “ - ”Bằng tổng giá trị tuyệt đối của các số hạngBằng tổng giá trị tuyệt đối của các số hạngBằng tổng giá trị tuyệt đối của các số hạngĐố vui: Ông là ai?Tìm kết quả của các phép tính dưới đây, sau đó viết các chữ cái tương ứng với các sốâ vừa tìm được vào các ô ở hàng dưới em sẽ tìm được tên một vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự của thế giớiÂ. 7+14 =C. (-7) + (-14) = T. (-25) + (-15) =N.U.Q. 11 + =Ô. (-2)+ (-3)+(-7) =R. (-5)+(-6)+(-7) =-40-1821401652-12-21-40522140Đố vui: Ông là ai?Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ cái tương ứng với các sốâ vừa tìm được vào các ô ở hàng dưới em sẽ tìm được tên một vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự của thế giớiÂ. 7+14 = 21C. (-7) + (-14) = -21 T. (-25) + (-15) = - 40N.U.Q. 11 + =16Ô. (-2)+ (-3)+(-7) = -12R. (-5)+(-6)+(-7) = -18TRAÂNQUOÂCTUÊAÂN-40-1821401652-12-21-405221408-13-3016-15024-3015013A: (+4) + (+9) = TRÒ CHƠI TÌM Ô CHỮ4 + 9 = 13Ô chữ gồm 9 chữ cái, là khu di tích lịch sử của xã Tản hồng.V: (-100) + (-50) = -( 100 + 50) = -150Đ: 5 + | - 3| = 5 + 3 = 8Â: (+20) + (+4) = 20 + 4 = 24N: (-17) + (-13) = -(17 + 13) = - 30I: (-8) + (-5) = - (8 + 5) = - 13H: (+2) + (+14) = 2 + 14 = 16ĐNIHVÂNSAĐÌNHVÂNSAS: (+100) + (+50) = 100 + 50 = 150Tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại xã An Sinh, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương.Học quy tắc cộng 2 số nguyên cùng dấu: Cộng 2 số nguyên dương và cộng 2 số nguyên âmLàm BT 23,24,26/75 (SGK); BT 35,36/58 (SBT)Xem trước bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu.Hướng dẫn học bài XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_6_bai_4_cong_hai_so_nguyen_cung_dau.ppt