Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Tiết 78 : Bảng phân bố tần số và tần suất

 Thống kê là một môn khoa học nghiên cứu các phương pháp thu thập, phân tích và xử lý các số liệu nhằm phát hiện các quy luật trong tự nhiên và xã hội.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Tiết 78 : Bảng phân bố tần số và tần suất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP CHÚNG TA Thống kê là một môn khoa học nghiên cứu các phương pháp thu thập, phân tích và xử lý các số liệu nhằm phát hiện các quy luật trong tự nhiên và xã hội.Chương 5THỐNG KÊI. ÔN TẬPSố liệu thống kêSố liệu thống kê là kế quả thu thập được sau quá trình điều tra thống kê.Đơn vị điều tra là một tập thể nào đó, hay một đối tượng cụ thể : tỉnh, thành phố, trường học,Dấu hiệu điều tra là nội dung cần điều tra của đơn vị điều tra.Tiết 78 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤTI. ÔN TẬP1. Số liệu thống kêVí dụ 1 : Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh. 2. Tần sốGiá trị x1 = 25 xuất hiện n1 = 4 lần.Giá trị x2 = 30 xuất hiện n2 = 7 lần.Giá trị x3 = 35 xuất hiện n3 = 9 lần...Tiết 78 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT 30 30 25 25 35 45 40 40 35 45 25 45 30 30 30 40 30 25 45 45 35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35Trong bảng thống kê trên giá trị x1 = 25 xuất hiện bao nhiêu lần ?Trong bảng thống kê trên giá trị x2 = 30 xuất hiện bao nhiêu lần ? 30 30 25 25 35 45 40 40 35 45 25 45 30 30 30 40 30 25 45 45 35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35I. ÔN TẬP1. Số liệu thống kê2. Tần sốII. TẦN SUẤTTiết 78 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤTNăng suất lúaTần sốTần suất (%)25303540454796512,922,629,019,416,1CỘNG31100 (%)III. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT GHÉP LỚPVí dụ 2 : Để chuẩn bị may đồng phục cho học sinh người ta đo chiều cao của 36 học sinh trong một lớp và thu được kết quả :2. Tần sốGiá trị lớp ghép 1 : [150;156) xuất hiện n1= 6 lần.Giá trị lớp ghép 2 : [156;162) xuất hiện n2=12 lần.Giá trị lớp ghép 3 : [162;168) xuất hiện n3= 13 lần...Tiết 78 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT 158 152 156 158 168 160 170 166 161 160 172 173 150 167 165 163 158 162 169 159 163 164 161 160 164 159 163 155 163 165 154 161 164 151 164 152Trong bảng thống kê trên giá trị nằm trong [150;156) xuất hiện bao nhiêu lần ? 158 152 156 158 168 160 170 166 161 160 172 173 150 167 165 163 158 162 169 159 163 164 161 160 164 159 163 155 163 165 154 161 164 151 164 152III. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT GHÉP LỚPTiết 78 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤTLớp số đo chiều cao (cm)Tần sốTần suất (%)[150;156)[156;162)[162;168)[168;174]61213516,733,336,113,9CỘNG36100 (%) Số liệu thống kê tiền lãi ( nghìn đồng ) mỗi ngày trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo.Tiết 78 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT 81 37 74 65 31 63 58 82 67 77 63 46 30 53 73 51 44 52 92 93 53 85 77 47 42 57 57 85 55 64Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp như sau :[29,5;40,5), [40,5;51,5), [51,5; 62,5), [62,5;73,5), [73,5;84,5), [84,5;95,5]. 81 37 74 65 31 63 58 82 67 77 63 46 30 53 73 51 44 52 92 93 53 85 77 47 42 57 57 85 55 64Kết quả của hoạt độngTiết 78 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤTLớp tiền lãi (nghìn)Tần sốTần suất (%)[29,5;40,5)[40,5;51,5)[51,5;62,5)[62,5;73,5)[73,5;84,5)[84,5;95,5]357654101723201713CỘNG30100 (%)Kính chào quý thầy, cô giáođã về dự giờ thăm lớp chúng ta. Thầy và trò chúng tôixin chân thành cám ơn !

File đính kèm:

  • pptC5Bai1.TanSoVaTanSuat.ppt