Bài giảng môn Ngữ văn khối 11 - Tiết 23, 24: Đọc văn: Chiếu cầu hiền

I. Tìm hiểu chung:

 1. Tác giả

 2. Đặc điểm thể loại, hoàn cảnh, mục đích sáng tác “Chiếu cầu hiền”.

II. Đọc hiểu văn bản :

 1. Đọc - Hiêủ khái quát

 2. Đọc - Hiêủ chi tiêt.

 a. Mối quan hệ của người hiền và Thiên tử:

 

ppt15 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 14/12/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Ngữ văn khối 11 - Tiết 23, 24: Đọc văn: Chiếu cầu hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chiếu cầu hiền(t2) (Ngô Thì Nhậm)Tiết 23-24: Đọc vănI. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả 2. Đặc điểm thể loại, hoàn cảnh, mục đích sáng tác “Chiếu cầu hiền”.II. Đọc hiểu văn bản : 1. Đọc - Hiêủ khái quát 2. Đọc - Hiêủ chi tiêt. a. Mối quan hệ của người hiền và Thiên tử: HiÒn tµiSao s¸ngB¾c ThÇnThiªn tö- Quang Trung là một vị vua có cái nhìn đúng đắn và xa rộng : +Biết trân trọng những kẻ sĩ, người hiền; + Biết hướng họ vào mục đích xây dựng quốc gia vững mạnh.- Quang Trung là vị vua hết lòng vì dân, vì nước:+ Lo củng cố cho xã tắc, chú ý tới muôn dân.+Lo giữ gìn đất nước, chống giặc ngoại xâm.-Quang Trung là vị vua thể hiện tư tưởng dân chủ, tiến bộ :+Phát hiện nhân tài bằng nhiều biện pháp.+Không phân biệt quan lại hay thứ dân.+Chân thành bày tỏ tấm lòng mình với mọi người. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. (Thân Nhân Trung)III. TỔNG KẾT 1. Nội dung: Chiếu cầu hiền là một văn kiện quan trọng thể hiện chủ trương đúng đắn của nhà Tây Sơn nhằm động viên trí thức Bắc Hà tham gia xây dựng nước. 2. Nghệ thuật. Bài chiếu được viết với nghệ thuật thuyết phục đặc sắc và thể hiện tình cảm của tác giả đối với sự nghiệp xây dựng đất nước.Bài tập: Vẽ sơ đồ lập luận của bài chiếu theo cấu trúc các phần của bài văn NLXH.Chiếu cầu hiềnĐặt vấn đềThực trạng vấn đềBiện pháp giải quyết vấn đề( Phần I)(Phần 2)(Phần 3)Leã hoäi Quang TrungLeã hoäi Quang TrungLeã hoäi Quang TrungLeã hoäi Quang TrungLeã hoäi Quang Trung

File đính kèm:

  • pptChieu cau hien.ppt