Bài giảng tiết 26- Kẻ chữa in hoa nét thanh nét đậm

Chữ nét thanh nét đậm, là loại chữ trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. Trừ chữ I

Nét của chữ I bằng một nét đậm của chữ E

 

ppt13 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Ngày: 05/06/2014 | Lượt xem: 1118 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng tiết 26- Kẻ chữa in hoa nét thanh nét đậm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quan sát hai khẩu hiệu em hãy chỉ ra kiểu chữ in hoa nét đều mà các em đã học? I. Quan sát và nhận xét: A b c d đ e f g h I k l m n o p q r s t u v x y z Chữ chỉ có nét thẳng: A, E, F, H, I, K, L, … Chữ có nét thẳng và nét cong B, Đ, G, P, R Chữ chỉ có nét cong: C, O, S… a b d đ e f g h i k l m n p q r t u v x y z 1. Loại chữ I. Quan sát và nhận xét: Em hãy chỉ ra chữ in hoa nét thanh nét đậm trong hai chữ sau? - Chữ nét thanh nét đậm, là loại chữ trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. Trừ chữ I Em hãy so sánh chiều ngang của nét chữ I với chữ E? - Nét của chữ I bằng một nét đậm của chữ E 1. Loại chữ: 2. Khái niện: 3 I. Quan sát và nhận xét: Quan sát chữ em cho biết khi nào kẻ nét thanh, khi nào kẻ nét đậm? *Nét kéo từ trên xuống là nét đậm. * Nét đưa lên, đưa ngang là nét thanh. 1. Loại chữ: 2. Khái niện: 3. Luật kẻ nét chữ: I. Quan sát và nhận xét: Thi đua dạy tốt học tốt 1. Loại chữ: 2. Khái niện: 3. Luật kẻ nét chữ: 4. ứng dụng: I. Quan sát và nhận xét: II. Cách sắp xếp dòng chữ: Em hãy nhận xét bài đẹp hoặc chưa đẹp, vì sao? Tỷ lệ giữa chiều cao và chiều ngang của chữ có thể thay đổi tuỳ theo ý định trình bày của người kẻ chữ 1. Khoảng cách chữ: - Khoảng cách của các con chữ đều phải bằng nhau 2. Chiêu cao của các chữ: - Trong một dòng chữ các con chữ phải bằng nhau. Em hãy so sánh khoảng cách của các chữ với các từ? Khoảng cách của các con chữ nhỏ hơn khoảng cách của các từ I. Quan sát và nhận xét: II. Cách sắp xếp dòng chữ: B1. Kẻ khung hình, phân chia ô chữ và khoảng cách chữ. B2. Tìm chiều cao, chiều dài của chữ cho phù hợp. B3. Phác nét và kẻ chữ B4. Tô màu 1. Khoảng cách chữ: 2. Chiêu cao của các chữ: 3. Các bước tiến hành kẻ chữ: I. Quan sát và nhận xét: II. Cách sắp xếp dòng chữ: iii. Thực hành: Các em hãy kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm có nội dung: Vui vẻ I. Quan sát và nhận xét: II. Cách sắp xếp dòng chữ: iii. Thực hành: iV. Đánh giá và nhận xét: - Nhận xét về kiểu chữ. - Nhận xét về bố cục. - Nhận xét về màu sắc V. Hướng dẫn về nhà: Kẻ một dòng chữ nét thanh, nét đậm về ( tên trường học của em ) - Chuẩn bị bài học sau

File đính kèm:

  • pptbai day tonghop.ppt
Giáo án liên quan