Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Tiết 1)

Nội dung chính của bài

I. Ôn tập về phương trình bậc nhất và bậc hai.

II. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

 

ppt12 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG PHAÏM HUØNGTỔ TOÁN GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ THIEÁT KEÁ TREÂN POWER POINTGIAÙO VIEÂN : NGUYỄN TRÍ HuỆ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAICHÖÔNG III - BAØI 2 :* Nhắc lại định nghĩa gía trị tuyệt đối ? * Các tính chất của giá trị tuyệt đối ?Trả lời : §2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI (TT)Nội dung chính của bàiI. Ôn tập về phương trình bậc nhất và bậc hai.II. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI II. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai:1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.Phương pháp giải Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị tuyệt đối. §2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Ví dụ 1 :GiảiDùng định nghĩa giá trị tuyệt đối, đặt điều kiện cho x để khử dấu giá trị tuyệt đối? CK1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Ví dụ 2 :GiảiDùng định nghĩa giá trị tuyệt đối, đặt điều kiện cho x để khử dấu giá trị tuyệt đối?§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 2. Phương trinh chứa ẩn dưới dấu căn:Phương pháp giải Nghiệm của phương trình là giao của (1) và (2).§2 . PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Ví dụ 3: Giải phương trình Giải2. Phương trinh chứa ẩn dưới dấu căn:§2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Ví dụ 4 :Giải2. Phương trinh chứa ẩn dưới dấu căn:§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Phương pháp giải:Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối: Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị tuyệt đối. Phương trình chứa ẩn trong dấu căn.Công việc về nhà Học lý thuyết.2. Làm bài tập 6,7 trong SGK trang 62; 63 .Nghiệm của phương trình là giao của (1) và (2).CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Ví dụ 1GiảiCách khác:Bình phương hai vế của pt (1) ta được phương trình hệ quảHãy thử lại 2 nghiệm vào phương trình (1) để kiểm tra nghiệm thoả mãn?Dặn dò

File đính kèm:

  • pptgiao an dien tu.ppt