Bài giảng môn Đại số lớp 11 - Bài 3: Bài tập hàm số liên tục (Tiếp)

 Xác định TXĐ D, kiểm tra x0 thuộc D.

 Tính f(x0) và

 So sánh f(x0) và l nếu f(x0) = l thì f(x) liên tục tại x0

a) Xét tính liên tục của hàm số y = g(x) tại x0 = 2 biết:

b) Cần thay số 5 bởi số nào để hàm số liên tục tại x0 = 2.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 24/11/2016 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số lớp 11 - Bài 3: Bài tập hàm số liên tục (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh vÒ dù tiÕt häcGi¸o viªn: Hång Tr­êng S¬n§¬n vÞ: Tr­êng THPT B¸n C«ng Thanh Hµ §3. hµm sè liªn tôc Bài tập:KIỂM TRA:Giải:1/ Tính giới hạn của hàm số:a)b)a)b)Bµi tËp: §3. hµm sè liªn tôc.Bài tập 2. (SGK-Tr141).b) Cần thay số 5 bởi số nào để hàm số liên tục tại x0 = 2.12a) Xét tính liên tục của hàm số y = g(x) tại x0 = 2 biết:nếu x = 2nếu x ≠ 2Để chứng minh một hàm số liên tục tại điểm x0 ta thực hiện như thế nào? Xác định TXĐ D, kiểm tra x0 thuộc D. Tính f(x0) và  So sánh f(x0) và l nếu f(x0) = l thì f(x) liên tục tại x0Bµi tËp: §3. hµm sè liªn tôc.Bài tập 3 (SGK-Tr141).Cho hàm sốnếu x 1a) Chứng tỏ rằng f(0).f(2) < 0. Phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng (0; 2) không?b) CMR: Pt f(x) = 0 có nghiệm.3CỦNG CỐ:Các em cần chú ý đến các dạng bài tập sau:Dạng 1: Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm xoDạng 2: Xét tính liên tục của hàm số trên một khoảng (đoạn).Dạng 3: Phương trình tồn tại nghiệm trên một khoảng. Tìm hai số , β ( < β) sao cho:  Do đó f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm x0 thuộc (, β). f(x) liên tục trên [; β] Xác định TXĐ D, kiểm tra x0 thuộc D. Tính f(x0) và  So sánh f(x0) và l nếu f(x0) = l thì f(x) liên tục tại x0Xin ch©n thµnh c¶m ¬nBµi tËp: §3. hµm sè liªn tôc.Bài tập.Xét tính liên tục của hàm số y = f(x) tại x0 = -1 biết:nếu x ≥ -1nếu x < -1 Xác định TXĐ D, kiểm tra x0 thuộc D. Tính f(x0) và  So sánh f(x0) và l nếu f(x0) = l thì f(x) liên tục tại x0CỦNG CỐ:Cho hàm số:nếu x ≠1 nếu x = 1Định a để hàm số liên tục tại x = 1.a) c) b) d) 1324Bµi tËp: §3. hµm sè liªn tôc.Để chứng minh một hàm số liên tục tại điểm x0 ta thực hiện như thế nào? Tính Tính  So sánh và l nếu = l thì l/tục tại x0Bài tập 2. (SGK-Tr141).a) Xét tính liên tục của hàm số y = g(x) tại x0 = 2 biết nếu x ≠ 2nếu x = 2 HỌC DẠYDặn Dò:1) Học bài.3) Ôn tập Chương IV: Làm BT trang 141144 .2

File đính kèm:

  • pptBai tap Ham so lien tuc(6).ppt