Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bài 7: Tiết 58: Bất phương trình bậc hai

- Cho biết bất phương trình bậc hai là bất phương trình có dạng như thế nào?

Bất phương trình bậc hai ( ẩn x) là bất phương trình có một trong các dạng: f(x) > 0 , f(x) < 0, f(x) = 0, f(x) = 0. Trong đó f(x) là một tam thức bậc hai.

- Cho một số ví dụ về bất phương trình bậc hai.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 18/11/2016 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bài 7: Tiết 58: Bất phương trình bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 10ĐẠI SỐ NÂNG CAOBÀI 7: (tiết 58)BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAIGV:Lê văn ChươngI. Định nghĩa và cách giải:- Cho biết bất phương trình bậc hai là bất phương trình có dạng như thế nào?Bất phương trình bậc hai ( ẩn x) là bất phương trình có một trong các dạng: f(x) > 0 , f(x) 0 thì f(x) có hai nghiệm x1 và x2 và giả sử x1 0 ( Nhóm 4, 5, 6)c) -2x2 + 5x - 4 > 0 ( Nhóm 7, 8)x- ∞ + ∞x2 + 5x + 4 Tập nghiệm của bpt S = [ – 4 ; – 1 ] x- ∞ + ∞x2 – 6x + 9Tập nghiệm của bất phương trình S = R \ {3}x- ∞ + ∞– 2x2 + 5x – 4 Tập nghiệm của bpt S = Þ - 4- 100a=1>0-++a=1>030++a= - 2 – 1 B. x 3 C. x 6 D. – 1 0 là :A. (2 ; + ∞) B. R C. R \{–2} D. R \ {2}Bài 3: Tậâp nghiệm của bpt x2 –x - 6 ≤ 0 là A. (-2;3) B. (2;3) C. [-2;3] D. [2;3]Bài tập củng cố :Bài 4: Giá trị của tham số m để hàm số : y = xác định với mọi x  R là:A. [ 1; 4 ]B.C.D.Giải: Đặt f(x) = Để hàm số đã cho xác định với mọi x  R f(x) 0 với mọi x  R

File đính kèm:

  • pptBat phuong trinh bac hai.ppt