Bài giảng Toán Khối 6 - Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.

b, Hai góc phụ nhau.

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo là 900.

 Ví dụ: Góc phụ với góc 600 là góc 300; góc phụ với

góc 350 là góc 550.

c, Hai góc bù nhau.

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là 1800.

Ví dụ: góc 1100 và góc 700 là hai góc bù nhau.

d, Hai góc kề bù.

 

pptx9 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Khối 6 - Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz?xyzO* Nhận xét:Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì .Ngược lại, nếu thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.Bài 4: KHI NÀO THÌ xOy + yOz = xOz 2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.Hai góc kề nhau là hai góc như thế nào?xyzOa, Hai góc kề nhau.Là hai góc: + Có một cạnh chung.+ Hai cạnh còn lại nằm về hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là cạnh chung.Oxzy2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.b, Hai góc phụ nhau.2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo là 900. Ví dụ: Góc phụ với góc 600 là góc 300; góc phụ với góc 350 là góc 550.c, Hai góc bù nhau.Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là 1800. Ví dụ: góc 1100 và góc 700 là hai góc bù nhau.d, Hai góc kề bù.Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.Hai góc kề nhau có tổng số đo là 1800.Hình vẽ minh họa.OxyzH1: Hai góc phụ nhauOABOCDH2: Hai góc bù nhauH3: Hai góc kề bùNhóm 1: Thế nào là 2 góc phụ nhau ? Tìm số đo của góc phụ với góc 600, 350? Nhóm 2: Thế nào là 2 góc bù nhau ? Cho ví dụ.  Nhóm 3: Thế nào là 2 góc kề bù ? Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu ? Vẽ hình minh hoạ?2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.Hướng dẫn về nhà.Học thuộc và hiểu nhận xét.Nhận biết hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.Làm bài tập 20, 21, 22, 23 (SGK trang 83).Xem trước bài mới.Chân thành cảm ơn quý thầy cô!Chúc các em học tốt!

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_khoi_6_bai_4_khi_nao_thi_xoy_yoz_xoz.pptx
Giáo án liên quan