Bài giảng lớp 10 môn Hình học - Hệ trục tọa độ

 1. Trục và độ dài đại số trên trục :

 - Trục toạ độ

 - Toạ độ của điểm

 - Độ dài đại số của véc tơ

 2. Hệ trục toạ độ :

 - Hệ trục toạ độ

 - Toạ độ của véc tơ

 - Toạ độ của điểm

 - Toạ độ của véc tơ

 

ppt11 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 22/11/2016 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp 10 môn Hình học - Hệ trục tọa độ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TỔNG QUÁT BÀI HỌC : 1. Trục và độ dài đại số trên trục : - Trục toạ độ - Toạ độ của điểm - Độ dài đại số của véc tơ 2. Hệ trục toạ độ : - Hệ trục toạ độ - Toạ độ của véc tơ - Toạ độ của điểm - Toạ độ của véc tơ 1. TRỤC VÀ ĐỘ DÀI ĐẠI SỐ TRÊN TRỤC : Nhắc lại khái niệm trục toạ độ đã học ở lớp 7 ? Trục toạ độ là một đường thẳng trên đó đã chọn một điểm O làm gốc a. Định nghĩa : SGK Trục ký hiệu : . Trong đó O là gốc, là véc tơ đơn vị Điểm M tuỳ ý trên ,nhận xét gì về véctơ và ? Ta có khi và cùng hướng Ta có khi và ngược hướngOM và cùng phương b. Toạ độ của điểm M trên trục k là toạ độ của M Trên trục cho hai điểm A và B, biết . Tính độ dài véc tơ Ta có : .Vậy m = AB hoặc m = -AB c. Độ dài đại số của véc tơ trên trục : Ký hiệu : Khi nào ? HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ Nếu điểm A có toạ độ là a, B có toạ độ là b, tính ?CÂU HỎI CỦNG CỐ0ABCToạ độ của điểm A là :Toạ độ của điểm B là :Toạ độ của điểm C là : 2 vì -1 vì-3 vì-3-2HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ2. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ :MÃXE Xác định vị trí của quân xe vàQuân mã trên bàn cờ (hình)87654321a b c d e f g h Quân xe ở vị trí : (c;4) cột c, dòng 4 Quân mã ở vị trí : (f;6) cột f, dòng 6HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ a. Định nghĩa : SGK Ký hiệu : Oxy Mặt phẳng Oxy là mặt phẳng chứa hệ toạ độ OxyyxyxOO111 Phát biểu lại nội dung định nghĩa, không nhìn SGK ?HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ Cho hình vẽ, phân tích véc tơ theo hai véc tơ đơn vị OMNHỆ TRỤC TOẠ ĐỘ b. toạ độ của véc tơ : SGK Cặp số (x;y) là toạ độ của ký hiệu : Cho nếu nhận xét về các toạ độ của hai véctơ ? OAA1A2HỆ TRỤC TOẠ ĐỘCÂU HỎICỦNGCỐVéc tơ : có toạ độ là :Véc tơ : có toạ độ là :Véc tơ : có toạ độ là : c. toạ độ của một điểm :M2M1OM(x;y Toạ độ của M là toạ độ của Trên hình vẽ x = ? , y = ?HỆ TRỤC TOẠ ĐỘCÂU HỎICỦNGCỐTìm toạ độ các điểm A,B,C,0 trong hình ? Vẽ các điểm D(-2;3),E(0;-4),F(1;0) trên mp 0xy ? Các điểm trên trục hoành có tung độ bao nhiêu, các điểm trên trục tung có hoành độ bao nhiêu ?Các điểm trên trục hoành có tung độ bằng 0, các điểm trên trục tung có hoành độ bằng 00ACBDEFHỆ TRỤC TOẠ ĐỘ d. Liên hệ giũa toạ độ của điểm và toạ độ của véc tơ : Trong hệ toạ độ 0xy, cho A(1;2), B(-2;1) tính toạ độ véc tơ Trong mp toạ độ 0xy cho tính toạ độ HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TỔNG KẾT BÀI HỌC : HỌC SINH CẦN NẮM ĐƯỢC TOẠ ĐỘ CỦA ĐIỂM, CỦA VÉC TƠ TRÊN HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ 0xy, TÍNH ĐƯỢC TOẠ ĐỘ CỦA VÉC TƠ KHI BIẾT TOẠ ĐỘ CỦA ĐIỂM ĐẦU VÀ ĐIỂM CUỐI BÀI TẬP VỀ NHÀ : BÀI 1,2,3,4,5 TRANG 26, 27BÀI HỌC HÔM NAY ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCHỆ TRỤC TOẠ ĐỘ

File đính kèm:

  • pptMON TOAN BAI HE TRUC TOA DO.ppt