Bài giảng Hình học 6 - Hồ Sỹ Ngoan - Tiết 22: Luyện tập

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

Do Ot là tia phân giác của xOy nên:

xOt = yOt = xOy:2 = 1000:2 = 500

Vậy vẽ tia Ot nằm giữa tia Ox và Oy sao cho xOt = 500

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 20/03/2014 | Lượt xem: 548 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học 6 - Hồ Sỹ Ngoan - Tiết 22: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: HỒ SỸ NGOAN HÌNH HỌC – TIẾT 22 TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN KRÔNG NĂNG - ĐĂKLĂK O x y 50o t 100o Kiểm tra bài cũ Tia phân giác của một góc là gì ? Vẽ góc xOy có số đo 1000 Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy Giải Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. Do Ot là tia phân giác của xOy nên: xOt = yOt = xOy:2 = 1000:2 = 500 Vậy vẽ tia Ot nằm giữa tia Ox và Oy sao cho xOt = 500 Tiết 22 o x y 50o t Bài 34/sgk Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx’, biết xOy = 1000. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính x’Ot, xOt’, tOt’. X’ t’ Tính góc x’Ot như thế nào? Số đo góc x’Ot’ bằng bao nhiêu ? Từ đó tính góc xOt’ như thế nào ? Số đo của góc tOt’ bằng tổng của hai góc nào ? 100o ? ? ? ? Bài 34/sgk Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx’, biết xOy = 1000. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính x’Ot, xOt’, tOt’. Do Ot là tia phân giác của xOy, nên: xOt = xOy : 2 = 1000:2 =500. Mà Ot nằm giữa Ox’ và Ox nên: x’Ot = x’Ox – tOx = 1800 – 500 = 1300 Do Oy nằm giữa hai tia Ox và Ox’ nên: yOx’ = xOx’ – xOy = 1800 – 1000 =800 Mà Ot’ là phân giác của x’Oy nên: x’Ot = t’Oy = x’Oy :2 = 80:2 = 400 Do Ot’ nằm giữa hai tia Ox và Ot’ nên xOt’ = xOx’ – x’Ot’ = 1800 – 400 = 1400 Ta có : tOt’ = tOy + yOt’ = 500 + 400 = 900 Giải Còn cách nào khác để giải bài toán không ? o x y 30o n 80o Bài 36/sgk Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết xOy = 300, xOz = 800. Vẽ tia phân giác Om của xOy. Vẽ tia phân giác On của yOz. Tính mOn z m Góc mOn được tính như thế nào ? Hãy tính góc mOy và góc yOn ? ? Bài 36/sgk Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết xOy = 300, xOz = 800. Vẽ tia phân giác Om của xOy. Vẽ tia phân giác On của yOz. Tính mOn Do Om là tia phân giác của xOy nên: mOy = xOy : 2 = 30 : 2 = 150 Do xOz > xOy nên: Oy nằm giữa Ox và Oz. Suy ra: yOz = xOz – xOy = 800 – 300 = 500 Mà On là tia phân giác của yOz nên: yOn = yOz : 2 = 50 : 2 = 250 Vậy mOn = mOy + yOn = 150 + 250 = 400 Giải o x y n Bài 37/sgk Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết xOy = 300, xOz = 1200. a. Tính số đo góc yOz b. Vẽ tia phân giác Om của xOy, tia phân giác On của xOz. Tính góc mOn z m 120o Hãy nêu cách tính góc yOz ? 30o Tính góc mOn như thế nào ? Hãy tính góc xOm và góc xOn ? ? Bài 37/sgk m a. Do xOy < xOz, nên tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz. Ta có: yOz = xOz – xOy = 1200 – 300 = 900 b. Do Om là tia phân giác của xOy, suy ra: xOm = xOy : 2 = 300 : 2 = 150 On là phân giác của xOz, suy ra: xOn = xOz : 2 = 1200 : 2 = 600 Do đó xOm < xOn, nên Om nằm giữa Ox và On. Vậy: mOn = xOn – xOm = 600 – 150 = 450 Giải CỦNG CỐ Em rút ra được cách tính góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề nhau, hai góc kề bù như thế nào? x y z t t’ ? o ? x x’ y t t’ o Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề nhau bằng nửa tổng của hai góc kề nhau đó, đặc biệt góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng 900. Back Điền chữ “S” vào câu sai và chữ “Đ” vào câu đúng trong các câu sau ? Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc đó Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề nhau là góc vuông Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề nhau và phụ nhau bằng 450 Tia phân giác của góc bẹt tạo với hai cạnh của góc đó bằng 900 1 2 3 4 5 S Đ S Đ Đ CHÚC MỪNG NHỮNG EM CÓ KẾT QUẢ ĐÚNG z 2 1 Back CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC: 1/ BẰNG COM PA: CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT Back CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC: 2/ BẰNG Ê KE: z Back CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT Back CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC: 3/ b»ng TH­íc hai lÒ: z Back CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT Back HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Xem kỹ những bài tập đã giải trong tiết học Làm bài tập 33, 35 (sgk)/t87, bài 31, 33 (sbt) Chuẩn bị mỗi tổ: - 2 cọc dài 1,5 m một đầu nhọn - Sợi dây dù (cước) 5m - 1 chiếc búa đóng cọc Chuẩn bị cho tiết thực hành Chµo t¹m biÖt

File đính kèm:

  • pptTiet 22 hinh hoc 6 luyen tap qua hay.ppt