Bài giảng môn Toán lớp 12 - Bài 2: Thể tích của khối đa diện

Qui ước:

Hai khối đa diện bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

2) Nếu một khối đa diện được phân chia thành nhiều khối đa diện nhỏ thì thể tích của nó bàng tổng thể tích của các khối đa diện nhỏ đó

3) Khối lập phương cạnh bằng một đơn vị thì có thể tích bằng một

 

ppt10 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 03/12/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán lớp 12 - Bài 2: Thể tích của khối đa diện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§2. Thể tíchCỦA KHỐI ĐA DIỆNThế nào là thể tích của một khối đa diện:Qui ước:Hai khối đa diện bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.2) Nếu một khối đa diện được phân chia thành nhiều khối đa diện nhỏ thì thể tích của nó bàng tổng thể tích của các khối đa diện nhỏ đó3) Khối lập phương cạnh bằng một đơn vị thì có thể tích bằng mộtThể tích của một khối đa diện là số đo phần không gian mà nó chiếm chỗ.2. Thể tích khối hộp chữ nhậtV = a.b.cThể tích khối hộp chữ nhật bằng tích của ba kích thướcacb3.Thể tích khối chóphSđVí dụ 1CABRIHABCDIKVí dụ 2; 3ABCDEFO4.Thể tích khối lăng trụ B' C' A A' B CHoạt động 1Chia khối lăng trụ có đáy là đa giác thành các khối lăng trụ có đáy là tam giác V= Sđ .hThể tích khối lăng trụ:hSđACBA'C'B'MVí dụ 4 tr (36)N

File đính kèm:

  • pptthe tich 12nc.ppt