Bài giảng môn Địa lý - Bài 26: Vùng duyên hải nam Trung Bộ

 Hỏi: Xác định trên lược đồ các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

 - Thuận lợi: Tiềm năng nổi bật là kinh tế biển (nhiều hải sản, nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng vịnh để xây dựng cảng nước sâu, ), có một số khoáng sản (cát thủy tin, ti tan, vàng, nước khoáng).

 - Khó khăn: Nhiều thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, hiện tượng sa mạc hóa).

 

ppt27 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Địa lý - Bài 26: Vùng duyên hải nam Trung Bộ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chóc c¸c em Có tiết học bổ íchBÀI GIẢNG MÔN ĐỊA LÍ 9Giaùo vieân: Tröông Vónh TröôøngKIỂM TRA Hỏi: Xác định trên lược đồ các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Hỏi: Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế xã hội? - Thuận lợi: Tiềm năng nổi bật là kinh tế biển (nhiều hải sản, nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng vịnh để xây dựng cảng nước sâu,), có một số khoáng sản (cát thủy tin, ti tan, vàng, nước khoáng). - Khó khăn: Nhiều thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, hiện tượng sa mạc hóa). BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: NămTiêu chí1995200020022009Bò đàn (nghìn con)1026,01132,61008,61400,6Thủy sản (nghìn tấn)339,4462,9521,1717,28Một số sản phẩm nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung BộHỏi: Hãy nhận xét sự phát triển của 2 ngành trong nông nghiệp?BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: - Chăn nuôi bò; khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản là thế mạnh của vùng Hỏi: Vì sao chăn nuôi bò; khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản là thế mạnh của vùng? - Địa hình phía tây: núi gò đồi có nhiều đồng cỏ thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn. - Vùng biển nhiều bãi cá lớn có giá trị, thuận lợi cho khai thác, ven bờ nhiều đầm phá, vũng, vịnh thuận lợi cho nuôi trồng. Hỏi: Xác định các bãi cá, bãi tôm của Duyên hải Nam Trung Bộ? Hỏi: Dựa vào thông tin SGK, cho biết sản lượng lương thực bình quân đầu người so với cả nước? Hỏi: Tại sao sản lượng lương thực bình quân đầu người của vùng còn thấp? Do đồng bằng ven biển hẹp có diện tích nhỏ, đất xấu, thiếu nước và thường bị bão lụt về mùa mưa BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: - Chăn nuôi bò; khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản là thế mạnh của vùng - Khó khăn: Quỹ đất nông nghiệp hạn chế. Sản lượng lương thực bình quân đầu người thấp hơn trung bình cả nước. 2/ Công nghiệp: Hỏi: Quan sát lược đồ, hãy kể tên các ngành công nghiệp có ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Từ đó em có nhận xét gì về cơ cấu ngành công nghiệp ở đây?BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: 2/ Công nghiệp: - Cơ cấu đa dạng. Hỏi: Ngành công nghiệp nào của Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh? BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: 2/ Công nghiệp: - Cơ cấu đa dạng. - Công nghiệp cơ khí và chế biến lương thực thực phẩm là thế mạnhtrong công nghiệp của vùng. Hỏi: Xác định nơi phân bố của công nghiệp cơ khí?Cơ khíBÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: 2/ Công nghiệp: - Cơ cấu đa dạng. - Công nghiệp cơ khí và chế biến lương thực thực phẩm là thế mạnhtrong công nghiệp của vùng. - Các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn là trung tâm cơ khí sửa chữa,lắp ráp Hỏi: Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phân bố ở những nơi nào?Chế biến lương thực thực phẩm Hỏi: Vậy, em có nhận xét gì về sự phân bố của ngành chế biến lương thực thực phẩm?BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: 2/ Công nghiệp: - Cơ cấu đa dạng. - Công nghiệp cơ khí và chế biến lương thực thực phẩm là thế mạnhtrong công nghiệp của vùng. - Các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn là trung tâm cơ khí sửa chữa,lắp ráp - Chế biến lương thực thực phẩm phát triển hầu hết các địa phương.Bảng 26.2. Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và của cả nước, thời kì 1995-2009 (nghìn tỉ đồng) Năm1995200020022009Duyên hải Nam Trung Bộ5,610,814,781,5Cả nước103,4198,3261,11910 Hỏi: Nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước?BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: 2/ Công nghiệp: 3/ Dịch vụ: Hỏi: Quan sát lược đồ, cho biết có những tuyến đường giao thông nào đi qua vùng, kể tên các cảng biển, các sân bay? Hỏi: Có nhận xét gì về hoạt động giao thông của vùng này?BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: 2/ Công nghiệp: 3/ Dịch vụ: - Hoạt động vận tải phát triển sôi động. - Các thành phố cảng biển của vùng là Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn,Nha Trang Hỏi: Xác định các địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng?BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: 2/ Công nghiệp: 3/ Dịch vụ: - Hoạt động vận tải phát triển sôi động. - Các thành phố cảng biển của vùng là Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn,Nha Trang - Du lịch phát triển mạnh với nhiều bãi biển và quần thể di sản văn hóanổi tiếng.V/ Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Hỏi: Xác định vị trí các trung tâm kinh tế lớn của vùng? Hỏi: Vì sao các thành phố này được xem là cửa ngõ của Tây Nguyên?BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: 2/ Công nghiệp: 3/ Dịch vụ: V/ Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: - Các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang là trung tâm kinh tếlớn của vùng.Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Hỏi: Xác định các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Hỏi: Cho biết vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TT)IV/ Tình hình phát triển kinh tế1/ Nông nghiệp: 2/ Công nghiệp: 3/ Dịch vụ: V/ Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: - Các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang là trung tâm kinh tế lớn của vùng - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tầm quan trọng không chỉ vớivùng Duyên hải Nam Trung Bộ mà với cả Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Hái:Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé ®· khai th¸c tiÒm n¨ng biÓn nh­ thÕ nµo? Em h·y hoµn thµnh s¬ ®å sau:Bãi cá, bãi tôm, vùng nước mặn, nước lợKho¸ng s¶n B·i t¾m ®ÑpNhiÒu vòng vÞnhTiÒm n¨ng cña biÓnKhai th¸c vµ nu«i trång thñy s¶nC«ng nghiÖp khai th¸c Ti tan, c¸t thñy tinhDu lÞch biÓnGiao th«ng vËn t¶I biểnCñng cèBài học đến đây kết thúcCám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay

File đính kèm:

  • pptBAI 26 VUNG DUYEN HAI NAM TRUNG BO (TT).ppt