Bài giảng môn Đại số lớp 11 - Dấu của tam thức bậc hai

ĐỊNH NGHĨA

Tam thức bậc hai (đối với x) là biểu thức dạng ax2 + bx + c, trong đó a, b, c là những số cho trước với a ≠ 0.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 25/11/2016 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số lớp 11 - Dấu của tam thức bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài dạy: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAITAM THỨC BẬC HAIĐỊNH NGHĨATam thức bậc hai (đối với x) là biểu thức dạng ax2 + bx + c, trong đó a, b, c là những số cho trước với a ≠ 0.TAM THỨC BẬC HAI NGHIỆM CỦA TAM THỨC BẬC HAINghiệm của tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c chính là nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0.BIỆT THỨCCác biệt thức Δ = b2 – 4ac và Δ' = b'2 – 4ac với b = 2b' theo thứ tự cũng được gọi là biệt thức và biệt thức thu gọn của tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c.HOẠT ĐỘNG NHÓMNHÓM 1: f(x) = – x2 + 2x – 2;NHÓM 2: f(x) = x2 – 2x + 2; NHÓM 3: f(x) = – 4x2 + 4x– 1;NHÓM 4: f(x) = x2 – 4x + 4;NHÓM 5: f(x) = x2 – 3x + 2;NHÓM 6: f(x) = – x2 – x + 2.Δ 0 a 0 a 0 (Tam thức bậc hai có 2 nghiệm x1 và x2 (x1 0 a 0 thì f(x) có 2 nghiệm x1 và x2 (x1 x2).NHẬN XÉT

File đính kèm:

  • pptDau tam thuc bac 2.ppt