Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Tiết 13: Bài 3: Hàm số bậc hai ( 2 tiết)

1. Bài tập kiểm tra kiến thức cũ.

a/ Hãy vẽ đồ thị hàm số y = 1/2x2.

b/ Hãy vẽ đồ thị hàm số y = - 1/2x2.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 18/11/2016 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Tiết 13: Bài 3: Hàm số bậc hai ( 2 tiết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 2.Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai Bài 3 Hàm số bậc hai ( 2 tiết) Tiết 13 Đại số 10. Ban cơ bản Lớp 10 C4.Chào mừng ngày hội giảng Trường THPT Nguyễn Đức CảnhBài 3 hàm số bậc hai( tiết 1)1. Bài tập kiểm tra kiến thức cũ.a/ Hãy vẽ đồ thị hàm số y = 1/2x2.b/ Hãy vẽ đồ thị hàm số y = - 1/2x2. ? Nêu tính chất của hai đồ thị hàm số trên. Bài 3 hàm số bậc hai( tiết 1)Nhận xét : Ta thấy hai hàm số trên có đồ thị là một parabol có đỉnh O(0;0) đối xứng nhau qua trục oy. *Hàm số y = x2 có bề lõm quay lên. Nằm phía trên trục ox. *Hàm số y = - x2 có bề lõm quay xuống. Nằm phía dưới trục ox. ? Nêu nhận xét chung về đồ thị của hàm số y = ax2. ( a≠0)Bài 3 hàm số bậc hai( tiết 1)Nhận xét : Đồ thị hàm số y = ax2. (a≠0) ta thấy hàm số trên có đồ thị là một parabol có đỉnh O(0;0), đối xứng nhau qua trục oy. *a > 0 có bề lõm quay lên. Nằm phía trên trục ox *a 0 có bề lõm quay lên. a y = 3. x= 5 => y =8 x= -1 => y= 8-8-6-4-22468-8-6-4-22468xyVí Dụ 1. vẽ parabol y = x2 - 4x +3 Nối các điểm được đồ thị ? Qua VD hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2+ bx +c (a ≠0).? Trên khoảng nào đồ thị đi xuống-8-6-4-22468-8-6-4-22468xy0? Trên khoảng nào đồ thị đi nên Bài 3 hàm số bậc hai (tiết 1) I. đồ thị của hàm số bậc hai. II. chiều biến thiên của hàm số bậc hai.Dựa vào đồ thị hàm số y = ax2+ bx +c (a ≠0).Ta có bảng biến thiên :X -∞ -b/2a +∞Y - ∆/4a - ∞ - ∞a0Định lý. Về sự đồng biến, nghịch biến của hàm bậc hai. * Nếu a>0 thì hàm số y = ax2+ bx +c Nghịch biến trên khoảng ( - ∞; -b/2a); đồng biến trên khoảng (- b/2a ; + ∞)* Nếu a 0. vậy hàm số Nghịch biến trên khoảng ( - ∞; 3).đồng biến trên khoảng (3 ; + ∞)Ví Dụ 3. Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số y = - 9 x2 - 11 x + 2007 * Ta có: –b/2a = - 11/18 , a= - 9 <0 Nghịch biến trên khoảng (- 11/18;+ ∞) đồng biến trên khoảng ( - ∞; -11/18).Tìm khoảng đồng bíên nghịch biến phải lưu ý điều gì ?Bài tập trắc nghiệmHãy chọn phương án đúng.Bài 1. Hàm số y = 3x2 đồng biến trên khoảngC. (- ∞; 0)D. (0; +∞)B. RA.(3;+∞)ĐúngKQ ?Bài 2. Hàm số y = -3x2 +6 nghịch biến trên khoảngA. (- ∞; 0)B. (0; +∞)C. (-∞;3)D. (3;+∞)ĐúngChọn đáp án dúng ?Bài 3. Hàm số y = -2x2 +4x +3 có chiều biến thiên làA.đồng biến /(- ∞; 1)và nghịch biến/(1; + ∞)B. đồng biến /(- ∞; 0)và nghịch biến/(0; + ∞)C. đồng biến /(1; + ∞)và nghịch biến /(- ∞; 1)D. đồng biến /(0; + ∞)và nghịch biến /(- ∞; 0)đúngChọn đáp án đúng ?Bài 4 Bảng biến thiên nào dưới đây của hàm số y = x2 – 4x + 2X -∞ 2 +∞Y - 2 - ∞ - ∞AX - ∞ 2 +∞Y + ∞ + ∞ - 2CX - ∞ 1 + ∞Y - 1 - ∞ - ∞BX - ∞ +∞Y + ∞ - ∞DĐúng chọn đáp án đúng ?-8-6-4-22468-8-6-4-22468xyBài 5. Cho đồ thị hàm số Xác định đồ thị của hàm số trên y = - x2 – 4x – 3.B. y = - x2 + 4x – 3.C. y = x2 + 4x – 3.D.y = x2 – 4x +3 đúng0Chọn đáp án đúng ?Củng cố bài.1. Qua các VD đã học em hãy nêu các thao tác cơ bản khi vẽ hàm số bậc hai y = ax2+bx +c.2. Em hãy nêu chiều biến thiên của hàm số y = ax2+bx +cVà lưu ý điều gì ?3. Hãy nêu những hình ảnh của đường parabol trong thực tế mà em biết ?Giao bài tập về nhà. Dựa bài học các em nghiên cứu bài đọc thêm trang 46 (SGK). làm bài tập.1, 2, 3, 4 trang 49kết thúc Bài học.Mời bạn tham gia trò chơixin cảm ơn thầy cô

File đính kèm:

  • pptham b2 tien9-11.ppt