Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 20 : Bài 2 : Hai tam giác bằng nhau (tiết 12)

 

 ABC và A’B’C’ có:

AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’

A = A’ ; B = B’; C = C’

ABC và A’B’C’ là hai tam giác bằng nhau

- Hai đỉnh A và A’; B và B’ ; C và C’ là 2 đỉnh tương ứng

- Hai góc A và A’; B và B’; C và C’ là 2 góc tương ứng

- Hai cạnh AB và A’B’; AC và A’C’; BC và B’C’ gọi là 2 cạnh tương ứng

đN: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh

 tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 27/09/2016 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 20 : Bài 2 : Hai tam giác bằng nhau (tiết 12), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt lịêt chào mừng các thầy, cô giáo và các em .Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ C’A’B’CBA7504006504006507503,233,2kiểm tra bài cũ232AB = ; BC = ; AC = .A’B’= ; B’C’ = ; A’C’ = A = ; B = ; C = .A’ = ; B’= ; C’ = 23,2323,23750750400650650400Tiết 20 : Bài 2 : Hai tam giác bằng nhau1. Định nghĩa:BACB’C’A’- Hai đỉnh A và A’; B và B’ ; C và C’ là 2 đỉnh tương ứng ABC và A’B’C’ có:AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’A = A’ ; B = B’; C = C’ABC và A’B’C’ là hai tam giác bằng nhau- Hai góc A và A’; B và B’; C và C’ là 2 góc tương ứng- Hai cạnh AB và A’B’; AC và A’C’; BC và B’C’ gọi là 2 cạnh tương ứngđN: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.Tiết 20 : Bài 2 : Hai tam giác bằng nhau1. định nghĩa : ( SGK)2. Kí hiệu: ABC = A’B’C’ Nếu: AB = A’B’; AC = A’C’ ; BC = B’C’ A = A’; B = B’ ; C = C’; AA’BCB’C’Bài tập áp dụng: Cho hình 61 a, Hai tam giác ABC và MNPcó bằng nhau hay không( các cạnh hoạc các góc bằng nhauđược đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau)Nếu có, hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.MPCBANABC = MNP b, Hãy tìm : Đỉnh tương ứng với đỉnh A. Góc tương ứng với góc N.. Cạnh tương ứng với cạnh AC..là đỉnh Mlà góc Blà cạnh MPC, Điền vào chỗ trống (...) ACB= ..... AC = ...... B = ......MPNMPN? 2 Cho ABC = DEF ( Hình vẽ)Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BCBAFEDC5007003GiảiXét ABC có A + B + C = 1800 ( Định lí)=> A = 1800 – (B + C ) = 1800 – ( 700 + 500 ) = 600=> D = A = 600 , => BC = EF = 33. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có diện tích bằng nhau.1.Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có sáu cạnh bằng nhau và sáu góc bằng nhau2.Hai tam giác bằng nhau là hai tam giáccó các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.4. Chỉ ra hai tam giác bằng nhau trên hình sau: 5. Cho ABC = MNQ có AB = 3 cm; AC = 4 cm; NQ = 3,5 cm Tính chu vi mỗi tam giác.LTAETTrò chơi ô chữ54321600800800400HRPQĐSĐSĐSABC = MNQ AB = MN = 3cm AC = MQ = 4 cm BC = NQ = 3,5 cm=> P ABC = P MNQ = 3+4+3,5 = 10,5cmPQR = HRQ Hướng dẫn về nhà: - Học thuộc định nghĩa 2 tam giác bằng nhau. - Biết viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau. - Bài tập 11, 12,13,14, ( 112 SGK). - Chuẩn bị cho tiết sau luyện tập XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THẦY Cễ GIÁO và các em.

File đính kèm:

  • ppthai tam giac bang nhau Nguyen Thi Hoa THCS Bach Dang.ppt