Bài giảng môn Toán học lớp 9 - Tiết 20 - Bài 2: Hàm số bậc nhất (Tiếp theo)

HS1: a) Nêu khái niệm về hàm số?

 b)Lấy một ví dụ về hàm số được cho bởi công thức?

 

ppt33 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Toán học lớp 9 - Tiết 20 - Bài 2: Hàm số bậc nhất (Tiếp theo), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI SỐ 9Tiết 20 Người thực hiện : Nguyễn Cảnh Trường THCS Đoàn Xá HÀM SỐ BẬC NHẤT Đ2.HS1: a) Nêu khái niệm về hàm số? b)Lấy một ví dụ về hàm số được cho bởi công thức?Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ HS 2 : a) Thế nào là hàm số đồng biến , nghịch biến ? b) Tớnh giỏ trị y tương ứng của cỏc hàm số theo cỏc giỏ trị của x rồi điền vào bảng sau :X-1-20123y = 3x +1y =-3x +1Kiểm tra bài cũ HS 2 : a) Thế nào là hàm số đồng biến , nghịch biến ? b) Tớnh giỏ trị y tương ứng của cỏc hàm số theo cỏc giỏ trị của x rồi điền vào bảng sau :X-2-10123y = 3x +1-5-214710y =-3x +1741-2-5-8Một xe ụ tụ chở khỏch đi từ bến xe phớa nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bỡnh 50km/h. Hỏi sau t giờ xe ụ tụ đú cỏch trung tõm Hà Nội bao nhiờu kilụmột ? Biết rằng bến xe phớa nam cỏch trung tõm Hà Nội 8km.a) Bài toỏn (SGK) Trung tõm Hà Nội Bến xeHuế 8 km50km/h?1 Hóy điền vào chỗ trống () cho đỳng. Sau 1 giờ, ụ tụ đi được: Sau t giờ, ụ tụ đi được: Sau t giờ, ụ tụ cỏch TT Hà Nội là: s =Trung tõm Hà Nội Bến xeHuế 8 km50km/h?1 Hóy điền vào chỗ trống () cho đỳng. Sau 1 giờ, ụ tụ đi được: Sau t giờ, ụ tụ đi được : Sau t giờ, ụ tụ cỏch TT Hà Nội là: s =50 (km)50.t (km)50.t + 8 (km)Trung tõm Hà Nội Bến xeHuế 8 km50km/h?2 Điền vào ụ trống: t 1 2 3 4. . .S = 50t+8 (km)Taị sao S là hàm số của t ??2 Điền vào ụ trống: t 1 2 3 4. . .S = 50t+8 (km)58108 158 208 Taị sao S là hàm số của t ?s=50t+8 HÀM SỐ BẬC NHẤT Đ2.y = ax + b ( a ≠ 0 )*) Chỳ ý: Khi b = 0, hàm số cú dạng y = ax BÀI TẬP 1: Trong cỏc hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất? . Hóy xỏc định cỏc hệ số a, b Hàm sốHàm số bậc nhấtHệ số aHệ số b1) y =3x+2 2) y = 2x2 - 13) y = 4 - 5x4) y = 0x + 4 5) y = 0,5x6) y = mx +3 BÀI TẬP 1: Trong cỏc hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất? . Hóy xỏc định cỏc hệ số a, b ?Hàm sốHàm số bậc nhấtHệ số aHệ số b1)y =3x+22)y = 2x2 - 13)y = 4 - 5x4)y = 0x + 4 5)y = 0,5x6)y = mx +3(nếu m ≠ 0)m33420,5-50Kiểm tra bài cũ X-2-10123y = 3x +1-5-214710y =-3x +1741-2-5-8Hàm số bậc nhất y = ax +b (a khỏc 0 ) xỏc định với mọi giỏ trị của x thuộc R và cú tớnh chất sau: a) Đồng biến trờn R, khi a > 0 b) Nghịch biến trờn R, khi a 0 Nghịch biến khi m 4B m 6 Hàm số bậc nhất y = (6 – m)x – 2m (m là tham số) đồng biến trên R khi:D. m 0*Nghịch biến trờn R khi a < 0Củng cố Sơ đồ tư duy

File đính kèm:

  • pptBai Giang Dai 9.ppt