Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 19 - Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Bài tâp vấn đáp

Tìm trong thực tế các tam giác bằng nhau?

Tìm trong thực tế các tam giác bằng nhau?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 19 - Bài 2: Hai tam giác bằng nhau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũHS1 :Cho ΔABC Tính Biết:HS2 :Cho ΔA’B’C’Biết:Tính Đáp án Theo tính chất tổng ba góc trong tam giác ta có:Đáp án Theo tính chất tổng ba góc trong tam giác ta có:A B A’ B’ AB = A’B’OyxO’x’y’xOy = x’O’y’//Vậy hai tam giác bằng nhau khi nào?Hai tam giác bằng nhauTieát 19: - Baøi 2: ??B’C’A’BCA1. Định nghĩa * Quy ướcĐịnh nghĩa. Bài tâp vấn đápCho  ABC bằng  MIN.Tìm các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhauTìm trong thực tế các tam giác bằng nhau? AB =.., AC = , BC = MIMNIN2. Kí hiệuAB = A’B’, AC = A’C’, BC = B’C’ ΔABC = ΔA’B’C’ nếu* Ví dụ ta viết Để kí hiệu sự bằng nhau của ΔABC và ΔA’B’C’ ta viết ΔABC = ΔA’B’C’Chú ý: Các đỉnh tương ứng viết theo cùng thứ tự.Bài tập 1 .(?2) Cho hình 61 (SGK)a) Hai tam giác ABC và MNP có bằngnhau không (các cạnh hoặc các gócbằng nhau được đánh dấu giống nhau)? Nếu có, hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.b) Hãy tìm:Đỉnh tương ứng với đỉnh A, góc tươngứng với góc N, cạnh tương ứng vớicạnh AC.c) Điền vào chỗ (). ∆ACB = , AC = , B = b)- Đỉnh tương ứng với đỉnh A Góc tương ứng với góc N - Cạnh tương ứng với cạnh AClà đỉnh Mlà góc Blà cạnh MPc) ∆ACB = , AC = , B = ∆MPNMPa)........................∆ ABC = ∆ MNP Bài giải.Điền vào chỗ () để hoàn thành bài tập 1ABCMPNHình 613. Bài tập3. Bài tậpBài tập 2. (?3)∆ABC = ∆DEF (hình 62/SGK) .Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC.Hướng dẫn thực hiện∆ABC = ∆DEF thì góc D tương ứng với góc nào? Cạnh BC tương ứng với cạnh nào? Từ đó suy ra số đo góc D và độ dài cạnh BC.Hình 62Bài giải.Áp dụng tính chất tổng ba góc trong ∆ABC ta có: Vì ∆ABC = ∆DEF nên; BC=EF=3Bản đồ tư duy nội dung kiến thức cơ bản về hai tam giác bằng nhau DÆn dßVÏ l¹i b¶n ®å t­ duy vÒ ®Þnh nghÜa hai tam gi¸c b»ng nhau, kÝ hiÖu hai tam gi¸c b»ng nhau. - Lµm bµi tËp 11,14 SGK/Trg.112.Bµi tËp 19,21- SBT/Trg.100.

File đính kèm:

  • ppthai tam giac bang nhau Tiet 19.ppt