Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

a. Vị trí hai số nguyên trên trục số (nằm ngang):

* Trong 2 số nguyên khác nhau có 1 số nhỏ hơn số kia.

Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí hiệu là: a < b (cũng nói b lớn hơn a, kí hiệu b > a).

* Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG II. BÀI 3:THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊNKIỂM TRA BÀI CŨ2) Điền các từ: bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc các dấu: “>” , “ a).* Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.a. Vị trí hai số nguyên trên trục số (nằm ngang):-6-5-4-3-2-1123450BÀI 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊNa. Điểm -5 nằm .. điểm -3, nên -5.............. -3 và viết: -5. .-3;b. Điểm 2 nằm ..điểm -3, nên 2 ..... -3 và viết 2-3;c. Điểm -2 nằm .......điểm 0, nên -2............ 0 và viết -2.....0.bên tráinhỏ hơn”, “ - 7c. - 4 - 2g. 0 -10 (vì mọi số nguyên dương đều lớn hơn bất kì số nguyên âm nào)BÀI TẬP Tìm trên trục số những số thích hợp điền vào chỗ trống: 1. Số liền sau của 3 là: ... , số liền trước của 4 là: . 42. Số liền sau của 0 là: ... , số liền trước của 1 là: 3. Số liền sau của -4 là: ... , số liền trước của -3 là: 1-3 ( vì 3 =? >>>= a  0 với mọi a  Z. 742 = ; -1000 = 742 1000 100  -400  ; -7  -6  -499   499  ; -41  0 Điền dấu “>”; “ -5 -108 71 1009 - 2000=>=> 4 -4  -5  5-4 -5b. NHẬN XÉT: * Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.* Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương).* Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.* Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.* Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0. a  0 với mọi a  Z.GHI NHỚ1. SO SÁNH HAI SỐ NGUYÊN- Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.- Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.GHI NHỚ2. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ NGUYÊNKhoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương). a  0 với mọi a  Z.Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.3. BÀI TẬPBài 11 (SGK – Tr 73)Bài 13a (SGK – Tr 73)Bài 14 (SGK – Tr 73) =? Tìm x Z, biết: a) - 5 > - 6- 5BÀI TẬP THÊM Bài 2: Tìm số nguyên x biết:a. x = 8  x = 8 hoặc x = - 8b. x = 11 và x > 0  x = 11c. x = 13 và x 0 khi a ≠ 0 BackHƯỚNG DẪN VỀ NHÀHọc thuộc lí thuyếtLàm bài tập: 12, 13b, 15 (SGK – Trang 73) 21, 23, 24 (SBT – Trang 57)Học sinh khá, giỏi làm thêm bài tập: Tìm số nguyên x biết: a) |x|  5 b) 2  |x|  6 Cảm ơn các thầy cô đã đến dự giờ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_6_bai_3_thu_tu_trong_tap_hop_cac_so_nguye.ppt