Bài giảng Hình lớp 11 §1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

1. Mở đầu về hình học không gian

Ta nghiên cứu tính chất của những hình có thể không nằm trong một mặt phẳng gọi là hình học không gian.

Mặt phẳng:

Mặt bảng, Mặt bàn, Mặt tường cho ta hình

ảnh của mặt phẳng.

Biểu diễn mặt phẳng ta dùng một hình bình hành

 

ppt8 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 28/11/2016 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình lớp 11 §1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG lỚP: 11A3 1. Mở đầu về hình học không gianTa nghiên cứu tính chất của những hình có thể không nằm trong một mặt phẳng gọi là hình học không gian.Mặt phẳng: Mặt bảng, Mặt bàn, Mặt tường cho ta hình ảnh của mặt phẳng.Biểu diễn mặt phẳng ta dùng một hình bình hànhKý hiệu mặt phẳng: mp(P), mp(Q), mp(α),hoặc (P),(Q), (α)..Điểm thuộc mặt phẳngCho điểm A và mặt phẳng (P) thì- hoặc điểm A thuộc mặt phẳng (P) ,KH:-hoặc điểm A không thuộc mặt phẳng (P) KH:Hình biểu diễn của một hình trong không gianQuy tắc biểu diễn hình không gianĐường thẳng được biển diễn bởi đường thẳng. Đoạn thẳng được biểu diễn bởi đoạn thẳng.-Hai đường thẳng song song (hoặc cắt nhau) được biểu diễn bởi hai đường thẳng song (hoặc cắt nhau).- Điểm A thuộc đường thẳng a được biểu diễn bởi điểm A’ thuộc đường thẳng a’.Dùng nét liền để biểu diễn cho những đường trông thấy và dùng nét đứt để biểu diễn cho những đường bị khuất.Quy tắc khác sẽ học sau.Thực hiện hoạt động 1 và 2 trang 42 SGKGSP2. Tính chất thừa nhận của HHKGTC1:Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.TC2:Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng cho trước.Mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng A,B,C ta ký hiệu:mp(ABC) hoặc (ABC)TC3:Tồn tại bốn điểm không cùng nằm trên mặt phẳng.*Nếu nhiều điểm thuộc một mặt phẳng ta nói các điểm đó đồng phẳng. Nếu không thì nói rằng chúng không đồng phẳng.TC4:Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng đó+Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) có một đường thẳng chung duy nhất là đường thẳng a thì ta nói (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến a, KH:a=(P)∩(Q)Đường thẳng a gọi là giao tuyến của hai măt phẳng (P) và (Q)TC5: Trong mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết của hình học phẳng đều đúng.TC6:Nếu một mặt phẳng đi qua hai điểm phân biệt của một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều nằm trong mặt phẳng đó.(SGK là định lý có CM)Nếu mọi điểm của đường thẳng a nằm trên mặt phẳng (P) ta nói a nằm trên mặt phẳng (P), hoặc a nằm trong mp(P), hoặcKHHọc tiếp ở tiết sau

File đính kèm:

  • pptdai cuong dthang va mp.ppt