Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bất phương trình bậc hai

+ Tam thức bậc 2: 2x2+3x-2 có hai nghiệm là x1= -2 và x2= ½.

+ Tam thức bậc 2: x2-5x+6 có hai nghiệm là x1= 2 và x2= 3.

+ Lập bảng xét dấu f(x).

 

ppt8 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 18/11/2016 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bất phương trình bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAII. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH GIẢIII. BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU THỨC.Tìm tập nghiệm của các bất phương trình sau: a/ 2x2 + 3x +5 > 0b/ x2 + 2x + 1 ≥ 0c/ x2 - 5x + 4 0 ; f(x)  0 ; f(x) ≤ 0 . f(x) là một tam thức bậc 2.Tìm nghiệm của các tam thức bậc 2.Lập bảng xét dấu của f(x).Nhìn vào bảng xét dấu để đọc tập nghiệm của BPT Ví dụ : Giải bất phương trình(1)Giải: Ta có : - Xét dấu biểu thức - Bảng xét dấu f(x)x-∞ 2 7/2 5 + ∞-2x+7 + + 0 - - x2 -7x+10 + 0 - - 0 + f(x) + - 0 + -Tập nghiệm của bpt đã cho là :Bài tập áp dụng: Giải các bất phương trình sau:Bài tập về nhà: 1; 2 a,c,d SGK trang 145

File đính kèm:

  • pptBat phuong trinh.ppt