Bài giảng Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Quy đồng mẫu số các phân số là biến đổi các phân số đã cho thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một mẫu

Hãy quy đồng mẫu hai phân số: -3/16 và 5/24

ppt7 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Ngày: 27/05/2014 | Lượt xem: 661 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng Vận dụng tính chất cơ bản của phân số, hãy điền số thích hợp vào ô vuông: Kiểm tra bài cũ Tiết này ta lại xét thêm một ứng dụng khác của tính chất cơ bản của phân số, đó là quy đồng mẫu số nhiều phân số Tiết 75. Quy đồng mẫu nhiều phân số 1. Quy đồng mẫu hai phân số Theo em quy đồng mẫu số các phân số là như thế nào? *** Quy đồng mẫu số các phân số là biến đổi các phân số đã cho thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một mẫu Bài giải: Ta có BCNN(16,24) = 48 và 48 : 16 = 3 ; 48 : 24 = 2 Khi đó: Tiết 75. Quy đồng mẫu nhiều phân số 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số a) Hãy quy đồng mẫu hai phân số: Bài giải: Ta có BCNN(2,3,5) = 30 và 30 : 2 = 15 ; 30 : 3 = 10 ; 30 : 5 = 6 Khi đó: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như thế nào? Tiết 75. Quy đồng mẫu nhiều phân số 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số b) Cách quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương Bước 1: Bước 2: Bước 3: Tìm BC của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu) Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng Tiết 75. Quy đồng mẫu nhiều phân số 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số Bài giải: Tìm BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60 Tìm thừa số phụ 60 : 12 = 5 và 60 : 30 = 2 Nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ tương ứng Tiết 75. Quy đồng mẫu nhiều phân số 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số Bài giải: Tìm BCNN(44,18,36) = 22.32.11 = 396 Tìm thừa số phụ 396 : 44 = 9 ; 396 : 18 = 22 ; 396 : 36 = 11 Nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ tương ứng

File đính kèm:

  • pptqui dong phan so 6.ppt