Bài giảng môn Địa lý - Bài 23: Vùng bắc trung bộ

 Quan sát lược đồ em hãy cho biết Bắc Trung Bộ bao gồm những tỉnh nào?

 Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết quy mô về diện tích và dân số của vùng Bắc Trung Bộ?

 Dự đoán xem Bắc Trung Bộ có diện tích rộng xếp hàng thứ mấy trong các vùng lãnh thổ nước ta?

 

ppt23 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Địa lý - Bài 23: Vùng bắc trung bộ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chóc c¸c em Có tiết học bổ íchBÀI GIẢNG MÔN ĐỊA LÍ 9Giaùo vieân: Tröông Vónh TröôøngBÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘ Quan sát lược đồ em hãy cho biết Bắc Trung Bộ bao gồm những tỉnh nào? Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết quy mô về diện tích và dân số của vùng Bắc Trung Bộ? Dự đoán xem Bắc Trung Bộ có diện tích rộng xếp hàng thứ mấy trong các vùng lãnh thổ nước ta?VÙNGDIỆN TÍCH(km2)Thứ tựDÂN SỐ(nghìn người)Thứ tựCả nước331951,586024,6Trung du và miền núi Bắc Bộ95.338,8111.095,24Đồng bằng sông Hồng21.063,1719.625,01Bắc Trung Bộ52.424,6310.090,45Duyên hải Nam Trung Bộ44.360,748.780,06Tây Nguyên54.640,625.124,97Đông Nam Bộ23.605,2614.095,73Đồng bằng sông Cửu Long40.518,5517.213,42DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG LÃNH THỔ VIỆT NAM NĂM 2009BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:Nêu nhận xét về hình dạng lãnh thổ của Bắc Trung Bộ?Cho biết tên các vùng và quốc gia tiếp giáp với Bắc Trung Bộ?BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:- Lãnh thổ hẹp ngang.+ Phía bắc giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng.+ Phía tây giáp Lào.+ Phía nam giáp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.+ Phía đông là Biển Đông.BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:Nêu ý nghĩa vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ vùng Bắc Trung Bộ?BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:- Lãnh thổ hẹp ngang.+ Phía bắc giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng.+ Phía tây giáp Lào.+ Phía nam giáp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.+ Phía đông là Biển Đông.- Ý nghĩa của vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ: Cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam, cửa ngõ của các nước láng giềng ra biển Đông và ngược lại, cửa ngõ hành lang Đông – Tây của tiểu vùng sông Mê CôngBÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:Quan sát lược đồ em hãy cho biết từ tây sang đông Bắc Trung Bộ có những dạng địa hình nào?BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: - Đặc điểm: + Địa hình: từ tây sang đông tỉnh nào cũng có núi, gò đồi, đồng bằng, biển.BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:Câu hỏi thảo luận:Quan sát lược đồ và dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết dải núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu ở Bắc Trung Bộ?BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:Câu hỏi thảo luận:Quan sát lược đồ và dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết dải núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu ở Bắc Trung Bộ?BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: - Đặc điểm: + Địa hình: từ tây sang đông tỉnh nào cũng có núi, gò đồi, đồng bằng, biển. + Khí hậu: mùa hạ đón gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, mùa đông đón gió mùa Đông Bắc và bão gây mưa lớn.BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:Biểu đồ tỉ lệ đất lâm nghiệp có rừng phân theo phía Bắc và Nam Hoành SơnQuan sát biểu đồ và lược đồ trên em hãy so sánh các loại tài nguyên rừng, khoáng sản và du lịch ở phía bắc và phía nam dãy Hoành SơnKhoáng Sản?Du Lịch? Tóm lại, thuận lợi của vùng này là có những loại tài nguyên thiên nhiên nào quan trọng để phát triển kinh tế?BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: - Đặc điểm: + Địa hình: Từ tây sang đông tỉnh nào cũng có núi, gò đồi, đồng bằng, biển. + Khí hậu: Mùa hạ đón gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, mùa đông đón gió mùa Đông Bắc và bão gây mưa lớn. - Thuận lợi: Có một số tài nguyên quan trọng: rừng, khoáng sản tập trung ở phía bắc Hoành Sơn, du lịch phát triển ở phía nam Hoành Sơn. - Khó khăn: Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết khó khăn lớn nhất ở vùng này là gì? Thiên tai thường xảy ra: bão, lũ, hạn hán, gió nóng tây nam, cát bay.HẠN HÁN Ở MIỀN TRUNGHẠN HÁN Ở MIỀN TRUNGLŨ LỤT Ở MIỀN TRUNGLŨ LỤT Ở MIỀN TRUNGNêu một số tác hại do thiên tai gây ra?Tác hại: thiệt hại về người và tài sản, gây khó khăn cho giao thông, Theo các em thì biện pháp giảm thiểu tác hại Biện pháp: bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:III/ Đặc điểm dân cư, xã hội: - Đặc điểm: Có bao nhiêu dân tộc sinh sống ở Bắc Trung Bộ?+ Là địa bàn cư trú của 25 dân tộc Quan sát bảng trên em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế từ đông sang tây? Quan sát bảng 23.1 trên đây em có nhận xét gì về sự phân bố các dân tộc và hoạt động kinh tế từ đông sang tây? Các dân tộc Hoạt động kinh tế Đồng bằng ven biển phía đôngChủ yếu là người KinhSản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ.Miền núi, gò đồi phía tâyChủ yếu là các dân tộc:Thái, Mường, Tày, Mông, Bru – Vân kiều, ...Nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, canh tác trên nương rẫy, chăn nuôi trâu, bò đàn.+ Phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế có sự khác biệt từ đông sang tâyBÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:III/ Đặc điểm dân cư, xã hội: - Đặc điểm: + Là địa bàn cư trú của 25 dân tộc Quan sát bảng trên em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế từ đông sang tây?+ Phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế có sự khác biệt từ đông sang tây Hãy nêu những khác biệt trong cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía đông và phía tây của Bắc Trung Bộ? Các dân tộc Hoạt động kinh tế Đồng bằng ven biển phía đôngChủ yếu là người KinhSản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ.Miền núi, gò đồi phía tâyChủ yếu là các dân tộc:Thái, Mường, Tày, Mông, Bru – Vân kiều, ...Nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, canh tác trên nương rẫy, chăn nuôi trâu, bò đàn. - Thuận lợi: Tìm hiểu thông tin từ SGK, cho biết đặc điểm dân cư, xã hội ở Bắc Trung Bộ có gì thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hôi? Lực lượng lao động dồi dào, có truyền thống lao động cần cù, giàu nghị lực và kinh nghiệm đấu tranh với thiên nhiên Bảng 23.2. Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở Bắc Trung BộTiêu chíĐơn vị tínhBắc Trung BộCả nướcMật độ dân sốNgười/km2195233Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số%1,51,4Tỉ lệ hộ nghèo%19,313,3Thu nhập bình quân đầu người trên thángNghìn/đồng212,4295,0Tỉ lệ người lớn biết chữ%91,390,3Tuổi thọ trung bìnhNăm70,270,9Tỉ lệ dân số thành thị%12,423,6Qua bảng 23.2. Em có nhận xét gì về sự chênh lệch các chỉ tiêu của Bắc Trung Bộ so với cả nước?Tiêu chíĐơn vị tínhBắc Trung BộCả nướcMật độ dân sốNgười/km2195233Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số%1,51,4Tỉ lệ hộ nghèo%19,313,3Thu nhập bình quân đầu người trên thángNghìn/đồng212,4295,0Tỉ lệ người lớn biết chữ%91,390,3Tuổi thọ trung bìnhNăm70,270,9Tỉ lệ dân số thành thị%12,423,6 Bảng 23.2. Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở Bắc Trung BộĐiều này nói lên vấn đề gì?BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:III/ Đặc điểm dân cư, xã hội: - Đặc điểm: + Là địa bàn cư trú của 25 dân tộc Quan sát bảng trên em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế từ đông sang tây?+ Phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế có sự khác biệt từ đông sang tây - Thuận lợi: Lực lượng lao động dồi dào, có truyền thống lao động cần cù, giàu nghị lực và kinh nghiệm đấu tranh với thiên nhiên - Khó khăn: Mức sống chưa cao, cơ sở vật chất kĩ thuật còn hạn chế. HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐHỏi: Nêu tên các vùng tiếp giáp với Bắc Trung Bộ và các tỉnh trong vùng theo các số thứ tự trên lược đồ?IIIIII123456Trung du và miền núi Bắc BộDuyên hải Nam Trung Bộ Đồng bằng sông HồngTHỪA THIÊN- HUẾHÀ TĨNHNGHỆ ANTHANH HÓAQUẢNG TRỊQUẢNG BÌNHXác định các loại tài nguyên khoáng sản ở Bắc Trung BộBài học đến đây kết thúcCám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay

File đính kèm:

  • pptBAI 23 VUNG BAC TRUNG BO.ppt