Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 20: Hai tam giác bằng nhau (Tiết 16)

Ta có AB=A’B’ ; AC=A’C’ ; BC=B’C’ ;

 A = A’ ; B = B’ ; C = C’

 => hai tam giác ABC và A’B’C’ như trên được gọi là hai

tam giác bằng nhau.

 Hai đỉnh A và A’; gọi là hai đỉnh tương ứng.

Hai góc AvàÂ’; gọi là hai góc tương ứng.

Hai cạnh AB và A’B’; gọi là

hai cạnh tương ứng.

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh

tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau

 

ppt8 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 20: Hai tam giác bằng nhau (Tiết 16), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!Kiểm tra bài cũ: Cho ABC và A’B’C’(Hình vẽ bên)CAA’B’ C’B Tiết 20: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU ? hai tam giác trên có mấy yếu tố bằng nhau ?mấy yếu tố về cạnh ?? Mấy yếu tố về góc?1: Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ Định nghĩa: Hai đỉnh A và A’; gọi là hai đỉnh tương ứng. B và B’; C và C’Hai góc AvàÂ’; gọi là hai góc tương ứng. B và B’; C và C’Hai cạnh AB và A’B’; gọi là hai cạnh tương ứng. AC và A’C’ ; BC và B’C’? Vậy hai tam giác bằng nhau là tam giác như thế nào ? * Định nghĩa:Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhauTa có AB=A’B’ ; AC=A’C’ ; BC=B’C’ ; A = A’ ; B = B’ ; C = C’ => hai tam giác ABC và A’B’C’ như trên được gọi là hai tam giác bằng nhau. 2. Kí hiệu ?2a, ABC = MNP b, Đỉnh tương ứng với đỉnh A là đỉnh M góc tương ứng với góc N là góc B, cạnh tương ứng với cạnh AC là cạnh MPTa viết ABC = A’B’C’ AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’ A = A’; B = B’; C = C’c, ACB = ; AC = ; B = MPNCABNMP MPN?3Cho ABC = DEF. Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BCgóc D tương ứng với góc nào ? cạnh BC tương ứng với cạnh nào ?Góc D tương ứng với góc A ; cạnh BC tương ứng với cạnh EF ABC700500DEF3 Xét ABC ta có A + B +C = 1800 (theo định lý tổng 3 góc của ) =>A +700 + 500 =1800 =>A =1800-(700 +500 )=600 =>D = A = 600 (góc tương ứng ) BC = EF = 3 (cạnh tương ứng) DF ABBài tập 2: Điền đúng(Đ) sai(S) vào ô trống 1.Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có 6 cạnh bằng nhau,6 góc bằng nhau. 2.Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau. 3.Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có diện tích bằng nhau.4. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau. BFBài tập 1. Cho ABC = DEF. Hãy điền vào chỗ trống (...) E = ; C = ; AC = ; DE =SSSĐ * Dặn dò về nhàHọc thuộc định nghĩa hai tam giác bằng nhau,Làm bài tập 1114(GSK-112)

File đính kèm:

  • ppthai tam giac bang nhau(5).ppt