Bài giảng môn Toán lớp 12 - Ôn tập chương Hình học 12

Tính tỉ số giữa thể tích của khối lăng trụ và khối chóp ?

Tính thể tích của khối lăng trụ ?

Và thể tích của khối chóp ?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 02/12/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán lớp 12 - Ôn tập chương Hình học 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH HỌC 12Bài 1/ 26: Học sinh trả lờiD:\BAI GIANG\Lop 12\Hinh 12 On tap Ch01.gspBài 3 / 26:Định nghĩa khối đa diện lồi ?Cho ví dụ ?D:\BAI GIANG\Lop 12\Hinh 12 On tap Ch01.gspBài 4 /26:Tính thể tích của khối lăng trụ ?Và thể tích của khối chóp ?Tính tỉ số giữa thể tích của khối lăng trụ và khối chóp ?Hinh 12 On tap Ch01.gspBài 6 /26:a/.Tính thể tích của hai khối chóp: S.DBC và khối chóp S.ABC ?Tính SD và SA = ?AH, SH, ED, SA, AD, SD = ?Với E là trung điểm của BCHinh 12 On tap Ch01.gspTa có: (V[S.DBC] / V[S.ABC]) = SD.SB.SC / SA.SB.SC= SD / SABài 6 /26:b/.Tính thể tích của hai khối chóp: S.DBC ?Tính diện tích đáy DBC = ?Chiều cao là SD  thể tích S.DBC = ?Hinh 12 On tap Ch01.gspBài 7 /26:+. Vẽ SH  (ABC), HE  AB, HF  BC, HI  AC SE  AB, SF  BC, SI  AC (Định lí ba đường vuông góc) Góc hợp bởi mp (SAB), (SBC), (SCA) với mp(ABC) là: Góc SEH, SFH, SIH+. Vì các góc SEH, SFH, SIH đều bằng (60) nên ba tam giác SHE, SHF, SHI bằng nhau. HE = HF = HI = r  H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC+. Áp dụng công thức Hêrông ta có diện tích tam giác ABC:S = (p(p - a)(p - b)(p - c)) = ? r = HE = ?  SH = ?Hinh 12 On tap Ch01.gspBài 11 /27:+. Gọi O là tâm hình hộp , O cũng là tâm hình bình hành BB'DD'  O là trung điểm của EF.Vì A' thuộc CO chứa trong mp(CEF) nên A' thuộc mp(CEF).+. Ta có: A'E // CF; A'F // CE  mp(CEF) cắt hình hộp theo thiết diện là hình ?Hinh 12 On tap Ch01.gsp+. mp(CEF) cắt hình hộp ABCD.A'B'C'D' thành hai khối đa diện (H) và (H'). Gọi (H) là khối đa diện có các đỉnh: A, B, C , D, A', E, F và (H') là khối đa diện còn lại.+.Phép đối xứng tâm ?Bài tập thêm:Bài 1: Cho khối chĩp S.ABCD cĩ đáy ABCD là hình vuơng cạnh a. SA vuơng gĩc với đáy và SA = a. Gọi I là trung điểm của SC. Thể tích khối chĩp I.ABCD bằng:Gọi O là tâm của hình vuông ABCD, ta có: OI là đường trung bình của tam giác SAC và đường cao của khối chóp I.ABCD.Ta có: OI = ?Vậy: V[I.ABCD] = ?Hinh 12 On tap Ch01.gspBài 2: Cho khối lập phương ABCD.A'B'C'D', mặt (ACC'A') của khối lập phương đó chia khối đó thành bao nhiêu khôí đa diện ? A/ 2 ; B/ 3 ; C/ 4 ; D/ 5.Hinh 12 On tap Ch01.gsp

File đính kèm:

  • ppthinh 12 on ch1.ppt