Bài giảng Hình học 6 - Nguyễn Như Quảng - Tiết 21: Luyện tập

1- Nếu hai góc kề bù nhau thì tổng các số đo của chúng bằng 1800

2- Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có 2 tia Oy ; Oz, nếu

thì tia Oz nằm giữa 2 tia Ox; Oy.

3- Trên 2 nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa tia Ox có 2 tia Oy; Oz, nếu

thì tia Ox nằm giữa 2 tia Oz; Oy.

4- Tia phân giác của góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với

hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

5- Nếu tia Oz là tia phân giác của góc xOy thì

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 20/03/2014 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học 6 - Nguyễn Như Quảng - Tiết 21: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập 1: Điền vào chỗ còn trống trong mỗi câu sau để có câu trả lời đúng. 1- Nếu hai góc kề bù nhau thì tổng các số đo của chúng bằng 1800 4- Tia phân giác của góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. Kiểm tra bài cũ ................ .......................... ................................... ................................................. ................................................. ................................................. Bài tập 2: Khi nào ta kết luận được tia ot là tia phân giác của góc xoy?Trong những câu trả lời sau em hãy chọn câu đúng: Kiểm tra bài cũ Bài tập 3: Trong các hình vẽ sau, hình nào tia 0z là tia phân giác của góc x0y? Kiểm tra bài cũ 450 O y z x Hình 4 O luyện tập * Bài 4: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy bằng 1300, góc xOt bằng 650. Chứng tỏ tia Ot có là tia phân giác của góc xOy. *các tình huống khác của Bài 4: TH luyện tập *các tình huống khác của Bài 4: 1- Cho Ot là tia phân giác của góc xOy. Biết góc tOx bằng 650. Tính góc xOy? 2- Cho Ot là tia phân giác của góc xOy. Biết góc xOy bằng 1300. Tính góc tOy ? góc tOx? 3- Nếu kẻ tia Ox/ là tia đối của tia Ox thì ta có thể tính tiếp được những góc nào? x/ 1 2 PT luyện tập Bài 5: (Bài 33/sgk) Vẽ 2 góc kề bù xOy, yOx/. Biết góc xOy bằng 1300 . Vẽ Tia Ot là tia phân giác của góc yOx. Tính góc x/Ot? * phát triển Bài 5: PT CT Các cách tính góc x/Ot Bài 6: (Bài 34/sgk) Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx/, biết . Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot/ là tia phân giác của góc x/Oy. Tính các góc : x/Ot, xOt/, tOt/. O x y 1000 t x/ t/ CT Bài 6: (Bài 34/sgk) Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx/, biết . Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot/ là tia phân giác của góc x/Oy. Tính các góc : x/Ot, xOt/, tOt/. O x y 1000 t x/ t/ TQ Biết góc x/Ox, tính được góc tOt/ Đố em: Giả sử một cầu thủ dẫn bóng tới vị trí E để sút vào khung thành ABCD theo góc sút AEB, để hạn chế được đến mức thấp nhất tình huống bóng vào lưới thì theo em thủ môn phải đứng ở vị trí nào trong góc sút trên hình vẽ (Với điều kiện thực hiện trên mặt phẳng sân bãi) Thủ môn phải đứng ở vị trí trên tia phân giác của gócAEB Tóm lại 2- Để tính góc ta có thể dựa vào những kiến thức nào? + Tia nằm giữa 2 tia + Quan hệ 2 góc kề bù + Tính chất tia phân giác của góc 1- Để chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc xOy ta cần làm gì? Hướng dẫn học 1- Lí thuyết: + Thuộc định nghĩa và tính chất tia phân giác của góc. Tập vẽ tia phân giác của một góc bằng thước đo độ. + Nắm được các cách chứng tỏ một tia là tia phân giác của góc + Vận dụng vào bài toán tính góc, so sánh góc. 2- Bài tập: + Xem kĩ các bài tập chữa + Làm tiếp các bài tập: 35; 36; 37/ 87/ SGK

File đính kèm:

  • pptTiet 21 Luyen tap ve tia han giac.ppt
Giáo án liên quan